Riksföreningen Äldres Hälsa har under snart tre år bedrivit Hälsoprojektetför och av äldre med syfte att ta fram metoder och verktyg för att motverka ofrivillig ensamhet. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. 

Inom ramen för Hälsoprojektet har vi tagit fram ett studiecirkelupplägg och kommer nu att hålla en digital utbildning för cirkelledare den 9 mars 13-16 

Utbildningen är kostnadsfri.

UTBILDNINGEN DEN 9 MARS ÄR NU FULLSATT. MEN FYLL GÄRNA I EN INTRESSEANMÄLAN NEDAN SÅ BLIR DU KONTAKTAD NÄR DET ÄR DAGS FÖR EN NY UTBILDNING.

 

Intresseanmälan till cirkelledarutbildning för Hälsocirkeln