Försoningens hälsofördelar

Alla kan nog känna igen sig i att någon gång blivit sårade. Det kan handla om saker som skett för länge sedan såsom under uppväxten eller något som skett alldeles nyss. Att förlåta kan vara svårt många gånger särskilt eftersom man ofta vill hålla fast vid känslan av att man blivit felaktigt behandlad.

Förlåtelse och försoning handlar inte om att erkänna att den andra har gjort rätt och ett rättfärdigande av en felaktig behandling. Försoning handlar mer om att sätta saker i perspektiv och att istället betrakta händelsen utifrån ett helhetsperspektiv.

Enligt en doktorsavhandling av Lena Karin Gustafsson vid Mälardalens högskola om försoning så har man kommit fram till att försoning har två innebörder: en yttre och en inre.

Den yttre aspekten av försoning innebär en övergång från en upplevelse av olika delar till en  upplevelse av helheten, medan den inre aspekten innebär en läkandeprocess där vi kopplar samman dåtid med nutid för att gå vidare in i framtiden. Försonas vi så slutar lidandet. Med detta sagt behöver inte försoning betyda samma sak som acceptans. Exempelvis så tar vissa relationer slut av en anledning. Vi behöver inte gå tillbaka till destruktiva förhållanden eller händelser. Detta handlar mer om att försonas med själva upplevelsen. Erkänna den för att därefter kunna släppa den. Många gånger kan detta kännas motsägelsefullt. Förlåtelse och försoning kan ju nästan kännas som att man tillåter att oförrätten var okej. 

Är det svårt att förlåta någon eller något så kan man försöka fokusera på de hälsofördelar som förlåtelse och försoning ger. Om du visar empati mot andra i konfliktfyllda situationer, så mår du nämligen bättre rent fysiskt. Det menar Oskar Palmenfeldt som är utbildningsansvarig på Medlingscentrum då vårt ”må bra”-hormon oxytocin frisätts när vi känner empati. Oxytocin frisätts främst vid beröring, men nya rön visar alltså att oxytocin även kan frisättas genom empatiska handlingar utan någon fysisk kontakt.

Paul J Zak har forskat på oxytocinets betydelse för moral och tillit. Vid konflikter så utsöndras stresshormonet kortisol som sedan kan dröja sig kvar i kroppen och göra oss retliga. Men vid medling så höjs istället oxytocin nivån i kroppen vilket gör oss lugna och harmoniska.

Psykologen Siri Helle, skriver om förlåtelse i boken Känslofällan, ta makten över dina känslor, tankar och ditt beteende. Hon menar att försoning handlar om att skapa ett nytt förhållningssätt till det smärtsamma som har hänt. Det är väldigt lätt annars att börja älta saker som man har varit med om. Vilket gör att vi istället stannar kvar i den smärtsamma upplevelsen. Detta kan vara särskilt vanligt i perioder då annat också påverkar ens psykiska mående. Man känner sig kanske extra sårbar och ledsen. Det är därför viktigt att vara medveten om hur man mår generellt och ställa sig lite utanför och betrakta situationen. Några frågor man kan ställa sig är. Hur reagerar jag här egentligen? Varför ältar jag detta? Kan jag se detta på ett annat sätt?

I boken Förlåtelse av Desmond och Mpho Tuto (2004) tar man upp tiden med Apartheid och den försoning som Sydafrika behövde. Bokens fokus är främst på offren och hur dessa behövde förlåta för att kunna bli fria från övergreppen och förövarna. I boken tar man även upp hur förlåtelse skördar lika stora hälsoeffekter som att sluta röka. Men hur kan man förlåta något så hemskt som apartheid kanske man undrar? Återigen, det handlar inte om att förlåta själva oförrätten, händelsen, det som förövaren gjort mot en. Det boken menar är att vägen till att försonas går genom berättelsen. Att sätta ord på det som har hänt. Det handlar om att lyfta fram det onda i ljuset, inte glömma det, för att därefter kunna släppa taget om det.

Källor:

Avhandlingar.se

Empati är bra för hälsan

Sträck ut handen nu och bli vänner

Förlåtelse

Sigrid Helle om att sluta älta

Ljusets återkomst

Våren är på ingång och med detta blir dagarna längre. För många innebär denna årstidsväxling något positivt och man upplever att man får mer energi och känner sig gladare. Det riktigt spritter i kroppen, något bubblar inombords och man känner sig nästan kär.

Varför en del känner såhär när våren kommer beror på vad som händer i hjärnans belöningssystem. Belöningssystemet är den plats i hjärnan där vi finner signalsubstanser som serotonin och dopamin som stimulerar nervceller och ger oss glädje när något bra händer. 

