Vägar ur ensamhet – För dig eller någon i din närhet

Nu finns vårt skriftliga material Vägar ur ensamhet i tryckt form. Den är framtagen inom ramen för det Arvsfondsprojekt som vi just nu bedriver; Hälsoprojektet – för och av äldre. Vägar ur ensamhet är en informationsbroschyr med fokus på upplevd ensamhet och hur detta på olika sätt kan brytas och vänder sig till den som själv upplever ensamhet, till anhöriga och till professionella. Om du vill beställa Vägar ur ensamhet till dig eller din verksamhet kan du kontakta oss via e-post info@aldreshalsa.com