Bli medlem

Bli medlem och hjälp oss stärka äldres hälsa!

Riksföreningen Äldres Hälsa finns till för dig som är äldre, för dig som är anhörig och för dig som arbetar med frågorna eller är intresserad av äldres hälsa. Som ideell förening är ditt stöd viktigt och du kan stödja oss genom att bli medlem. Som medlem kan du också engagera dig i aktiviteter, ta del av vårt nyhetsbrev eller bli informatör (volontär). Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka!

 Medlemskapet kostar 100 kr per år för dig som är under 65 år, men är gratis från och med det året då du fyller 65 år. Om du blir medlem 1 oktober eller senare inkluderar medlemskapet (och den eventuella medlemsavgiften) automatiskt även nästkommande år.