Prata med främlingar

Att känna gemenskap och tillhörighet är en fundamental förutsättning för vårt mentala välbefinnande. Vi människor är flockdjur som sedan urminnes tider behövt flocken för att överleva.

Avsaknad av ett socialt nätverk, en flock, är ett socialt stigma och ofrivillig ensamhet är lika hälsovådligt som rökning visar forskning. Ofrivilligt ensamma löper dessutom högre risk att drabbas av ett flertal sjukdomar. Därtill är risken att drabbas av depression kraftigt förhöjd. Ensamhet kan ofta leda till kronisk ångest som bryter ner hela människan. Känslan av gemenskap är däremot lugnande och uppbyggande för både kropp och själ.

Inom forskningen pratar man om tre olika sorters gemenskap som är viktiga för hälsan. Dels intim gemenskap, den gemenskap man känner med familjen. Relationell gemenskap som omfattar ett tiotal vänner och till sist kollektiv gemenskap, känslan av att vara delaktig i ett större sammanhang. För den som upplever ofrivillig ensamhet kan vägen ur ensamhet ske genom ett steg in i en kollektiv gemenskap. 

Vem som upplever ofrivillig ensamhet är inget som syns på utsidan. Många känner ofta en skam över sin situation och att bryta ensamheten kan vara svårt. En del undviker även sociala sammanhang för att skydda sig själva från besvikelse. Vi behöver dock varandra och därför är det viktigt att vi ser varandra. 

Många har dock fått lära sig att vara misstänksamma mot främlingar. Vi-känslan har krympt till att omfatta de allra närmaste och när vi var små fick vi ofta höra att vi inte skulle prata med främlingar. Ett synsätt som i stor utsträckning fortfarande lever kvar. Vi letar exempelvis hellre efter vägen med telefonens gps än att fråga en främling om vägen. 

En studie från 2022 visar att vi människor tycker om när främlingar pratar med oss men däremot att vi ogärna tar kontakt med en främling på grund av rädsla för att bli avvisad eller för att uppfattas som konstig.  

Joe Keohane har skrivit boken ”The power of strangers”. I boken tar han upp de fantastiska möjligheterna som skapas när vi vågar ta kontakt med varandra och hur detta minskar ensamhet, stärker samhällen och påverkar hela vårt välbefinnande positivt. Keohane menar att samhället är uppbyggt för att vi ska interagera med varandra. I en större stad sker detta dock mer sällan och därför blir känslan av ensamhet vid avsaknad av social gemenskap ofta mer påtaglig.

Ett stort antal studier har gjorts inom beteendevetenskap och hur kontakt med främlingar påverkar oss. Ett flertal studier visar att ett leende och vänligt ordutbyte med en främmande människa ger oss en tillfredställande känsla som ofta följer med hela dagen.

En studie från The University of Chicago undersökte vad som hände när främlingar uppmanades att prata med varandra i kollektivtrafiken. Deltagarna var till en början oroliga för att ta kontakt dels då de var rädda för att bli avvisade men också för att uppfattas som obehagliga. Resultatet visade dock att kontakten mottogs positivts och uppfattades som trevlig, nyfiken och behaglig. 

Studier som dessa visar verkligen att människan är ett flockdjur som mår bra av att prata med främlingar. Människan är social men ibland inte tillräckligt social för sitt eget välbefinnande.

Vi uppmanar er nu därför att prata med främlingar! Du stärker inte bara ditt eget välbefinnande utan din kontakt och vänlighet kan dessutom göra någon annans dag.

 

Källor:

Ensamhet skadar vår hälsa

Folkhälsan

Joe Keohane

Talking to strangers makes us happier science shows

 

Efterlevande stöd

Varje år tar ungefär 1200 personer i Sverige sitt liv. Därtill drabbas ca 15 000 personer av svår sorg efter att en nära anhörig lämnat dem genom självmord. Dessa personer är i behov av stöd för att på sikt undvika att utveckla psykisk och/eller fysisk ohälsa. Det finns även en förhöjd risk att dessa personer begår suicid.

En organisation som vänder sig till alla som mist en anhörig i suicid är SPES, Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd. Alla som är engagerade i SPES har själva mist en anhörig genom självmord. Detta gör att medarbetarna har större förståelse för den ofta väldigt komplexa process och sorg man som efterlevande går igenom när någon närstående har tagit sitt liv.

SPES erbjuder stöd genom chatt och samtalslinje men också möjlighet att deltaga i samtalsgrupper där man kan träffa andra som genomgått samma sak. 

En anhörigs berättelse

Någon som upplevt hur det är att mista en närstående i suicid är Maria som miste sin svägerska Eva för snart tjugo år sedan. Eva hade varit nedstämd en längre period men hennes självmord kom ändå som en chock. Maria börjar berätta; 

”Det har nog inte gått en enda dag, trots alla år, som jag inte har tänkt på vare sig Eva eller händelsen. Men den första tiden var nog allra värst. Tankarna malde och kastades fram och tillbaka, man fick ingen ro”. Maria tar ett djupt andetag innan hon fortsätter; ”I början kände man väldigt stor skuld och att man inte hade gjort tillräckligt. Hela tiden kom tankar som ”tänk om jag hade gjort si, tänk om jag hade gjort så” Hur kunde vi ha förhindrat det? Man kände sig uppgiven. Därefter började man febrilt leta efter syndabockar. Att det var någons fel att det hade hänt. Och så kom ilskan, att man blev arg på henne för att hon hade lämnat oss. Men den typen av tankar slogs snabbt undan och ersattes istället med skuldkänslor för att man precis hade tänkt så. Jag såg även hur min dåvarande sambo, Olof, mer eller mindre dog inombords av sorg efter att ha förlorat sin enda syster. Så oavsett hur ledsen jag själv var, så hade han det värre och nu gällde det att vara stark för att stödja min man.” Maria stannar upp och hennes blick försvinner långt bort innan hon fortsätter. ”Jag led även mycket med Evas smärta och vi alla försökte intala oss att nu har hon fått frid, det var hennes val.”

