Riksföreningen Äldres Hälsa har under snart tre år bedrivit Hälsoprojektetför och av äldre med syfte att ta fram metoder och verktyg för att motverka ofrivillig ensamhet. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. 

Inom ramen för Hälsoprojektet har vi tagit fram ett studiecirkelupplägg och kommer att hålla digital utbildningar via Zoom för cirkelledare följande datum:

16 juni kl. 09-12

Vi återkommer med fler datum inför hösten.

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmäl dig via formuläret nedan och ange vilket datum du är intresserad av.

 

Intresseanmälan till cirkelledarutbildning för Hälsocirkeln