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, forskar på hjärnans belöningssystem. Han menar att under vintern så går hjärnans belöningssystem på sparlåga och det utsöndras inte så mycket serotonin eller dopamin. När solen sedan kommer tillbaka så sätts belöningssystemet igång igen och vi känner oss glada utan direkt anledning. Fred Nyberg har även en teori om att när solen berör oss och gör oss varma så utsöndras även hormonet oxytocin, som ger oss välbehag. 

Men för andra blir det tvärtom och folk känner sig istället nedstämda. Ca 15 % av befolkningen upplever sig deprimerade när våren kommer. Det finns ingen konkret forskning som påvisar exakt varför detta sker. Men däremot finns ett flertal teorier. 

En teori kretsar kring ljusets biologiska påverkan på kroppen. Mekanismen påminner lite om jet lag och kan orsaka sömnrubbningar. Under vintern när det är mörkare ute producerar kroppen mer melatonin som signaler att det är dags att sova och när det blir ljusare igen så förändras dessa signaler vilket kan orsaka störningar i sömnen.

Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi vid Karolinska Institutet, menar att när det blir vår så ökar dagslängden väldigt snabbt, så pass snabbt att kroppen har svårt att hänga med. Enligt honom är det lika vanligt att bli deprimerad på våren som på vintern. 

Andra teorier går ut på att våren är mer kravfylld än vintern med fler aktiviteter och en känsla av att man bör vara glad. Även fast man innerst inne inte är det.

Även tidsomställningen när vi går över till sommartid kan vara en plåga för dem som är depressivt lagda. Har man anlag för att bli nedstämd är man i regel känslig för förändringar. Det gäller inte bara motgångar i livet utan även förändringar i ljusförhållanden och dygnsrytm.

Det bästa knepet för att motverka och lindra en depression är genom att röra på sig och gärna rätt intensivt. När vi tränar hårt frisätts endorfiner i hjärnan, ett hormon som dämpar smärta. När endorfinerna binder till sina receptorer i hjärnan förändras nivåerna av dopamin och noradrenalin vilket ger oss en känsla av lycka och styrka.  

 

Källor:

Nedstämdhet på våren

Våren kan göra dig deprimerad

Träning kan motsvara en normal dos morfin

Därför blir du lycklig och kär på våren

 

 

Fillers

Ålderism genomsyrar vårt samhälle på flera sätt. Vi bombarderas konstant av ett skönhetsideal av idel unga rynkfria människor. Oavsett egentlig ålder så verkar slät hud vara idealet.

En som tagit idealet till sin spets är Madonna, 64 år, som verkar vara besatt av att ha ett ungdomligt rynkfritt ansikte. Hon fyller konstant sitt ansikte till bristningsgränsen med olika injektioner. Detta menar vi är beklagligt för Madonna, i grunden en naturlig skönhet, som blir allt annat än naturlig efter alla injektioner.

Fillers har varit en rådande trend de senaste åren. En behandling där man injicerar hyaluronsyra in i huden för att återskapa volym och släta ut huden, till skillnad från botox som också injiceras men är ett muskelavslappnande ämne. 

Att spruta in ämnen i ansiktet är inget nytt, tvärtom. Redan i början av 1900-talet så var det populärt att spruta in paraffin i huden för att släta ut rynkorna. Det fanns vid den här tiden sk paraffininstitut, främst i Stockholm, dit man kunde gå för att få sig en behandling. Trots att läkarkåren varnade för paraffinets farliga effekter så var behandlingen mycket populär. 

Att se ung ut har alltid haft hög status historiskt. En del teorier kring varför grundar sig i människans rädsla för att åldras och framförallt för att dö. En gängse inställning tycks vara; ”Kan vi inte stoppa tiden så kan vi iallafall försöka stoppa vår huds åldrande?”

Det är absolut inget skamligt att ta hand om sitt utseende, men det finns andra sätt, då fillers dessvärre inte hindrar huden från att åldras. Resultatet varar mellan 1-12 månader. Fillers kan dessutom, om det injiceras felaktigt, skapa blindhet och vävnadsdöd. Hyaluronsyran kan även skapa störningar i blodcirkulationen om det injiceras på fel sätt. Ju äldre vi är desto större är risken för komplikationer. Detta på grund av att när vi är äldre har vi oftare kroniska sjukdomar, hormonell obalans och mindre tät benstomme. 

Marknaden har länge varit oreglerad och Sverige har länge haft ett bristande regelverk kring vem som får starta en fillersklinik. På grund av ett stort antal anmälningar på felaktigt utförda fillers kom en ny lag in 2021 med ett kompetenskrav på den som utför behandlingarna.  

Vi börjar nu se fillers-trenden avta då fler och fler väljer att injicera Hyaluronidase, ett enzym som bryter ned hyaluronsyran. Folk berättar att de längtar efter att se naturliga ut igen och har tröttnat på att se plastiga ut. Detta känns som rätt riktning och vi hoppas på att vi får se ett mer naturligt skönhetsideal framöver.