Frågan VARFÖR var något som ständigt ockuperade Marias tankar. Just denna frågeställning är väldigt vanlig hos anhöriga när någon tagit sitt liv. Det är ofta en kombination av bakomliggande psykisk ohälsa och depression, men också tidigare livshändelser kan påverka, såsom att man blivit kränkt, gått igenom olika kriser, trauman, sjukdomar eller upplevda misslyckanden. 

Psykologisk olyckshändelse 

Ibland används begreppet psykologisk olyckshändelse när man talar om självmord. Begreppet definieras som en händelse utlöst av en rad bakomliggande orsaker som blivit alltför belastande för individen. Självmordet inträffar när individen känner sig tillfälligt överväldigad och tappar kontrollen. Att betrakta självmord som en psykologisk olyckshändelse bidrar till att minska skuld och skam hos de efterlevande. Det öppnar även upp för samhället att ta sitt ansvar genom att agera suicidpreventivt exempelvis genom att se över vilka situationer som ökar risken för suicid och därefter försöka skapa tryggare miljöer. 

Genom kontakt med och stöd från SPES lyckades Maria och Olof gå igenom den första väldigt tunga perioden. Genom SPES träffade de personer som varit med om samma sak. Smärtan var fortfarande stark men det kändes på något sätt ändå tröstande att dela den med andra. 

Hit kan du vända dig:

SPES telefonnummer 020 -18 18 00 alla dagar 19.00-22.00

SPES chatt, klicka här

 

Källor:

Statistik om suicid

SPES

Suicidprevention

En ny rapport gjord av Region Stockholm publicerades nu i dagarna. Rapporten är den första i sitt slag som kartlägger hälsan hos folk över 85 år.

Siffrorna är minst sagt oroväckande. Till att börja med visar rapporten att så många som varannan person över 85 år upplever sin hälsa som mindre än bra. Därtill uppger var tionde person att de haft självmordstankar under de senaste två veckorna.

Rapporten visar även att mellan åren 2000-2020 tog 58 män samt 18 kvinnor per 100 000 livet av sig. Detta innebär att äldre män är den mest suicidbenägna åldersgruppen. 

Detta är alarmerande siffror och rapporten anger ofrivillig ensamhet som den främsta bakomliggande orsaken till de höga suicidtalen. Ofrivillig ensamhet är vanligt förekommande bland äldre (särskilt män) då förluster av närstående är vanligt men också fysiologiska nedsättningar, såsom nedsatt rörelseförmåga samt hörsel-och synnedsättning, vilket kan leda till bristande socialt umgänge.

Region Stockholm försöker nu att motverka den ofrivilliga ensamheten, genom att tillsammans  med kommunerna ta fram en plan som går ut på att äldre får välja olika aktiviteter att delta i. Exempelvis gruppaktiviteter, rekreationsaktiviteter, lära sig olika former av teknologi eller delta i kulturella aktiviteter.

Detta är ett glädjande initiativ då äldre med psykisk ohälsa länge mellan stolarna och man får inte den hjälp man behöver. Ett annat suicid preventivt projekt är ”Prata om livet” som startats av Riksförbundet Hjärnkoll med syfte att engagera äldre i samtalsgrupper. En särskild satsning har gjorts i Västerås, för att nå män över 70 år. En god insats då just män över 70 år sällan söker vård för psykisk ohälsa.

Vad kan du själv göra om du märker att någon i din närhet mår dåligt?

Våga fråga! Var inte rädd för att fråga hur personen mår. Det kan ibland vara svårt att läsa av personer men det finns en del tecken på att personen kan ha självmordstankar. Den som är suicidal känner sig ofta ensam och isolerad. Ett tidigt varningstecken är att personen drar sig undan och inte vill vara någon till lags, var då inte rädd för att ta kontakt. Ett annat varningstecken är ifall hen slutar intressera sig för sådant hen vanligen tycker om att göra. Lynnighet är ytterligare ett varningstecken. Liksom att personen ofta pratar om döden och/eller börjar ge bort sina ägodelar.

Misstänker du att någon du känner mår väldigt dåligt så är a och o att ta kontakt. Fråga därefter hur hen mår och lyssna sedan utan att avbryta. Ge inte råd och förslag utan att fråga om lov. På så vis ger du hen tillfälle att öppna sig. Våga även att fråga ifall personen har tankar på att ta sitt liv. Får man ett jakande svar här så lämna inte personen, sök istället akutvård tillsammans. Givetvis finns det inget standardiserat sätt att agera ifall en närstående mår psykiskt dåligt, det finns heller inga direkta rätt eller fel. Gå på din magkänsla och framförallt visa omtanke, visa att du finns där och våga kontakta den person du misstänker mår dåligt.

Har du självmordstankar? Här kan du få stöd:

  • Mind, självmordslinjen, telefonnummer 90101
  • Mind, äldrelinjen, telefonnummer 020-22 22 23 vardagar 08-19, helger 09-16
  • Jourhavande medmänniska, telefonnummer 08-702 16 80 kl 21-06
  • Jourhavande präst, nås via 112 kl 21-06

 

Källor:

Varannan 85 plussare i riskzonen för depression

Minska suicidrisk hos äldre män

Hjärnkolls samtalsgrupp Prata om livet

Suicide Zero

Klimatångest

Ordet klimatångest intog Språkrådets nyordslista år 2007 och användes i början sparsamt, men fick större spridning i samband med FN:s klimatkonferens år 2015 och fick då en plats i Svenska Akademins Ordlista.

