Du som är anhörig

Om du är anhörig till någon som mår dåligt eller behöver stöd kan du vända dig till den kommun där den berörda personen är bosatt. De flesta kommuner har en eller flera så kallade anhörigkonsulenter som kan erbjuda information och stöd, exempelvis genom olika typer av föreläsningar och/eller samtalsstöd individuellt eller i grupp. 

Hit kan du vända dig:

Jourtelefonnummer

Jourhavande medmänniska 

Telefon: 08-702 16 80, öppet varje natt kl.21.00-06.00

Jourhavande präst 

Telefon: Ring 112 och be att få bli kopplad till jourhavande präst, öppet varje natt kl.21.00-06.00

Mind Äldrelinjen (bemannas av volontärer)

Telefon: 020-22 22 33, öppet helgfria vardagar kl.08.00-19.00 samt på helger kl.10.00-16.00. 

Mind Självmordslinjen (bemannas av volontärer) 

Telefon: 90101, öppet dygnet runt alla dagar.

Samhällsstöd och information

Folkhälsomyndigheten 

www.folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten: Fokus psykisk hälsa – kunskap, tips och stöd

Telefon: 010-205 20 00

www.folkhalsomyndigheten.se/fokus-psykisk-halsa 

Livsmedelsverket 

www.livsmedelsverket.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

www.anhoriga.se

Pensionsmyndigheten 

Telefon: 0771-776 776 

www.pensionsmyndigheten.se

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden) 

Telefon: 1177

www.1177.se

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se

SOS Alarm

Telefon: 112 

Sveriges Kommuner och Regioner

www.skr.se

Föreningar och stödverksamheter

Anhörigas Riksförbund 

Telefon anhöriglinjen: 0200-239 500

www.anhorigasriksforbund.se