Källor:

Läppförstoringar botar dödsrädsla

Allt fler gör skönhetsingrepp trots skaderisk

Vem som helst kan injicera fillers

Anmälningarna till ivo ökar efter ny lag

Ny lag ger säkrare skönhetsbehandlingar

Fillers in elderly patients

Kan man bli för hälsosam?

Att äta nyttigt och att röra på sig är väl något som de flesta vet är bra för oss. Men blir vi för besatta av vår egen hälsa genom att ständigt träna och samtidigt kontrollera vad vi stoppar i oss kan det lätt istället bli ohälsosamt.

Ortorexia nervosa är ingen formell diagnos men ett vanligt problem som är nära besläktat med anorexia nervosa. Begreppet definierades första gången 1997 som ”en patologisk besatthet av hälsosam kost”.

Det finns stora likheter mellan anorexia och ortorexi, exempelvis ett skadligt tankesätt kring det vi äter. Medan anorexia oftast fokuserar på viktnedgång så fokuserar ortorexi mer på vad vi äter, viktnedgång är inte av lika stor betydelse. Det kan dock vara det. Det som främst kännetecknar ortorexi är ett överdrivet fokus på mat som är hälsosam och helst så ren som möjligt. Vanligt förekommande är strikta dieter, att äta på vissa tider samt att utesluta viss typ av mat. Att träna mycket är även vanligt, samt ångest kring att äta fel sorts mat.

Denna besatthet av att vara hälsosam kan lätt bli ett psykologiskt fängelse där personen slutar njuta av livet fullt ut. Ortorexi grundar sig ofta i höga krav på sig själv, prestationsångest och blir ett sätt att hantera oro och ångest. Har personen kaos runt omkring sig så kan man iallafall ha kontroll över det man äter och sin egen kropp. Andra fall grundar sig i en överdriven rädsla för att bli sjuk. 

Risker med ortorexi kan bli att man inte får i sig tillräckligt med näring. Även fast man äter hälsosamt blir det ofta för lite och man når inte upp till kroppens dagsbehov av kolhydrater, fett och protein. Den mentala hälsan blir även utsatt för stor påfrestning av att ständigt kontrollera och fokusera på det man äter.

Det har bedrivits relativt liten forskning på ämnet. Det man har kommit fram till fokuserar i regel på åldersgrupperna 20 till 59 år. Där har man dragit slutsatser såsom att ortorexi ofta hänger ihop med andra former av ätstörningar, att folk med ortorexi många gånger har en bakomliggande OCD diagnos samt att ortorexi i regel grundar sig i för höga krav på sig själv.

Det är fascinerande att inse att den forskning som gjorts kring ortorexi på åldersgruppen 60+ är minimal. En kinesisk studie där åldersgruppen 60+ finns representerad visar en intressant slutsats. Studien belyser och tar upp ortorexi som ett allvarligt tillstånd i samtliga åldersgrupper förutom åldersgruppen 60+. I den åldersgruppen lyfts tendens till ortorexi istället fram som något positivt. Man ser en besatthet av hälsa hos folk över 60 som något som skyddar och ger oss ett längre liv.

Detta är en skrämmande syn på psykisk ohälsa hos äldre. Att leva hälsosamt är bra oavsett ålder. Att vara alltför besatt av mat och träning är aldrig bra oavsett ålder. Studier som dessa visar dessvärre återigen samhällets syn på äldre med psykisk ohälsa och hur äldres psykiska hälsa gång på gång förminskas eller förbises.

Källor:

Taking healthy eating to it’s limits, orthorexia

Att vara sjukligt hälsosam

International journal of eating disorders

Ätstörningar hos äldre

Studier visar att ätstörningar hos äldre över 80 år är minst lika vanligt som hos åldersgruppen 22-32 år. Kroppsidealen hänger inte alltid ihop med ålder utan många äldre lever fortfarande efter skönhetsidealen från när de var yngre.

Livsmedelsakademin i Skåne som driver projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre, menar att vårdpersonal ofta har svårt att upptäcka ätstörningar hos äldre. En viktnedgång och minskad aptit antas vanligtvis bero på andra faktorer såsom bakomliggande sjukdomar.

Planen är nu att gå igenom de rutiner som finns hos dietister och vårdpersonal som möter undernärda äldre. Detta så att man lättare kan särskilja vad som beror på en bakomliggande sjukdom från vad som beror på ätstörningar.

Detta är glädjande nyheter då äldre med ätstörningar länge varit en bortprioriterad fråga inom vården. Eller rättare sagt äldre med psykisk ohälsa har länge bortprioriterats. Ätstörningar grundas ju först och främst i en bakomliggande psykisk ohälsa.

