Riksföreningen Äldres Hälsa har under snart tre år bedrivit Hälsoprojektetför och av äldre med syfte att ta fram metoder och verktyg för att motverka ofrivillig ensamhet. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. 

Inom ramen för Hälsoprojektet har vi tagit fram ett studiecirkelupplägg och kommer nu att hålla en digital utbildning för cirkelledare den 9 mars 13-16 

Utbildningen är kostnadsfri

 

Anmälan till cirkelledarutbildning för Hälsocirkeln