Om föreningen

I Sverige är en femtedel av Sveriges befolkning – motsvarande två miljoner invånare över 65 år. Riksföreningen Äldres Hälsa bildades 2018. Vi vänder oss främst till dig som är äldre men även till dig som är anhörig eller till dig som möter äldre i ditt yrke eller uppdrag, eller till dig som helt enkelt bara är intresserad av våra frågor. Vi kan med andra ord beskrivas som en intresseförening som fokuserar på äldres hälsa. 

För oss omfattar hälsobegreppet såväl den fysiska som den psykiska och den sociala hälsan och vi vill stärka äldres hälsa och välbefinnande genom att sprida information, ge stöd och bedriva påverkansarbete. 

Vår utgångspunkt är ett holistiskt och salutogent synsätt. Det innebär att vi betraktar individen som en helhet där olika delar (såsom den fysiska, psykiska och sociala hälsan) är sammanflätade och påverkar varandra. Det innebär också att vi fokuserar på salutogena perspektivet med sin grund i friskhetsfaktorer och att alla människor bär på drömmar, förhoppningar och styrkor som kan leda till återhämtning och vägar vidare.