Intressepolitiskt program

Det intressepolitiska programmet syftar till att samla de åsikter och ståndpunkter som Riksföreningen Äldres Hälsa har som förening. Det har tagits fram utifrån medlemsundersökning och intervjuer med äldre och professionella.

Det intressepolitiska programmet är ett levande dokument och kan komma att revideras framöver. Programmet består av elva rubriker och kan laddas ned som pdf här nedan, klicka på ”Ladda ner (PDF)”.