Hur når man acceptans

Fem insikter om acceptans

Oavsett om tillvaron förändras på individnivå eller samhällsnivå så kan det ibland vara en utmaning att möta det med acceptans när man själv inte upplever att man har kunnat påverka situationen eller händelseutvecklingen.

Megan Bruneau är en amerikansk psykoterapeut som för egen del har arbetat med acceptans och insett värdet av detta, genom mindbodygreen.com redogör hon för sin egen resa och några viktiga insikter om acceptans.

Fem insikter om acceptans

Nedan redogör vi för Megan Bruneaus fem insikter om acceptans:

  1. Att acceptera något som sker betyder inte att man tycker om, önskar eller väljer det som sker.

Detta innebär att du inte behöver stå bakom det som sker. Däremot är det så att en kamp mot just det som upplevs som smärtsamt i sig orsakar mycket lidande, som att tränga bort det. Det betyder inte att du väljer eller välkomnar det som sker, det betyder inte heller att du väljer din oro eller din smärta, eller att du står bakom något som upplevs som orättvist mot dig själv eller någon annan.

Det är snarare så att du väljer att låta det vara som det är när du inte kan ändra på det vid just den tidpunkten, att tillåta dig själv att ha de känslor som du har utan att skapa onödig oro. Smärtan kommer kanske att förbli, men lidandet kommer i alla fall i viss mån att lindras.

  1. Acceptans är en aktiv process som behöver praktiseras.

Det är viktigt att komma ihåg att acceptans är ett verb. Det är en aktiv process och något som behöver praktiseras medvetet. Det är ovanligt att vi en dag väljer att acceptera vår emotionella eller fysiska smärta, vår kropp, våra svåra relationer eller vårt förflutna utan att någonsin tänka på det igen.

Det kan krävas mycket tid (inte minst i början) och kan även upplevas frustrerande då och då, men precis som att trampa ut en stig på en gräsmatta är det så att du varje gång övar på att acceptera någonting skapar och stärker nya kopplingar i hjärnan som kommer att underlätta lindring i framtiden.

Det är naturligt att vackla fram och tillbaka mellan känslor av acceptans och motstånd. Tillåt dig själv att ha de känslor som du har och notera att din inre kritiker successivt blir tystare.

  1. Acceptans betyder inte att du inte kan sträva efter att förändra saker.

Många tror att acceptans är ett tecken på apati och passivitet, att helt enkelt ge upp. Det behöver inte stämma. Att praktisera acceptans behöver inte nödvändigtvis betyda att du inte har möjlighet att förändra situationen. Du kan exempelvis acceptera en situation och fortfarande ha möjlighet att förändra den.

  1. Acceptans betyder inte att du accepterar att det som sker kommer att vara för evigt.

Försök att fokusera på att acceptera det som sker här och nu samtidigt som du har en öppen och realistisk blick mot framtiden. Att fokusera för mycket på det som sker här och nu kan dock bli kontraproduktivt då en stor del av acceptans handlar om att släppa taget om en längtan efter att saker ska förändras, vilket ibland handlar om att släppa taget om känslan av hopp som i sig ibland orsakar lidande.

Ibland kan det dock upplevas som skrämmande, överväldigande eller rent av omöjligt att praktisera acceptans. Försök då att acceptera situationen här och nu, i detta ögonblick, utan tankar på framtiden.

  1. Vi kan praktisera acceptans när det exempelvis kommer till erfarenhet, andra människor, känslor och idéer.

Acceptans kan praktiseras i alla delar av våra liv. Du kan exempelvis öva acceptans när det kommer till en aktuell erfarenhet eller verklighet, andras värderingar och idéer, dina känslor, hur du uppträder, din hälsa, ditt förflutna eller dina tankar.

Återigen bör betonas att detta inte nödvändigtvis betyder att du välkomnar det som du övar på att acceptera, utan innebär snarare att du inser att du inte kan ändra på det hela just nu. När du uppnår acceptans lindras din oro och du uppnår på så sätt lättare ett inre lugn.

Har du själv övat på acceptans och upplevt fördelar med detta tidigare i livet? Fundera i så fall över hur du kan bli hjälpt av detta här och nu!

Källa:

www.mindbodygreen.com – ”5 things Everyone Should Know About Acceptance”