Många människor lider av klimatångest och enligt studier kan det handla om en sorg över att se vår planet brytas ned, men det kan även handla om en ångest över att beslutsfattare och politiker inte gör tillräckligt för att förhindra detta. Men i svåra situationer kan man även finna drivkraft att agera, även om olika personer väljer att agera på olika sätt. 

Några vanliga uttryck för klimatångest kan vara skam över att man inte gör tillräckligt för miljön, ilska eller sorg över hur naturen mår eller en rädsla inför framtiden. Ibland kan dessa uttryck uppträda samtidigt. Hur vi reagerar styr vårt beteende. En norsk studie visar att ilska är den främsta bakomliggande orsaken till att folk deltar i en klimatprotest. Om vi i stället känner skam eller nedstämdhet är vi mest benägna att förändra vårt beteende. Om vi är rädda och oroliga inför framtiden så engagerar vi oss gärna politiskt för att kunna påverka klimatdebatten på olika sätt. 

Gittan Frejhagen är 40-talist och har grundat klimatgruppen Gretas Gamlingar, vilket hon själv förklarar är till följd av skuldkänslor. Hon förklarar: 

”Det var ju vår generation som bidrog till att utsläppen ökade radikalt under 1950-talet trots att det redan då fanns varningar om klimatförändringar.” 

För en person som redan upplever psykisk ohälsa kan klimatångesten bli extra svår att hantera. Enligt klimatpsykologen Kata Nylén är det då viktigt att tänka på att äta och sova ordentligt, göra saker som man får energi av samt att agera för klimatet tillsammans med andra. Det är även viktigt att våga prata om sina rädslor och tankar. Många är rädda för att förstöra stämningen genom att ta upp detta, men när det kommer till exempelvis klimatångest behöver vi varandras stöd. Med stöd av varandra kan vi skapa en vi-känsla och uppleva trygghet och hopp om att kunna åstadkomma förändring när vi ser behov av det. 

Källor:

Anger is most powerful emotion for spurring climate action

Klimatpsykologens bästa tips för att hantera klimatångest

Landets äldre sörjer klimatet

Det är dags att klimatanpassa Sverige

Skadorna efter stormen Hans, som drog in över landet för ett par veckor sedan, är fortfarande långt ifrån att bli återställda och Sveriges kommuner står nu handfallna och chockade inför de höga reperationskostnader som Hans lämnade efter sig.

På flera ställen i Sverige regnade det så kraftigt att vägar ödelades och det gick inte ens att ta sig fram. Utanför Hudiksvall spårade ett SJ-tåg ur, efter att regnet fått banvallen att rasa. Områdets terräng karaktäriseras av sluttande mark, som på grund av regnet, inte längre kunde bära banvallen.

Enligt en rapport från Skogsstyrelsen har skyfall som skadar infrastrukturen blivit allt vanligare till följd av klimatförändringarna. Även kalhyggesbruket anses förvärra skador på vägar och järnväg. Kalhyggen gör nämligen att marken absorberar mindre mängd regnvatten. Lutar dessutom marken eller innehåller mycket sand så är risken för ras ännu större.

Skogsstyrelsen tar även upp, att i de områden där man applicerat ett förebyggande tänk vid vägbyggen, så har man inte haft lika stora skador från skyfall. Dessvärre har många valt kortsiktiga billiga lösningar när man bygger vägar och det är helt fel väg att gå. Det kostar mer att reparera skador än vad det kostar att bygga en hållbar infrastruktur.

Det är av yttersta vikt att klimatanpassa vårt samhälle efter det extremväder som vi ser redan idag. Vi behöver även tänka till kring hur vi bygger våra städer för framtiden. Klimatriskbedömning bör tillämpas när man planerar både infrastruktur men också hela samhällen.  

Ett exempel är översvämningar. Enligt Per Becker, professor i risk och hållbarhet vid Lunds Universitet, så finns det två anledningar till att översvämningar i Sverige blivit allt vanligare. Dels pga de ökade regnmängder som klimatförändringarna fört med sig, men också pga förtätningen av städerna. Tidigare har städer haft fler grönytor där vatten kan samlas och/eller avdunsta från. Det blir nu avgörande att anpassa samhällena efter vår nya verklighet. Skyfallen kommer bara att bli vanligare och kraftigare i framtiden menar Becker.

Även avloppssystemen och reningsverken är eftersatta och anpassade efter den regnmängd vi upplevde förr. De klarar inte av de stora mängder vatten som skyfallen bär med sig, vilket kan leda till att reningsverken tvingas släppa förbi avloppsvatten orenat, så att avloppsvatten blandas med vårt dricksvatten. 

Naturgeografen Anders Brandt anser att bristande kunskap ligger bakom en stor del av skadorna som skyfall orsakar. Det är därför viktigt att stadsplanerarna uppdaterar sin kunskap i geografi. EU har ålagt sina medlemsländer att kartlägga riskområden, för att på så vis kunna planera åtgärder och minimera risken för översvämningar. Problemet är bara att kommunerna inte alltid har kunskap nog för att kunna tolka dem.

Brandt fortsätter, det är även viktigt att tänka till kring parker, grönområden samt våtområden. Den här typen av områden minimerar risken för översvämningar markant. Områden som dessa bidrar även till social samvaro, pollinering och rekreation. 

Även värmeböljor blir vanligare med klimatförändringarna och samhällen bör anpassas även efter dessa. Just äldre människor är en särskilt utsatt grupp för hetta. På Göteborgs Universitet pågår just nu ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga hur stadsplanering bör anpassa sig efter ett varmare klimat. Med projektet så vill man undersöka hur äldre människor idag påverkas av värme och värmeböljor. Man vill även kommunicera hur välplanerade stadsmiljöer kan motverka hälsorisker och öka välbefinnandet.