Ungefär 30 % av alla äldre uppger sig lida av depression, samtidigt visar studier att endast 1 % av de över 60 år får samtalsterapi.

Linda som är i 60-års åldern har kämpat med ätstörningar sedan tonåren. Ätstörningar börjar ofta med att man vill gå ned något kilo i vikt och när detta lyckats får man en kick som triggar igång en vilja att fortsätta att gå ned i vikt. Därefter går det lätt överstyr och en ond spiral av mindre mat och mer motion startar.

En ätstörning från yngre dagar kan ofta triggas igång senare i livet av olika kriser såsom skilsmässa, sorg eller utbrändhet. Så var fallet hos Linda som drabbades av nyss nämnda orsaker samtidigt. Linda har sedan dess haft återkommande ätstörningar genom hela livet. 

Hon har vid ett flertal tillfällen försökt att få bukt med sina ätstörningar genom att söka hjälp hos vården. Vid kontakt med primärvården hänvisades hon till en dietist som bad henne att föra matdagbok. Att be en person med ätstörningar att föra matdagbok är ungefär som att slänga bensin på en eld. Att föra matdagbok är väldigt vanligt hos ätstörda individer och en av orsakerna till att problemet upprätthålls. Vid kontakt med psykiatrin fick hon höra att hon inte var smal nog för att få KBT- terapi.

Linda menar att mycket av vården kring ätstörningar är utformad kring vissa fasta former och oftast efter yngre personer utan sjukdomsinsikt. Den som levt med ätstörningar i många år är vanligen väl medveten om problemet men vet inte hur de ska hantera det. Vården bör därför anpassas efter varje patient.

Epidemiologisk forskning visar att ca 200 000 personer i Sverige någon gång under livet drabbas av ätstörningar.  Av dessa är det inte många som får den vård de behöver. Alla oavsett kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, kroppsform och religion kan drabbas av ätstörningar. Det finns även ett stort mörkertal då många aldrig heller söker vård för sina problem. 

Vi anser att det är viktigt att fånga upp dessa individer tidigt vid minsta misstanke om ätstörningar. Primärvården, äldreomsorgen och psykiatrin bör uppdatera sina rutiner kring hur man betraktar personer med ätstörningar så att vården kan anpassas efter enskild patient. 

Källor:

Ätstörningar vanligt bland äldre

Äldre med ätstörningar ingen prioritering

Ätstörningar drabbar 200 000

Öka kunskapen om äldres psykiska ohälsa

Dysmorfofobi

Vi har väl alla lärt oss att med åren kommer självförtroendet och att man bara blir mer och mer nöjd och säker på sig själv med åldern. Men så är det dessvärre inte för alla.

Ett missnöje med sitt eget utseende är ett vanligt förekommande fenomen och något som främst är förknippat med ungdomar. Ingen har väl missat uttrycket SnapchatDysmorfofobi  vilket syftar på ungdomar med en önskan att ut som det filter man har använt.

I en allt mer utseendefixerad värld visar nu forskning att kvinnor över 80 år ofta känner skam och missnöje över sina kroppar, som inte passar in det yngre ideal som ständigt marknadsförs. Hela 90 procent av de tillfrågade kvinnorna uppgav att de var missnöjda med sitt eget utseende. Parallellt med detta är det ofta vanligt att tro att kvinnor över 80 år inte ska bry sig om sitt utseende och att det därtill är förknippat med fåfänga.

Psykoterapeut Andrea Huttley menar att det växande missnöjet med sitt utseende hos äldre kvinnor främst beror på avsaknaden av äldre kvinnor i media. Majoriteten av de kvinnor som figurerar i reklam och tidningar är yngre, samt så matas vi ständigt med hudprodukter som är anti-aging och föryngrande. Någonting som hos en del bidrar till känslan att åldrande det är någonting som minsann ska bekämpas. 

Samtidigt är den gängse normen hos äldre kvinnor att detta är gamla nyheter och inget man ska bry sig om, vilket leder till att dessa kvinnor känner skam över inte bara sitt utseende utan även sina känslor.

Det är även vanligt att man inte känner sig hemma i sin egen kropp. Man kan ofta känna sig ung men betraktas av samhället som gammal på grund av sitt utseende. Ålderism är vanligt förekommande vilket bidrar till ytterligare missnöje med sig själv och sitt åldrande. 

En negativ kroppsuppfattning hänger ofta ihop med psykisk ohälsa, depression och ångest. Hos en del kan detta trigga ett överdrivet fokus på ett upplevt fel i ens eget utseende. Dysmorfofobi, ett tillstånd som vanligen förknippas med ”Utseedefixerade kändisar som ägnar sig åt plastikkirurgi”. Detta är en vanlig missuppfattning vilket har lett till en felaktig uppfattning kring vad dysmorfofobi faktiskt innebär. Dysmorfofobi drabbar både män och kvinnor.

