Informatörer

Riksföreningen Äldres Hälsas lokala och regionala verksamhet organiseras via informatörer. Informatörerna fungerar som lokala kontaktpersoner och informerar om föreningen lokalt. Alla informatörer genomgår föreningens obligatoriska informatörsutbildning. 

Vill du veta mer om uppdraget som informatör?