I Socialstyrelsens klimat- och sårbarhetsanalys finns ett särskilt kapitel kring hur klimatförändringar påverkar äldre samt hur samhället bör anpassas efter denna grupp. Rapporten inleds med att förklara varför klimatförändringarna uppkommit. Dessa är orsakade direkt av människans utsläpp av växthusgaser och sättet vi brukat naturen. För att inte spä på den redan förhöjda temperaturen krävs en drastisk minskning av utsläppen och därtill en ”extremt kraftfull global politik”.

Äldre personer är den grupp som är mest sårbar för extrema klimatrelaterade händelser såsom skyfall, värmeböljor, stormar och köldknäppar. Då vi har en växande åldrande befolkning så kommer det att bli allt fler som är extra sårbara för ett mer extremt klimat.

Vårt samhälle behöver anpassas efter det förändrade klimatet. Det första som bör göras är att ställa om till förnybar energi och fasa ut fossila bränslen. Vidare behöver skogen brukas hållbart och våtmarkerna återställas. Infrastruktur och samhällen bör rustas för att klara kraftig nederbörd. Vårt samhälle är idag anpassat efter dåtidens kallare och stabilare klimat. Vi behöver rusta våra städer för värmeböljor genom att undvika förtätning och istället satsa på parker och vattendrag. Inomhusmiljöer behöver luftkonditionering och detta blir särskilt viktigt inom äldreomsorgen.

Vi anser att klimatfrågan bör betraktas som en kris som rör oss alla, oavsett partitillhörighet. Klimatet och en dräglig framtid som vi kan leva i utan extrema klimathändelser såsom frekventa bränder och översvämningar, rör oss alla oavsett hur man väljer att identifiera sig politiskt. Nu är det därför dags att betrakta klimatförändringarna som den kris den är och aktivt göra något åt detta. 

 

Källor:

Ökad risk för ras och översvämningar i framtiden

Skyfallen är en tickande svensk klimatbomb

Okunskap får städer att svämma över

Enorma skador på privata vägar efter ovädret Hans

Göteborgs Universitet forskning värmestress

Socialstyrelsen Klimat- och sårbarhets analys PDF

Hur hetta påverkar vår livskvalitet

”Heatflation, lägg ordet på minnet”, så skriver ekonomijournalisten Andreas Cervenka i Aftonbladet. Det Cervenka syftar på är förstås hur ett hetare klimat påverkar matpriserna.

Ett exempel är Spanien, som producerar ca 40 procent av världens olivolja. Vårens extrema torka halverade landets olivproduktion och gjorde olivoljan rekorddyr. ”Bristen på regn har påverkat matpriserna länge, men i år är det extremt”, säger Jonas Widlund, som är inköpschef på Fontana som importerar mat från Medelhavsområdet. 

Det är inte bara torkan som påverkar livsmedelsproduktionen, även bränder och översvämningar förstör skördarna. En stor del av världens matproduktion produceras dessutom i klimatrisk-områden, områden särskilt utsatta för torka, bränder och översvämningar. Enligt finansinstitutet Morgan Stanley så ligger 44 procent av världens veteproduktion, 43 procent av risproduktionen samt 32 procent av majsproduktionen, i särskilt drabbade områden. I rena pengar hotas 314 miljarder dollar i årliga intäkter av naturkatastrofer orsakat av ett förändrat klimat.

Även Sveriges skördar har drabbats. Försommaren bjöd på minimala regnmängder, vilket resulterade i en torka, som trots ordentligt med regn under både juli och augusti, bidrog till nödslakt, uteblivna skördar och stigande priser. 

Spannmålsskörden är grunden i det svenska jordbruket. ”Årets skördeprognos pekar på ett långsiktigt behov av klimatanpassning inom svenskt lantbruk”, menar Magnus Kagevik, VD för Lantmännen. ”Torka och översvämningar har även blivit allt vanligare de senaste åren, en direkt  följd av klimatförändringarna. Bönderna kommer därför att bli tvungna att tänka om kring bevattning samt att satsa på att odla grödor som tål torka bättre.”

Även våra kroppar påverkas av ett klimat med fler återkommande värmeböljor. Hetta kan vara direkt livsfarligt för kroppen och slår allra starkast mot barn, gravida kvinnor samt äldre enligt en rapport från UNICEF.  I juni dog exempelvis 44 personer i Indien till följd av hettan. I Portugal och Spanien uppskattas så många som 1000 personer ha dött pga av sommarens höga temperaturer.

Men vad är det egentligen som händer i kroppen vid hetta? Virpi Kollanus, forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors förklarar; ” När omgivningen är varm så försöker kroppens system reglera temperaturen till en normal nivå. Detta innebär att blodkärlen utvidgas och blodcirkulationen ökar, på så vis kan man styra värmen till huden och därifrån kan den sedan stråla ut i luften. Samtidigt börjar även hjärtat att slå snabbare för att hålla blodtrycket på en tillräckligt hög nivå. Vi börjar även att svettas. Denna process anstränger både hjärtat, blodomloppet samt andningssystemet, vilket kan vara påfrestande för dem med bakomliggande sjukdomar samt äldre.”

Kollanus fortsätter; ”Personer över 70 år blir särskilt påverkade av hetta. Detta på grund av att åldrande kroppar är sämre på att reglera värme. Äldre svettas heller inte lika mycket som yngre. Värmeutmattning kan sakta blir värre och värre under flera dagar. Det smyger sig på.” Hon fortsätter; ”Denna process kan även ske inomhus. Många äldre spenderar en stor del av sin tid i sitt hem och därför är det viktigt att hålla sin bostad sval.” 