Som nämnt tidigare är fokus på sitt eget yttre ofta förknippat med fåfänga och därtill ansett som något dåligt. Vi har även uppfattningen att äldre kvinnor inte bör bry sig om sitt eget utseende. Vilket gör att många lider i tystnad. Dysmorfofobi är dock ungefär motsatsen till fåfänga. Om fåfänga handlar om ett överdrivet fokus på att beundra sig själv, så handlar dysmorfofobi om att trycka ner sig själv och att fokusera på ett upplevt fel i sitt utseende som inte finns. Detta orsakar ofta psykiskt lidande och ängslan. Äldre personer undviker ofta att prata om hur de känner kring sitt utseende för att inte uppfattas som fåfänga. I många fall leder dysmorfofobi ofta till operationer vilket vanligen leder till att personen i fråga hittar ett nytt område att vara missnöjd kring. I svåra fall kan tillståndet även leda till social isolering.

Har du en överdriven ängslan kring något i ditt utseende? Var inte rädd för att prata om detta. Kognitiv beteendeterapi kan även ofta hjälpa en att bli vän med hur man ser ut. 

Vi på Riksföreningen Äldres Hälsa vill se ett samhälle som inkluderar människor av alla åldrar i media. Att åldras naturligt är vackert, att kunna se att en människa har levt berättar en historia. Vår förhoppning är att naturligt åldrade människor inkluderas i reklamkampanjer så att vi på sikt bryter skönhetsidealet. 

 

Källor:

Body image

How to tackle poor body image in older women

How we think and feel about our bodies

Fighting back against anti aging bodyimage as we age

BDD myths

Frisk luft och kalla bad

Att vinterbada är trendigare än aldrig förr. Överallt hör man folk berätta om hur kalla bad stärkt både deras psykiska och deras fysiska hälsa. De studier som bedrivits på området har hittills varit tämligen diffusa och svåra att tyda. Dessutom har studierna gjorts på redan erfarna vinterbadare.

Men nu har norska forskare sammanställt 104 nya studier om hur vinterbadande stärker hälsan och kommit fram till följande:

  1. Hjärt-och kärlhälsan stärks. Detta pga att det kalla vattnet sätter igång en kraftig reaktion som höjer pulsen på samma sätt som om man tränar riktigt hårt. Av samma anledning bör därför personer med hjärtproblem undvika att bada kallt.
  2. Man såg även att det så kallade bruna fettet aktiveras genom att vinterbada. Brunt fett är fettvävnad som förbränns för att reglera kroppstemperaturen och hålla värmen. Till skillnad mot vitt fett som istället lagrar energi.
  3. Studierna visade även att kroppens insulinkänslighet stabiliserades.
  4. Immunsystemet fick sig en boost.
  5. Många som vinterbadar upplever att de känner sig starkare mentalt och har mindre ångest. Enligt forskare inom biomedicin frisätts nämligen en lång rad humörhöjande hormoner.
  6. Att vinterbada minskar svullnad efter träning.

Är du inte sugen på att ta dig under isen i vinter så varför inte hålla dig ovanför? En annan härlig vinteraktivitet är ju förstås långfärdsskridskor. Denna klassiska aktivitet slog igenom i Stockholm kring förra sekelskiftet. En tid som präglades av sundhetstänkande och en vurm för att ta sig ut i naturen. Som vi skriver i detta inlägg så är säkerheten på isen viktig. Man åker även i grupp vilket ger en fin gemenskap.

Känner du för att kombinera frisk luft, motion och en naturupplevelse med att lära känna nya människor så finns det flera långfärdsskridskogrupper som man kan kontakta. Friluftsfrämjandet anordnar exempelvis både långfärdsskridskoturer samt har särskilda aktiviteter för seniorer såsom vandringar. 

 

Källor:

Hälsofördelar av att vinterbada

Hälsoeffekterna du kan få som vinterbadare

Vinterbad ökar fettförbränningen

Långfärdsskridskoåkning

Friluftsfrämjandet seniorverksamhet

Kognitiv träning

Den kognitiva förmågan sätts ned vid stigande ålder, även ifall det inte går så pass långt som att man utvecklar demens. Sudoku och att lösa korsord vet vi sedan tidigare är bra för hjärnans stimulans. Men det finns fler sätt att träna hjärnan och den kognitiva förmågan.

Som Öivind Toverud nämnde här så har datorspel hjälpt honom att förbättra sin kognitiva förmåga. Han nämner att hans koordination har förbättrats genom att hjärnan skickar impulser till fingrarna när han spelar. På så vis har hans finmotorik blivit bättre.

