Riksföreningen Äldres Hälsa har under snart tre år bedrivit Hälsoprojektetför och av äldre med syfte att ta fram metoder och verktyg för att motverka ofrivillig ensamhet. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. 

Den 2 december kl.09.0012.00 genomfördes en digital konferens för att presentera projektets framtagna material och metoder. Utöver detta medverkade flertalet intressanta gäster.

Här kan du se konferensen i efterhand.

Här kan du beställa projektets aktuella material.

Program 

Start kl.09.00 

  • Inledning och presentation av Hälsoprojektetför och av äldre
  • Lena Dahlberg berättar om sin forskning om ensamhet 
  • Presentation av intervjuboken Plötsligt kom ensamhetennio röster om äldres ensamhet 
  • Presentation av informationsbroschyren Vägar ur ensamhetför dig eller någon i din närhet 

Paus kl.10.00-10.15

  • Presentation av arbetsmaterialet Hälsoguidenför ett hälsosamt åldrande och Hälsocirkelnen studiecirkel för ett hälsosamt åldrande 
  • Samtal med några av projektets samarbetsorganisationer – Simrishamns kommun och Örebro kommun 

Paus kl.10.55-11.10 

  • Presentation av inspirationsmaterialet Game of healthdigitala spel för äldres hälsa och välbefinnande 
  • Samtal med Silver Snipers – det seniora mixlaget i datorspelet CounterStrike som ger sin syn på fördelarna med digitala spel för att bland annat motverka ensamhet och för att stärka hälsa och välbefinnande 
  • Frågor och svar
  • Sammanfattning och avslutning 

 

Anmälan till konferensen