Det kan ta ett tag för kroppen att vänja sig vid hetta. Ibland tar det några dagar, ibland tar det veckor. I praktiken handlar det om hur snabbt kroppen kan reglera värme och bibehålla en god vätskebalans. Kollanus menar också att det inte bara är vi människor som måste anpassa oss efter hettan. Det är även viktigt att samhället klimatanpassar exempelvis äldreboenden, för att klara värmeböljor. 

Även vår tillgång till vatten påverkas av hettan. I Uruguay fick det extrema följder då man i våras på grund av den senaste tidens torka beslutade sig för att blanda in saltvatten i dricksvattnet. Vattenbristen är den värsta på 74 år uppger myndigheterna enligt Reuters. Den ökade mängden salt blev en enorm hälsorisk för de med högt blodtryck och njursjukdomar.

Även i Sverige så har vattenransonering skett den senaste tiden. Trots den regniga sommaren har många platser runt om i Sverige låga grundvattennivåer. ”Det är viktigt att vi är sparsamma med vattnet och gör upp lokala planer för att möta framtidens krav” säger Matilda Valman, koordinator för forskningsprojektet Hållbar Vattenanvändning vid Lunds Universitet. Projektet har pågått i snart ett och ett halvt år och syftar till att skapa en förberedelseplan som kan användas om det i framtiden skulle uppstå akut vattenbrist i Sverige.

Vi på Riksföreningen Äldres Hälsa ser allvarligt på hur vår hälsa redan nu påverkas av klimatförändringarna. Vi ser det som ytterst nödvändigt att snarast möjligt klimatsäkra Sverige för att stå emot den påverkan ett förändrat klimat innebär. Det går att klimatanpassa Sverige för att vi alla ska kunna upprätthålla den livskvalitet vi ofta tar för given. Mer om hur vi kan klimatanpassa oss kommer i nästkommande blogginlägg, så håll utkik. 

 

Källor:

Torkan tvingar bönder att ställa om

Sämre spannmålsskörd till följd av torkan

Heatflation ett ord ni bör lägga på minnet

Såhär reagerar kroppen på hetta

Dricksvattnet snart slut i Uruguay

Vattenbrist skapar konflikter i södra Sverige

Olivolja blir rekorddyr efter torka i Spanien

How investors are underpricing climate risks

 

 

Klimatförnekarens mekanismer

Sommarens nyhetsflöde har präglats av det extrema väder som drabbat världen. Skog, motsvarande en yta stor som hela Nederländerna, har brunnit ned i Kanada. Öar såsom Rhodos, Sicilien och Korfu har drabbats av kraftiga skogsbränder och nu senast Maui, vars stad Lahaina har blivit totalt ödelagd. Därtill har kraftiga skyfall förstört både infrastruktur och skördar runt om i hela världen.

Juli blev den varmaste månaden som någonsin uppmätts. Forskarvärlden är eniga. En varmare planet har bidragit till ett förändrat klimat och klimatkrisen är nu ett faktum. Orsakat av oss människor genom utsläpp av fossila bränslen och ett ytterst aggressivt sätt att bruka naturens resurser.

Klimatforskarna har varnat om detta länge, men många har slagit dövörat till. Enligt studier från Yale University så har Sverige flest klimatförnekare i hela EU. Forskning nonchaleras med argument som; 

”Det är bara sommar”. ”Vi kan väl inte göra något åt vädret” ”Enligt min pappas dagbok var det varmt om vintern förr också” ”Vadå, Sverige är ju så litet inte behöver väl vi minska utsläppen, det är länder som Kina som bör skärpa sig” eller ”Vadå jorden blir varmare? Här i Sverige är det ju en regnig kall sommar”.

En stor del av argument som dessa verkar grunda sig på okunskap. Det är skillnad mellan väder och klimat. Vädret skiftar, medan klimatet är sammantaget den globala trenden. Klimatförändringarna har bidragit till att vädret blivit både mer extremt och även mer oförutsägbart. En vanlig missuppfattning är, att om planeten blir varmare så borde det inte regna.  En varmare planet med värmeböljor utesluter inte nederbörd. Snarare är det tvärtom. Sverige har fått både fler sommardagar samt ökad mängd nederbörd sedan 1970-talet. Detta pga att varmare luft innehåller mer vattenånga, vilket i sin tur bidrar till mer regn. 

I Norden fick vi i dagarna besök av ovädret Hans. Den kraftiga stormen drog med sig stora mängder regn över både Sverige och Norge med översvämningar och jordskred som resultat. Enligt forskare blev Hans så kraftfull pga klimatförändringarna. Bland annat pga världshavens höjda temperaturer. Varma hav genererar ånga som i sin tur bildar regnmoln som resulterar i extra kraftiga skyfall. 

Nyhetsmedia som SVT, SR och Dagens Nyheter rapporterar dagligen om klimatkrisen. Även Påven, Franciskus, gick tidigare i somras ut på Twitter (numera X) där han uppmanade mänskligheten att bromsa utsläppen. Folk lider, folk dör, ekosystem kollapsar och återuppbyggnad av det extremvädren orsakar kostar därtill multum.

Trots presenterad forskning och upprepat extremväder i olika former världen väljer en del fortfarande att envist blunda för det som många andra ser som uppenbart. Men vad beror detta på? Vad är det för mekanismer som styr ett sådant beteende?

Enligt studier handlar förnekelse ofta om att man inte vill ändra sitt beteende. Det kan ha med prestige att göra men även pga bekvämlighet. Människan tenderar att agera (eller inte agera) beroende på hur information framställs. Man värderar risker vs fördelar helt beroende på hur man tolkar budskapet. Generellt lutar vi åt att välja det alternativ där vi har minst att förlora snarare än det alternativ där vi har mest att vinna. Eller förenklat: Att förlora 1000 kronor gör oss mer arga än att vinna 1000 kronor gör oss glada. 