Hjärnan mår bra av aktivitet. I ett datorspel med snabba händelser så behöver vi snabbt kunna agera vilket leder till att vår reaktionsförmåga stärks. Även synen tränas upp av de snabba förändringarna på skärmen. Hjärnan lär sig även att filtrera bort det som är oviktigt vilket leder till bättre koncentrationsförmåga.

Ishockey är en sport där det också händer mycket på kort tid. En snabb reaktionsförmåga är viktigt att ha. AIK Hockey har tagit fasta på detta och förutom isträning, fys och teknik så får spelarna även träna upp sin kognitiva förmåga. Även fotbollslag som IFK Göteborg, Liverpool FC samt Borussia Dortmund gör liknande i sin träning.

Spelarna får övningar som går ut på att förbättra reaktionsförmågan, samt öka samarbetet mellan höger och vänster hjärnhalva. Ett exempel är att hålla två tennisbollar i vardera hand. Kasta upp den ena bollen samtidigt som du släpper ned den andra bollen till marken. Fånga därefter bägge igen. Svårare än man tror.

Metoden heter Life Kinetik. Träningsformens fokus är att utveckla hjärnan. Målet är att skapa nya kopplingar (synapser) mellan våra hjärnceller. Metoden är rörelsebaserad och går ut på att göra ovana rörelser och rörelsekombinationer samtidigt som man får en tankeuppgift. Detta hjälper hjärnan att ta nya tankegångar.

Övningarna försvåras vartefter för att eftersträva utveckling. När hjärnan lärt sig en rutin läggs en ny rutin till direkt. Den överraskande framgången i att klara en ny rörelseuppgift bidrar till att sätta igång strukturella förändringar i hjärnan. 

Det finns en del studier som bedrivits kring Life Kinetik där man via MRT bilder kunde se en klar förbättring av konnektiviteten mellan olika områden i hjärnan. Vidare kunde studierna visa att hjärnans förmåga att processa visuell information hade förbättrats. Den motoriska reaktionsförmågan likaså. Slutligen visade studierna att koncentrationsförmågan stärkts hos ungdomar samt korttidsminnet förbättrats hos personer med demens.

 

Källor:

Hjärnträning för äldre

Hur tv-spel kan träna din kognitiva förmåga

Träningsprogram kan stärka dina kognitiva förmågor

Life Kinetik

Ett framgångsrecept för Liverpool och IFK Göteborg

Det är aldrig för sent

Som bekant så genomförde vi på Riksföreningen Äldres Hälsa vår första digitala konferens i början av december. Ett flertal intressanta gäster medverkade, bland annat Inger Grotteblad och Öivind Toverud, två representanter från Silver Snipers, världens första seniora lag i datorspelet CounterStrike.

För den oinvigda kan berättas att Counter-Strike är ett datorspel som går ut på att genom skjutning eliminera en motståndare. Spelet är ett så kallat flerpersonspel vilket innebär att flera personer kan spela detta samtidigt, således bilda ett lag.

Allting började med att Öivind Toverud, för fem år sedan, såg en annons där äldre som var intresserade av datorspel söktes. Han tyckte det lät lockande och beslutade sig för att söka. Med låg förhoppning kring att komma med så blev Öivind en av dem fem som blev uttagna till laget. 

Öivind berättar att datorspelandet har förbättrat hans koordination.”Det är nyttigt med hjärngympa, inte bara sudoku och korsord. Genom datorspelandet har jag blivit bättre att koordinera, hjärnan skickar impulser till händerna. Finmotoriken har förbättrats.”

Inger Grotteblad fortsätter. ” Mitt självförtroende har blivit mycket bättre. Jag känner mig yngre mentalt och har vi väldigt kul tillsammans”.

Under pandemin berättar Inger om hur jobbigt det kändes att inte kunna träffas fysiskt. Så hon startade en Facebokkgrupp där äldre kunde lära sig att spela datorspel. För att möjliggöra träffar så användes den digitala plattformen Discord, som är lite som den digitala mötesplattformen Zoom fast för gamers. Där träffas de fortfarande och inte bara för att spela tillsammans utan även för att prata om livet och att fika.

Inger och Öivind berättar vidare om hur de har fått en bättre koncentrationsförmåga av spelandet. Inger har blivit en bättre bilförare och Öivind har blivit bättre på att spela golf då han menar att han blivit mer skärpt och bättre på att sikta.

Öivind är idag 80 år och började alltså med datorspelande vid 75 års ålder. Han säger att det aldrig för sent att något nytt oavsett ålder. Det är kul med nya utmaningar! Golfandet började han med när han var runt 70 år.

Det är viktigt att känna att ens ålder inte är ett hinder för det man vill göra. Ingenting är någonsin för sent. 

Fauja Singh som har gått till historien känd som Turbaned Tornado, världens äldsta maratonlöpare, började faktiskt med löpning på allvar först när han var 89 år. Vid 90 års ålder sprang han sitt första maratonlopp vilket han därefter fortsatte med tills han var 100 år. Detta gör honom i dagsläget till den äldsta maratonlöparen i världshistorien. 

