Hälsoprojektet

Projektet ”Hälsoprojektet – för och av äldre” är ett treårigt Arvsfondsprojekt och pågår under perioden 2020-01-01 – 2022-12-31. Projektet syftar till att ta fram metoder och verktyg för att motverka ofrivillig ensamhet och depression hos äldre.

I projektet håller nu flera skriftliga material på att ta form. Under våren och sommaren 2021 färdigställs en skriftlig
guide som planeras att testas av under hösten för att därefter utvärderas och eventuellt justeras innan den lanseras. Vidare håller en studiecirkel på att utvecklas med utgångspunkt från den skriftliga guiden. Parallellt med detta arbetar vi även med en informationsbroschyr med fokus på ofrivillig ensamhet och hur det är möjligt att bryta ofrivillig ensamhet, alternativt hjälpa någon annan som misstänks vara ofrivilligt ensam.

Projektets samarbetsorganisationer( alltså deltagare i projektets referensgrupper) är:

 • Socialstyrelsen
 • Folkhälsomyndigheten
 • NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)
 • NSPH Skåne (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne)
 • SPF Seniorerna
 • SPF Seniorerna, Skånedistriktet
 • Kommunförbundet Skåne
 • Eslövs kommun
 • Hässleholms kommun
 • Simrishamns kommun
 • Tre Stiftelser (omsorgsverksamhet i Göteborg)

Internationella metoder som syftar till inspiration vid framtagande av projektmaterial är:

 • EASE (från USA) – en individuell handlingsplan med fokus på hur individen själv kan bryta ofrivillig ensamhet.
 • School of Health (från Spanien) – gruppträffar och aktiviteter som syftar till att öka äldres välbefinnande och livskvalitet samt bidra till ökad kunskap om egenvård och att stärka hälsorelaterade levnadsvanor.
 • Exergames (från USA) – TV-spel i kombination med fysisk aktivering som syftar till att motverka depression hos äldre.