Om föreningen

I Sverige är en femtedel av Sveriges befolkning – motsvarande två miljoner invånare över 65 år. Riksföreningen Äldres Hälsa finns till just för denna grupp. För oss omfattar hälsobegreppet såväl den fysiska, psykiska och sociala hälsan och vi vill stärka äldres hälsa och välbefinnande genom att sprida information och bedriva påverkansarbete.
Riksföreningen Äldres Hälsa startades 2018 och är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. Vi finns till för dig som själv är äldre, för dig som är anhörig till någon som är äldre, och för dig som arbetar inom området eller har ett intresse för frågor kring äldres hälsa.
Vår utgångspunkt är ett holistiskt och salutogent synsätt. Det innebär att vi betraktar individen som en helhet där olika delar är sammanflätade och påverkar varandra. Det innebär också att vi fokuserar på friskhetsfaktorer och på att alla människor bär på drömmar, förhoppningar och styrkor och att dessa kan leda till återhämtning och vägar vidare.