Singhs historia är inte bara intressant ur ett åldrande-perspektiv, utan även intressant kring hur vi så ofta betraktar människor med en funktionsnedsättning. Fauja Singh kunde nämligen inte gå förrän han var fem år, då hans ben var för tunna och svaga vilket ledde till att han blev mobbad. Han blev dock starkare med tiden och började, barndomen till trots, med löpning på hobbynivå under ungdomsåren.  

Ungdomsintresset togs upp igen på ålderns höst efter att Fauja Singh under loppet av några år förlorat flera familjemedlemmar. Både hustrun, hans äldsta dotter och hans femte son dog mellan åren 1992 och 1994 vilket ledde till att Singh flyttade till London där han började med löpning. 

Singh som idag är 111 år har numera lagt av med maratonloppen. Hans snabbaste tid att springa ett maraton är 5 h och 40 minuter. Under sin period som aktiv slog han även flera rekord, inom hans åldersgrupp, på kortare sträckor såsom 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter och 3000 meter. 2004 medverkade han i en Adidas-reklam tillsammans med David Beckham och Muhammed Ali och 2012 så bar han den olympiska elden.

Fauja Singhs bästa tips för att hålla sig i form är en strikt vegetarisk diet och att upprepa ett mantra. Vid läggdags upprepar han sin guds namn för att slippa de negativa tankarna som så lätt dyker upp innan man somnar. Han säger även att han gör på ett liknande sätt vid ett maratonlopp. De första 3,2 milen är lätta säger han, resterande mil upprepar han sin guds namn. 

Är du intresserad av hur digitala spel påverkar äldres hälsa och välbefinnande så beställ gärna vår kostnadsfria skrift Game of health här.

Om du vill lära dig att spela datorspel och är intresserad av Inger Grotteblads Facebookgrupp, klicka här.

Källor:

Intervjun med Silver Snipers

Fauja Singh

The worlds oldest marathon runner breaks another record

 

Jakten på lyckan

Minns ni Christina Stielli, kvinnan som älskar att fira jul på egen hand, som vi skrev om i detta inlägg? Hon har skrivit en bok om en metod, som hon hävdar kan förändra livet på 90 dagar.

Metoden går ut på att varje dag, under 7 minuter reflektera över dagen och därtill skriva ned det man kommer fram till. Man ska ta upp frågor såsom vad du har gjort och hur du har mått. Vad har känts bra under dagen och vad kan du förbättra? Hur har du hjälpt någon annan? Hur har detta fått dig att känna? Vad är du tacksam över?

Boken lyfter fram att det är genom att skriva ned saker och framförallt positiva saker som vi får flest lyckofördelar. Att skriva ned det som är positivt hjälper oss att förtydliga samt att komma ihåg att vara positiva. Det blir då mer konkret och på riktigt.

En studie kring hur man uppnår lycka gjord på 300 personer visade att störst glädje uppnås när man skriver ned det man är tacksam över kombinerat med att vara generös. Att vara generös främjar nämligen utsöndrandet av dopamin. 

Generositet kan syfta på att vara generös med sin tid, generös med sina känslor, generös med sitt tålamod, att ge av sig själv, att hjälpa någon annan osv inte bara att vara generös med pengar eller materia.

Deltagarna i studien märkte framförallt fyra stora hälsofördelar, efter att under 90 dagar skrivit ned det de varit tacksamma för, kombinerat med att vara generösa; 

  • De blev  mer positiva. Fokuserar vi på det positiva får vi en mer optimistisk inställning till livet. Får vi dessutom ned våra tankar i skrift så blir det mer konkret och verklighetsförankrat. 
  • Att skriva ned det vi är tacksamma över gav en bättre självbild.
  • De sov bättre. Genom att fokusera på det som hade varit bra under dagen, istället för att bekymra sig över det som gått mindre bra, blir pulsen lägre, vilket i sin tur gynnar en bättre sömn.
  • De blev gladare. Genom att fokusera på det som är positivt ledde till att de drog till sig ytterligare roliga händelser. 

Vi människor är ofta kritiskt lagda. Vilket innebär att våra hjärnor naturligt dras till att tänka på negativa saker. Det är därför vi enligt boken behöver hjälpa våra hjärnor att även fokusera på det positiva.

Men är det verkligen så enkelt? Kan inte jakten på att ständigt vara lycklig och positiv istället skapa en ångest? I var och varannan självhjälpsbok läser vi ju samma sak. Fokus på det positiva och mer positivitet kommer. Tänk dig själv lycklig osv. Borde inte fler människor vara lyckliga då om det vore så lätt? 