En annan vanlig bakomliggande mekanism till förnekelse är att man vill skydda sig från oro. I detta fall blir verkligheten för överväldigande och för svår att ta in. Man väljer hellre att leva i förnekelse istället för att må dåligt. Förnekelse handlar ofta om hopplöshet. Man känner att man inte har makt över situationen och då ser man hellre att den inte existerar. På så vis undviker man att ta ansvar för situationen. 

Riksföreningen Äldres Hälsa tror på forskningen och hoppas att fler tar till sig de forskningsresultat som finns. Vidare hoppas vi på politiker och andra beslutsfattare, såväl nationellt som internationellt, börjar agera för att stoppa sen negativa utveckling som vi tyvärr ser idag. Vår hälsa är nära sammankopplad med vår planets hälsa, det bör därför ligga i allas intresse att motverka klimatförändringarna.

Källor:

Yale

Denial as a defense mechanism

They tricked us into thinking it

Skyfallen är en svensk tickande klimatbomb

Juli den varmaste månad som har uppmätts

Feberheta hav och klimatförändringar göder monsterovädret Hans

Naturens värde för vår hälsa

Att skogen är värdefull är nog något som de flesta håller med om. Dessvärre betraktas skogens värde ofta utifrån profit, som en produkt som ska brukas för att generera kapital. En exportvara. Vi vet dock att skogen är värdefull i sig, just genom att vara skog. Skogen och träd har en lång rad fördelar både för vår hälsa men också för planetens hälsa. Men först några ord om skogsbruk och hur det påverkar vårt klimat.

Skogsnäringen är en av Sveriges basindustrier och vi har brukat skogen sedan 1850-talet. Idag är Sverige världens näst största exportör av skogsprodukter. 

Skogen beskrivs ofta som en förnybar resurs som aldrig tar slut. Detta är ett påstående som det finns många problem med. Framförallt eftersom planterad skog hotar den biologiska mångfalden. I en naturskog lever nämligen hundratals arter som aldrig kan ersättas av planterade monokulturer. Ett välfungerande ekosystem är beroende av biologisk mångfald. Ett starkt ekosystem med stor biologisk mångfald är därtill mer resistent mot sjukdomar och skadeangrepp. Man kan se det som ett korthus, ruckar vi på det och tar bort en väsentlig del i kedjan, så kan allt lätt rasa samman. 

Sedan 1950-talet har ca 60 procent av Sveriges skogar kalhuggits. Idag bedrivs ungefär 97 procent av svenskt skogsbruk med kalhyggesbruk. I FNs senaste klimatrapport IPCC tas just kalhyggesbruk upp som en av flera direkt drivande orsaker till den rådande klimatkrisen. Rapporten uppmanar ledare världen över att tillämpa åtgärder för att radikalt minska kalhyggesbruket för att inte spä på klimatförändringarna ytterligare. 

Skogen är nämligen en viktig kolsänka som absorberar koldioxid ur atmosfären. Träd renar även luften, skyddar mot hetta samt minskar förödelse från jordskred vid häftiga skyfall. Skövlar vi skogen släpps koldioxid ut i atmosfären. Koldioxid drar till sig hetta vilket i sin tur påskyndar höjningen av jordens redan höga temperaturer ytterligare. 

Just träds förmåga att rena luften är en viktig aspekt ur ett hälsoperspektiv. När tuberkulosen skördade många liv i Sverige under 1800-talet inrättades flertalet sanatorium. Sanatorierna var sjukhus där terapimetoden bland annat gick ut på att patienterna fick vistas i ren luft. Dessa sanatorium byggdes i skogrika miljöer då man kände till trädens förmåga att göra luften klar och hälsosam. 

Forskning visar att träd även bidrar till renare stadsluft. En studie som genomfördes i Göteborg 2018 visar att trädens blad tar upp luftföroreningar och därmed minskar människors exponering för skadliga ämnen i luften. Studien visade även att ju äldre trädet var desto mer luftföroreningar absorberades. Minskade luftföroreningar i städer innebär lägre risk för befolkningen att utveckla lungsjukdomar samt astma. En annan studie gjord i Luleå visade att stadens björkar lagrar den mängd kol som motsvarar ett årligt koldioxidutsläpp från ungefär 1600 personbilar. Att vila ögonen på träd i en stadsmiljö minskar även risken för depression enligt en tysk studie. 

Forskning har länge visat att genom att vistas ute i naturen så stärks vårt immunförsvar. Träden renar inte bara luften utan utsöndrar även fytoncider, ett ämne som träden själva använder för att skydda sig mot skadedjursangrepp. När vi andas in luft nära träd så absorberar vi dessa ämnen. Fytonciderna har antibakteriella egenskaper som stärker vårt immunförsvar samt ökar aktiviteten av vita blodkroppar som dödar infekterade celler. 

Att vistas ute i naturen minskar även stress. Stressade men friska personer blir lugna av att vistas nära träd eftersom träd har en förmåga att sänka vårt blodtryck samt det stressrelaterade hormonet kortisol. ”40 minuter i skogen räcker för att att både puls och blodtryck ska gå ner” menar Ann Dolling som är docent vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Umeå.

Just nu bedrivs ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet kring varför vistelse i just skogen gör att vi mår bra. Skogens värde för människans hälsa och välbefinnande lyfts fram i projektet och man ser även att vistelse i skogen kan både behandla vissa sjukdomar men också främja vardagshälsan. Att vistas i skogen minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, ångest och stress. 

