Intressepolitiskt program

Det intressepolitiska programmet syftar till att samla de åsikter och ståndpunkter som Riksföreningen Äldres Hälsa har som förening. Det har tagits fram utifrån medlemsundersökning, intervjuer med äldre och professionella, samt via input från föreningens expertråd.