Forskning visar att jakten på att vara lycklig fångar oss i en psykologisk fälla där vi låter oss styras av en felaktig föreställning om lycka. Lycka handlar inte enbart om att må bra. Lyckan är därtill ofta flyktig och svår att fånga. 

Metoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en empiriskt belagd terapiriktning, har ett okonventionellt synsätt på lycka och meningen med livet. ACT bygger, istället för att fokusera på att uppnå lycka, på tekniker som kan användas för att komma bort från kamp, undvikande och bristande närvaro i nuet. Denna metod tar upp något som kallas psykologisk flexibilitet. 

Våra hjärnor tenderar inte enbart att lättare fokusera på det som är negativt. Vi tenderar även att fokusera på överlevnad. De första människornas främsta fokus var just överlevnad vilket skulle visa sig fungera ypperligt bra. Desto bättre våra förfäder var på att förutse fara, desto längre levde man. För varje generation blev den mänskliga hjärnan bättre på att förutse och undvika faror och så är det än idag. Den mänskliga hjärnan är ständigt på sin vakt och bedömer allt vi stöter på. På ett sätt kan detta ses som ett negativt tänkande, men är det verkligen dåligt? Gör det oss olyckliga eller gör det att vi faktiskt överlever? Ja och nej, en ständig känsla av att vara på sin vakt kan lätt generera oro för sådant som faktiskt aldrig inträffar. 

Ytterligare en avgörande faktor för de första människornas överlevnad var grupptillhörighet. Om någon stöttes ut från sin grupp dröjde det inte länge förrän vargarna hittade hen. Hur gör då hjärnan för att undvika att bli utstött från gruppen? Jo vi jämför oss med de andra. Passar jag in? Är jag bra nog? Hjälper jag till ordentligt? Är jag tillräckligt duktig? Vi har nog alla någon gång i livet fastnat i tankar som dessa. 

Stenåldersmänniskans strategi för överlevnad blev således att starkast vinner. Det är därför inte särskilt förvånande att våra hjärnor än i dag ständigt söker efter mer och bättre. Evolutionen har alltså programmerat våra hjärnor till att jämföra oss med andra, kritisera oss själva, fokusera på det vi saknar och att ständigt oroa oss. Med facit i hand är det inte så konstigt att det är svårt att bli lycklig.

Lyckokänslor är oftast flyktiga. I alla fall om man klassificerar lycka som glädje, njutning eller tillfredställelse. En ständig strävan för att hålla kvar lyckan är lätt att misslyckas med och kan ofta skapa känslan av att det är något fel på en. Definierar vi däremot lycka som att leva ett meningsfullt liv är känslan inte lika flyktig. När vi gör sånt som verkligen betyder något för oss, när vi agerar efter det som vi själva anser vara klokt och riktigt, då upplever vi ofta en stark känsla av livskraft. Detta är ingen flyktig känsla utan detta är en känsla av att vi verkligen lever livet på rätt sätt. 

Ett sådant liv, det som känns rätt, bjuder på alla sorters känslor. Inklusive känslor som ilska, sorg och rädsla. Och det är okej. Det är så livet är. Försöker vi enbart fokusera på det som är positivt så är vi dömda att misslyckas på förhand. Låt istället alla känslor få komma och gå. Ha en psykologisk flexibilitet. Låt de negativa tankarna få komma men låt dem inte ta över. De är bara tankar. 

Låt oss nu kombinera dessa två teorier. Försök att fundera över din dag under sju minuter och skriv ned det du har kommit fram till. Vad har du gjort idag? Hur har det fått dig att känna? Ganska så snabbt ser vi att de flesta känslor kommer till oss varje dag. Samt att negativa känslor ibland kan leda oss till ett positivt agerande. Vi kanske blir upprörda över något vi läser som i sin tur får oss att engagera oss i ett syfte där vi kan skapa skillnad.

Ställ dig frågan vad du har gjort under dagen som fått dig att känna dig nöjd med dig själv? Många gånger behöver det inte vara så stort utan något litet såsom en hushållssyssla. Vad har du gjort under dagen som har fått dig att agera efter det som känns klokt och rätt?

Hur har du betett dig mot andra människor? Hur har det fått dig att känna? Vad vill du göra annorlunda imorgon? Hur har du hanterat negativa känslor som kommit upp? Har du upplevt många negativa känslor så försök att inte värdera den negativa känslan som bra eller dålig. De är bara känslor om än obehagliga. Låter man sina känslor bero istället för att aktivt trycka undan dem försvinner de oftast efter ett tag. 

 

Källor:

Stielli Christina och Olsson Sara, Dagbok för vardagslycka90 dagar som kan förändra livet, Mondial, 2022

Russ Harris, LyckofällanSkapa det liv du vill leva med ACT, mindfulness och engagemang, Natur & Kultur, 2012