”För 200 år sedan bodde 90 procent av människorna i Sverige på landet, idag är det nästan tvärtom.”säger Susanne Knutsson, en av forskarna som bedriver projektet. Forskningsprojektet Skogens hälsofrämjande värden och effekter består av flera olika studier. Det första handlar om stressmätning och riktar sig till stadsmänniskor som bor tre dagar i naturen.

”Projektet är unikt, fortsätter Susanne Knutsson. Det undersöker den direkta kopplingen mellan boende i naturen och eventuell påverkan på hälsan. Vem vet kanske forskningsprojektet kan bidra till att skogsvistelser i framtiden kan skrivas ut på recept?”

Så ta hand om naturen och våra träd, de är livsviktiga för oss.

 

Källor:

Skogens hälsofrämjande värden och effekter

Carbon sinks and sequestration

Många skogsarter hotade av kalhyggesbruk

Skogsnäringen i Sverige

Söderby Sjukhus

Träden renar stadsluften

Utan träd får vi inga hållbara städer

Träd utanför fönstret minskar risken för depression

IPCC report

Skogsvistelse på recept

5 orsaker till att gå ut i skogen

 

Att främja gemenskap – ett gott exempel

Det har säkert inte undgått er att Riksföreningen Äldres Hälsa har tagit fram ett studiecirkelupplägg, Hälsocirkeln, utifrån vårt skriftliga material Hälsoguiden – för ett hälsosamt åldrande. Under våren 2023 har föreningen utbildat drygt 40 cirkelledare från olika orter runt om i landet.

En av alla utbildade cirkelledare är Anneli Larsson som är seniorhälsokonsulent i Bjuvs kommun. Där har hon startat upp en så kallad seniorhälsoskola med utgångspunkt från Hälsocirkeln, men även med praktiska inslag i form av dans, rörelse, balans och skapande aktiviteter.

Stort intresse

Anneli märkte tidigt att intresset var stort och att succén var ett faktum. Fler anmälde sig än vad som fick plats och femton lyckliga pensionärer blev utvalda att delta i seniorhälsoskolan. Arrangemanget blev så lyckat att det till och med uppmärksammades med en artikel i Helsingborgs Dagblad.

Seniorhälsoskolan i Bjuvs kommun

Vi har kontaktat Anneli för att höra mer om deras seniorhälsoskola och hur de har inspirerats av Hälsocirkeln.

Vad innebär Seniorhälsoskolan?

– Seniorhälsoskolan är ett samarbete mellan Hälsofrämjande och Förebyggande verksamheten inom Bjuvs kommun och Medborgarskolan i Helsingborg. Jag, Anneli Larsson, är seniorhälsokonsulent och har varit kursledare tillsammans med Åsa Larsson från Medborgarskolan. Vi har haft 15 deltagare, varav 13 kvinnor och två män i åldrarna 66 år till 79 år. Vi träffades i två timmar vid 16 tillfällen (två tillfällen per vecka i åtta veckor). Närvaron var 86 procent.

På vilket sätt har ni hämtat inspiration från Hälsocirkeln?

– Hälsocirkeln har varit stommen i Seniorhälsoskolan och de åtta tematräffarna har legat till grund för de aktiviteter som vi har kompletterat med. Ett exempel var träffen om ”Lustfyllda och värdefulla måltider” där vi kompletterade med ett gemensamt besök på en restaurang i anslutning till ortens äldreboende där seniorer kan äta alla dagar i veckan till ett bra pris och utan att behöva förbeställa. Gruppen har redan bokat in återträffar i form av gemensam lunch den första fredagen i månaden. Några andra aktiviteter som vi testade var digital gympa som finns på kommunens hemsida, men även aktiviteter i form av sittyoga, linedance och seniorshake. Även balanspromenad och balansövningar tillsammans med en av kommunens sjukgymnaster och skapande aktiviteter med levande blommor, qigong till musik, walk & talk samt mindfullness i skogsmiljö och koreograferad ”balansgympadans” till musik. Det vi har tyckt har varit viktigt är att aktiviteterna som presenterats går att fortsätta med även efter kursen.

Hur har deltagarna upplevt er Seniorhälsoskola?

– Kursdeltagarna har enbart varit positiva till Seniorhälsoskolan och flera har uttryckt att det överträffat deras förväntningar.

Hur finansierade ni Seniorhälsoskolan?

– En lokal bank här har varit med och sponsrat Seniorhälsoskolan. Deras sponsring möjliggjorde dessutom att vi kunde trycka upp t-shirts och vattenflaskor till deltagarna. Vi köpte även in gummiband för styrketräning som deltagarna fick med sig hem för fortsatt träning i hemmet efter en introduktion under en av träffarna. Även den gemensamma lunchen som deltagarna bjöds på finansierades med hjälp av sponsringen.

Kan du berätta mer om hur ni arbetar för att främja gemenskap hos äldre?

– Bjuvs kommun erbjuder träffpunkter för seniorer i våra tre byar/kommundelar. Vi samverkar med biblioteket, studieförbund, pensionärsföreningarna men också med föreningar som arrangerar seniorverksamheter som exempelvis bowling, bollklubb och friluftsfrämjandet. Detta gör att vi kan hänvisa till varandra och därmed också ge den enskilde senioren ett större smörgåsbord av aktiviteter att välja mellan. Vi inom kommunen kan inte göra allt själva och därför är samverkan oerhört viktigt – vi kompletterar varandra himla bra.

Kan du rekommendera andra kommuner att starta upp något liknande?

– Jag kan absolut rekommendera andra kommuner att inspireras av detta. Seniorhälsoskolan har bland annat genererat fler besökare på våra träffpunkter, vilket är väldigt roligt!

Vad har ni som kommun vunnit på att bedriva Seniorhälsoskolan?

