Välkommen att beställa våra material

Det är kostnadsfritt och vi står även för portokostnaden!

Vi är glada över att våra material beställs, oavsett om syftet är att sprida information och
inspiration eller för att starta upp studiecirklar. Samtidigt har vi inte obegränsat med
resurser att skicka ut material, bland annat med anledning av höjda portokostnader, och av
den anledningen har vi valt att begränsa antalet exemplar av varje material som kan
beställas vid ett och samma tillfälle, för att på så sätt kunna hålla portokostnaderna nere.
Skulle ni behöva mer material framöver går det självklart bra att göra nya beställningar.

Om ni vill göra en större beställning eller har frågor som rör beställning av våra material,
vänligen kontakta vår utskicksansvarige Mattias Persson. Maila i första hand till
mattias@aldreshalsa.com eller ring 073-432 61 35 (vardagar kl. 08.00-13.00).

Beställ material - verksamheter

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.