KOMMANDE MATERIAL

Nu kan du förboka kommande material som Riksföreningen Äldres Hälsa håller på att ta fram. Det handlar om en intervjubok om ensamhet med titeln Plötsligt kom ensamhetennio röster om äldres ensamhet.

Det handlar även om en inspirationsbroschyr med titeln Game of healthdigitala spel för äldres hälsa och välbefinnande.

Det handlar dessutom om Hälsoguidenför ett hälsosamt åldrande, vilket är ett arbetsmaterial för individuellt bruk eller som studiecirkelmaterial (vi har även tagit fram ett studiecirkelupplägg utifrån Hälsoguiden – kontakta oss för mer information). Alla material är kostnadsfria.

Materialen kommer att lanseras under hösten men kan förbokas redan nu!

Förbokning av kommande material