Du som möter äldre i yrket

Riksföreningen Äldres Hälsa är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningens främsta syfte är att sprida kunskap och information, ge stöd och skapa opinion i frågor som rör äldre och anhöriga till äldre. 

Material 

Ta gärna del av våra framtagna material som kan beställas kostnadsfritt och portofritt här:

Föreläsningar 

Boka föreläsning om ensamhet och hur ensamhet kan brytas! Bokningen görs här:

Studiecirkel och cirkelledarutbildning

Anmäl dig till vår kostnadsfria digitala cirkelledarutbildning om du vill starta upp en studiecirkel utifrån vårt framtagna upplägg för Hälsocirkeln!
Anmälan görs här:

Läs mer om våra material och studiecirkelupplägg här:

Samhällsstöd och information:

Folkhälsomyndigheten 

www.folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten: Fokus psykisk hälsa – kunskap, tips och stöd

Telefon: 010-205 20 00

www.folkhalsomyndigheten.se/fokus-psykisk-halsa 

Livsmedelsverket 

www.livsmedelsverket.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

www.nka.se

Pensionsmyndigheten 

Telefon: 0771-776 776 

www.pensionsmyndigheten.se

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden) 

Telefon: 1177

www.1177.se

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se

Sveriges Kommuner och Regioner

www.skr.se