Hälsoprojektet

Projektet Hälsoprojektet – för och av äldre finansierades med stöd av Allmänna arvsfonden och pågick under perioden januari 2020 till och med december 2022. Projektet syftade till att ta fram metoder och verktyg för att motverka ofrivillig ensamhet och depression hos äldre (det finns ofta ett samband mellan dessa tillstånd). 

Hälsoprojektet resulterade i fyra skriftliga material (som beskrivs här nedan), två korta informationsfilmer och ett studiecirkelupplägg utifrån ett av de framtagna skriftliga materialen. Inom ramen för projektet togs även ett föreläsningsupplägg fram om ensamhet och hur ofrivillig ensamhet kan brytas.

Hälsoguiden

Det här är ett arbetsmaterial för dig som önskar reflektera kring frågor som rör hälsa och välbefinnande, oavsett om du önskar göra det enskilt eller i grupp. Materialet består av åtta kapitel med olika teman som på olika sätt berör hälsa och välbefinnande med information och tips, vissa övningar samt reflektionsfrågor att besvara. Vårt studiecirkelupplägg utgår ifrån det här skriftliga materialet. Hälsoguiden vänder sig främst till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. 

Plötsligt kom ensamheten

Det här är en intervjubok med olika röster om äldres ensamhet utifrån intervjuer med äldre, anhöriga, yrkesverksamma inom äldreomsorgen och en forskare på området. Det här materialet vänder sig till alla som är intresserade av att få en fördjupad förståelse för upplevd ensamhet. 

Vägar ur ensamhet

Det här är en informationsbroschyr om ensamhet, hur man själv kan bryta ensamhet och hur man kan uppmärksamma och hjälpa någon annan som tros uppleva ofrivillig ensamhet. Det här materialet vänder sig till alla som är intresserade av att få en fördjupad kunskap om ensamhet och hur ensamhet kan brytas. 

Game of health

Det här materialet är ett inspirationsmaterial som tar upp hur digitala spel kan främja hälsa och välbefinnande hos äldre samt främja social gemenskap och på så sätt motverka upplevd ensamhet. Det här materialet vänder sig främst till dig som möter äldre i ditt arbete, men även till dig som är äldre och som är nyfiken på hur digitala spel kan främja din hälsa. 

Bra att veta!

Samtliga material är kostnads- och portofria att beställa.

Beställningen kan göras här:

Hälsocirkeln

Det här är vår framtagna studiecirkel som utgår ifrån vårt skriftliga material Hälsoguiden – för ett hälsosamt åldrande. Studiecirkeln består av åtta träffar där varje träff behandlar ett kapitel ur Hälsoguiden. Träffarna består av dialog i mindre grupper och i helgrupp, reflektionsövningar och andra övningar som på olika sätt aktiverar några av våra sinnen. 

Träffarna består av följande teman:

  1. Förundran 
  2. Värdet av ett aktivt liv 
  3. Lustfyllda och värdefulla måltider 
  4. Att ta hand om sig själv 
  5. Känslor 
  6. Att hantera och bryta ofrivillig ensamhet 
  7. Årsrikedom och drömmar 
  8. Vart kan jag vända mig? 

Även deltagande i Hälsocirkeln är kostnadsfritt och vi genomför regelbundet digitala cirkelledarutbildningar för den som vill starta upp en egen Hälsocirkel på sin ort. Är du intresserad av att bli cirkelledare? Anmälan till våra kommande utbildningar kan göras här:

Boka föreläsning

Vill du boka föreläsning om ensamhet och hur ofrivillig ensamhet kan brytas? Klicka här:

Spridningskonferens 2022

Hälsoprojektet avslutades i december 2022 med en digital spridningskonferens som finns att se i efterhand här nedan.