Hälsocirkeln – vår studiecirkel

Riksföreningen Äldres Hälsa har inom ramen för ett Arvsfondsprojekt (Hälsoprojektet – för och av äldre, 2020-2022) tagit fram ett studiecirkelupplägg och håller sedan våren 2023 kontinuerligt digitala cirkelledarutbildningar för verksamheter och privatpersoner som önskar starta upp vår studiecirkel Hälsocirkeln – en studiecirkel för ett hälsosamt åldrande. Studiecirkeln utgår ifrån vårt skriftliga arbetsmaterial Hälsoguiden – för ett hälsosamt åldrande

Studiecirkeln består av åtta träffar, där varje träff behandlar ett kapitel ur Hälsoguiden. 

Träffarna består av dialog i mindre grupper och i helgrupp, reflektionsövningar och andra övningar (utöver de som förekommer i Hälsoguiden) som på olika sätt aktiverar några av våra sinnen.

Träffarna består av följande teman (och i följande ordning):

  1. Förundran 
  2. Värdet av ett aktivt liv 
  3. Lustfyllda och värdefulla måltider 
  4. Att ta hand om sig själv 
  5. Känslor 
  6. Att hantera och bryta ofrivillig ensamhet 
  7. Årsrikedom och drömmar 
  8. Vart kan jag vända mig?

Bra att veta!

Cirkelledarutbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via programmet Zoom. Utbildningstillfället tar ca 3 timmar. Ca en vecka innan utbildningstillfället kommer länk till utbildningen och mer information inför utbildningstillfället.

Kommande utbildningstillfällen i närtid äger rum följande datum:

  • 15 maj kl 09.00-12.00
  • 30 maj kl 09.00-12.00

Har du inte möjlighet vid något av de planerade tillfällena går det även att anmäla intresse via vårt formulär så blir du kontaktad när nya tillfällen planerats.