Du som är anhörig

Om du är anhörig till en person som lider av psykisk ohälsa kan du vända dig till den kommun där den berörda personen är bosatt. De flesta kommuner har en eller flera så kallade anhörigkonsulenter som kan erbjuda information, exempelvis genom olika typer av föreläsningar, och/eller samtalsstöd individuellt eller i grupp.

HIT KAN DU VÄNDA DIG

Om du är anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa och önskar mer information, eller om du själv behöver akut hjälp och stöd, kan du vända dig hit:

Nationella hjälplinjen tel.0771-22 00 60, öppet alla dagar kl.13.00-22.00

Jourhavande präst via 112, öppet varje natt kl.21.00- 06.00

Jourhavande medmänniska tel.08-702 16 80, öppet varje natt kl.21.00- 06.00

Självmordslinjen (Mind), tel.90 101

SPES (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) telefonjour tel.08-34 58 73, öppet alla dagar kl.19.00-22.00

Övriga länkar

www.1177.se (vårdguiden)

http://mhfa.se (Mental Health First Aid – Första hjälpen till psykisk hälsa)