Boka föreläsning

Riksföreningen Äldres Hälsa genomför föreläsningar om ofrivillig ensamhet hos äldre. Föreläsningarna riktar sig till dig som i ditt yrke eller uppdrag möter ofrivillig ensamhet och genomförs av föreningens utbildade föreläsare. Föreläsningarna ger information om vad ofrivillig ensamhet är men också hur man kan stödja en person som är ofrivilligt ensam. Föreläsningarna bygger på forskning på området och på erfarenheter från äldre. Vill du veta mer eller boka en föreläsning? Hör av dig genom att fylla i formuläret så återkommer vi.