VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN FÖR ATT BLI ÄLDREREVISOR!

Just nu bedriver Riksföreningen Äldres Hälsa ett Arvsfondsprojekt (titel Äldrerevision – kvalitetsutveckling för och av äldre) som syftar till att ta fram en metod för extern utvärdering av insatser som riktar sig till äldre. 

Metoden går ut på att personer över 65 år genomför intervjuer med andra personer över 65 år som har insatser från samhället (i form av exempelvis hemtjänst eller särskilt boende, men även insatser som erbjuds i form av träffpunkter och dylikt). Syftet är att kartlägga vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre i verksamheten utifrån ett äldreperspektiv, med tanke på att det är äldre personer som är mottagare av insatsen/insatserna. Intervjuerna sker främst genom fysiska möten. Uppdraget är sporadiskt och aktualiseras i samband med beställningar av äldrerevisioner från olika verksamheter. Uppdraget är arvoderat.  

Är Du intresserad av att ingå i detta kvalitetsutvecklande arbete genom att bli en av dem som intervjuar personer som har insatser, och genom uppdraget ingå i ett givande sammanhang tillsammans med andra? Bor du i Västra Götaland? I så fall söker vi Dig till vår revisionsgrupp i Västra Götaland! 

Vi kommer att hålla en fysisk utbildning i Göteborg den 1-2 juni. Vi står för lunch och fika under utbildningen samt resor vid behov. Om Du är intresserad är Du välkommen att kontakta oss på info@aldreshalsa.com eller 070-201 62 68 så berättar vi mer! Vi vill ha din intresseanmälan senast den 16 maj. 

INTRESSEANMÄLAN FÖR ATT BLI ÄLDREREVISOR