Du som är äldre

Du som tillhör målgruppen äldre kan vända dig till en biståndshandläggare i din kommun om du vill ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen. Din biståndshandläggare kan informera om vilken hjälp du kan ansöka om. Det kan exempelvis handla om praktisk hjälp i hemmet och/eller personlig omvårdnad, men det kan även handla om sociala insatser i form av till exempel social samvaro, promenader eller dagverksamhet.

Hit kan du vända dig

Om du lider av psykisk ohälsa och önskar mer information, eller om du behöver akut hjälp, kan du vända dig hit:

Nationella hjälplinjen tel.0771-22 00 60, öppet alla dagar kl.13.00-22.00

Äldretelefonen (Mind) tel.020-22 22 33, öppet vardagar kl.10.00- 15.00

Jourhavande präst via 112, öppet varje natt kl.21.00- 06.00

Jourhavande medmänniska tel.08-702 16 80, öppet varje natt kl.21.00- 06.00

Självmordslinjen (Mind), tel.90 101

SPES (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) telefonjour tel.08-34 58 73, öppet alla dagar kl.19.00-22.00

Övriga länkar

www.1177.se (vårdguiden)

http://mhfa.se (Mental Health First Aid – Första hjälpen till psykisk hälsa)