Hälsoguiden

Det här är ett arbetsmaterial för dig som önskar reflektera kring frågor som rör hälsa och välbefinnande, oavsett om du önskar göra det enskilt eller i grupp. Materialet består av åtta kapitel med olika teman som på olika sätt berör hälsa och välbefinnande med information och tips, vissa övningar samt reflektionsfrågor att besvara. Vårt studiecirkelupplägg utgår ifrån det här skriftliga materialet. Hälsoguiden vänder sig främst till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig.