Äldres psykiska hälsa

Projektet ”Äldres psykiska hälsa” finansierades med stöd av Svenska Postkodstiftelsen och pågick under perioden 2018-11-01 – 2019-07-31. Projektet syftade till att, utifrån bland annat intervjuer och fokusgrupp, ta fram ett intressepolitiskt program samt utbilda informatörer vars syfte är att sprida information om föreningen på sin hemort. Inom ramen för projektet utbildades nio informatörer från olika orter runt om i landet.

Det intressepolitiska programmet hittar du här:
https://aldreshalsa.com/intressepolitiskt-program/