Äldres psykiska hälsa

Projektet Äldres psykiska hälsa finansierades med stöd av Svenska Postkodstiftelsen och pågick under perioden november 2018 till och med juli 2019. Projektet syftade till att, utifrån bland annat intervjuer och fokusgrupp, ta fram ett intressepolitiskt program samt utbilda informatörer vars syfte är att sprida information om föreningen på sin ort. Inom ramen för projektet utbildades nio informatörer från olika orter runt om i landet.

Det intressepolitiska programmet hittar du här: