Äldrerevision

Projektet Äldrerevision – kvalitetsutveckling för och av äldre finansieras av Allmänna arvsfonden och pågår under perioden januari 2023 till och med december 2025. Projektet syftar till att ta fram en metod för att utvärdera och utveckla insatser för äldre utifrån ett äldreperspektiv där äldre är involverade i hela utvärderingsprocessen. Projektet har inspirerats av metoden Brukarrevision som används inom psykiatrins och socialpsykiatrins verksamheter.

Samarbetsorganisationer i projektet är:

Folkhälsomyndigheten 

RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) 

Göteborgs stad 

Tre Stiftelser (omsorgsverksamhet i Göteborg)

SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Malmö stad 

Partille kommun

Simrishamns kommun 

SPF Seniorerna Skånedistriktet 

Sensus studieförbund, region Skåne-Blekinge