Till minne av Britta Schröder

( tidigare ordförande i Riksföreningen Äldres Hälsa )

Ibland förändras livet på ett ögonblick och blir aldrig detsamma igen, som när man nås av ett dödsbesked. Ett sådant ögonblick har vi nyligen upplevt. Britta Schröder, som har varit ordförande för Riksföreningen Äldres Hälsa sedan våren 2022, har nyligen avlidit efter en tids sjukdom. Britta var utbildad sjuksköterska och hade mångårig erfarenhet av äldreomsorgen, hon hade dessutom mångårig erfarenhet av rollen som chef – nästintill hela 50 års erfarenhet. Med sin vänlighet och sitt omtänksamma engagemang har hon varit mycket uppskattad av både vänner, kollegor och medarbetare.

Britta arbetade sina sista yrkesverksamma år som enhetschef på Tre Stiftelser som är en omsorgsverksamhet i Göteborg med tre vård- och omsorgsboenden. Tre Stiftelser arbetar utifrån ett salutogent synsätt som lite kortfattat innebär att man fokuserar på meningsfullhet i tillvaron och att stärka det friska hos individen. Britta trivdes väldigt bra och gick (kanske lite motvilligt) i pension år 2019 vid 72 års ålder.

I samma veva som Britta skulle gå i pension upptäckte hon Riksföreningen Äldres Hälsa, som vid den här tidpunkten var en nystartad förening som sökte sina första informatörer (volontärer). Det dröjde inte länge förrän Britta hade anmält sitt intresse av att bli informatör i föreningen – hon behövde ju något att göra nu när hon skulle bli pensionär. Britta lyckades, tillsammans med sin väninna och tidigare kollega Margareta som också blev informatör, med det omöjliga – att sprida information och väcka ett intresse för en helt nystartad förening som ännu inte hade så mycket att erbjuda. Föreningen hade dock höga ambitioner att i framtiden bli en viktig aktör i frågor om äldres hälsa. Britta spred information, pratade med politiker och många andra samt inspirerade nya informatörer i deras uppdrag. Britta hade ett brinnande intresse för att lyfta frågor om äldres hälsa och kände sig hemma med föreningens utgångspunkt utifrån det salutogena synsättet, som hon ju var bekant med sedan sin tid som enhetschef på Tre Stiftelser. Britta blev så småningom en del av föreningens styrelse och fick under våren 2022 förtroendet att bli ordförande i föreningen.

Britta levde som hon lärde, det fanns inga hinder som inte kunde övervinnas och man skulle aldrig ge upp utan en kamp. Hon hade en tydlig målmedvetenhet samtidigt som hon var otroligt social, lyhörd och vänlig. Ett citat som vi tycker beskriver Britta väldigt bra är det som hon själv valde till sin Facebook-sida: ”Gör som havet – våga”.

Några röster om Britta:

– Britta utstrålade energi, pondus och engagemang men även omtanke och värme. Hon var väldigt omtänksam och snäll, genuint intresserad, och var samtidigt cool och kunde skoja med glimten i ögat. Hon var väldigt lätt att tycka om och hon kommer att lämna ett stort tomrum efter sig, samtidigt som hon kommer att leva vidare genom våra minnen av henne och det avtryck som hon har lämnat. Britta har betytt väldigt mycket för Riksföreningen Äldres Hälsa och det kommer vi för alltid att bära med oss, säger Christina Allaskog, tidigare ordförande samt grundare av Riksföreningen Äldres Hälsa och numera generalsekreterare för föreningen.

– Vi kommer att minns Britta som en varm, omtänksam och hjärtlig person. Hon hade ett stort engagemang och driv i arbetet inom äldreomsorg, framförallt för äldre i ofrivillig ensamhet. Hon arbetade ända in i slutet på ett storslaget sätt inom bland annat Tre Stiftelsers Vänförening, Riksföreningen Äldres Hälsa samt Änggårdsbackens Kör. Britta har gjort stora avtryck som vi aldrig kommer att glömma, säger Jessica Johansson och Kristina Magnusson, före detta kollegor från Tre Stiftelser och vänner till Britta.

– Det var tack vare Riksföreningen Äldres Hälsa som jag fick möjlighet att lära känna Britta. Hon tog kontakt med mig strax före jul 2019 för att berätta om föreningens arbete. Vårt första möte blev början till ett för mig mycket värdefullt utbyte av kunskap och tankar kring hälsa, gemenskap och delaktighet hela livet. Britta bar ett genuint engagemang för varje människas rätt och möjlighet att få vara räknad med och lyssnad på. Hon hade en fantastisk förmåga att se, bekräfta och uppmuntra människor i sin omgivning och hennes återkommande stöttande meddelanden och kloka inspel har betytt oerhört mycket för mig i min roll som politiker med ansvar för frågor som rör äldreomsorg och civilsamhälle. Ännu mer tacksam är jag över att vi också fann varandra som vänner. Den värme, generositet och omtänksamhet som Britta spred till sin omgivning är jag så glad över att ha fått ta del av. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig, säger Elisabet Lann, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad och vän till Britta.

Britta diagnostiserades med cancer under våren 2023 och avled den 15 februari 2024. Hon efterlämnar make, barn och barnbarn samt övrig familj, släkt och vänner.