Världsdagen för psykisk hälsa

 

Det här blogginlägget vill vi tillägna världsdagen för psykisk hälsa som uppmärksammades den 10 oktober.

 

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Det här året var temat ”Psykisk hälsa för alla. Större investeringar – bättre tillgång” och initierades av världsorganisationen för psykisk hälsa (WFMH) med syfte att öka medvetenheten om frågor som rör psykisk hälsa i världen och om behovet av större investeringar, särskilt under covid-19- pandemin och därefter.

 

Fokus på covid-19

Detta år ligger fokus på säkerhet och hälsa på arbetsplatser för att värna om arbetstagares välbefinnande. Coronaviruset har på många sätt förändrat arbetslivet för många människor och haft en betydande inverkan på individers hälsa och organisationers och länders ekonomier, med utmaningar för arbetsmiljön där de största psykosociala riskerna beskrivs som arbetsrelaterad stress. För att klara av denna påfrestande utmaning behöver vi arbeta tillsammans för att främja god psykisk hälsa på arbetsplatser runt om i EU.

 

En viktig länk i kedjan

Att anställda inom olika sektorer mår bra är, enligt oss, avgörande för att samhället ska fungera i sin helhet. Vad vore till exempel vården och vårt välfärdssamhälle utan alla anställda som gör denna vård och omsorg möjlig och tillgänglig för behövande? Vi är alla beroende av varandra och därför är det viktigt att alla som arbetar mår bra på sina arbeten för att på så sätt kunna erbjuda den bästa möjliga vården och stödet som sjuka och hjälpbehövande personer är i behov av.

Riksföreningen Äldres Hälsa vill med detta blogginlägg passa på att hylla all fantastisk personal inom vård- och omsorgsyrken, och även personal inom andra yrken som behövs för att ett samhälle ska fungera. Ni är änglar i denna prövande tid och mycket uppskattade!

 

 

 

Källa:

www.osha.europa.eu – ”Världsdagen för psykisk hälsa – säkerhet och hälsa på arbetsplatser för att värna om arbetstagares välbefinnande”