– Vi har sett många positiva effekter av detta! Det har skapats relationer mellan deltagarna som har resulterat i att de har börjat träffas privat och hela gruppen har bokat in regelbundna återträffar. En annan vinst är ett ökat förebyggande tänk inför framtiden – vi tänker oss någon form av kortare hälsosamtal. Vi har dessutom fått in kunskap och erfarenheter vad gäller teoriblocken, exempelvis hur seniorerna tänker kring ensamhet och mycket annat. Det har framkommit önskemål om studiecirklar och vi kommer att fortsätta med konceptet Seniorhälsoskolan till hösten, då i en av våra andra byar – Ekeby.

Röster om Seniorhälsoskolan i Bjuv

Nedan följer några röster om Bjuvs kommuns Seniorhälsoskola i form av citat som är hämtade ur artikeln ”Pensionärer i skolbänken – med dans på schemat” som publicerats i Helsingborgs Dagblad.

Första träffen var i onsdags. Då pratade vi om förundran. Det handlar om att öppna sig och att öppna sinnena. Det var givande.” – Deltagare i Seniorhälsoskolan.

Sedan är det ju en social grej för dem som är ensamma. Det är säkert ganska nyttigt.”

– Deltagare i Seniorhälsoskolan.

Jag kunde inte varit gladare, det känns som att det är helt rätt. Jag har redan fått ett kvitto på att det funkar.” – Anneli Larsson, seniorhälsokonsulent i Bjuvs kommun och kursledare.

 

Hälsocirkeln – en studiecirkel för ett hälsosamt åldrande

Ett stort tack till Anneli Larsson från Bjuvs kommun för deltagande i vår cirkelledarutbildning för Hälsocirkeln! Samt tack för denna inspirerande intervju om Bjuvs kommuns Seniorhälsoskola. Vi vill även tacka alla andra som har deltagit i vår cirkelledarutbildning!

Är du också intresserad av vår cirkelledarutbildning? Anmäl ditt intresse inför kommande utbildningstillfällen här.

 

 

 

Källor:

Anneli Larsson, seniorhälsokonsulent i Bjuvs kommun

Helsingborgs Dagblad

 

 

Fysisk beröring

Att vi mår bra av mänsklig kontakt är en vedertagen sanning. Närhet, beröring och känslan av gemenskap är viktig för oss alla. 

Helena Backlund Wasling, som forskar inom neurofysiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har skrivit boken Närmare, om det livsviktiga att röra vid varandra. Boken tar upp hur beröring fungerar som ett socialt klister som gör oss mer samarbetsvilliga, generösare samt även lyckligare. Att röra vid varandra påverkar vårt välbefinnande och gör oss mer resistenta mot både stress och sjukdomar.

När vi blir berörda på ”rätt sätt” dvs beröring med ett gott syfte, så skickas signaler till hjärnan som frigör må bra-hormonet oxytocin. Däremot händer inte detta om vi blir berörda på ”fel sätt”. Beröring gör att vi känner oss bekräftade och sedda. Närhet kan även skänka tröst. 

Under pandemin med dess krav på avstånd och isolering blev fler medvetna om betydelsen av fysisk beröring. Helena Backlund Wasling tog upp kopplingen mellan pandemin och hennes forskning i ett radioprogram. En lyssnare ringde då in för att påpeka att ett liv utan mänsklig gemenskap och avsaknad av fysisk kontakt är vardag för många som lever ofrivilligt ensamma. 

Backlund Wasling hoppas nu att ensamhetsaspekten och avsaknaden av fysisk beröring ska uppmärksammas ytterligare och även att en attitydförändring ska ske exempelvis inom äldrevården. Många äldre lever idag ensamma och kontakten med hemtjänsten är ett av de få tillfällen där kontakt med omvärlden sker. Personalen inom äldreomsorgen har dessvärre ofta så hög arbetsbelastning att de skyndar sig mellan de äldre och tiden för samtal och samvaro minskar till ett minimum. 

En som har tagit fasta på vårt behov av mänsklig kontakt och beröring är Sofia Kreissl som anordnar sk Cuddle Parties, event där människor träffas för att kramas. Ett Cuddle Party beskrivs som ”en möjlighet att träna på och få icke-sexuell beröring” enligt Sofia Kreissls hemsida. Det är en workshop för att hitta vad man behöver och mår bra av. Eventen riktar sig till den som vill uppleva gemenskap och få sig en härlig oxytocindos.

Alla eventen har tydliga gränser och det handlar lika mycket om att känna sig trygg med att bli berörd av någon annan som att uppleva fysisk kontakt med någon annan. Det finns tydliga regler för verbalt samtycke och beröring sker endast efter att någon frågat först. Många kommer till Sofias Cuddle Parties pga en längtan efter närhet men många kommer också för att lära sig att sätta gränser. Eventen inleds alltid med en del där deltagarna får träna på verbalt samtycke. 

En av besökarna på ett av Sofias Cuddle Parties berättar om sin erfarenhet; ”Jag sökte mig hit för att jag får för lite beröring i min vardag.” ”Det tar även emot att fråga om det eftersom det är stigmatiserat och ofta kopplat till sex.” ” Just nu har jag ingen partner men fysisk beröring är viktig för min emotionella hälsa.” 

Flera andra deltagare berättar om vilken boost de får av att deltaga på ett av Sofias event. ”Det är så härligt att vara nära andra människor! Nu har jag fyllt på mitt oxytocinförråd för flera veckor framåt!”

Källor:

Boken Närmare

Så berör du andra på rätt sätt

Mänsklig kontakt ett livsviktigt behov

Oändligt behov av mänsklig kontakt

Här träffas man för att gosa med främlingar

Cuddle Party