Inlägg av Riksföreningen Äldres Hälsa

Förbättra luftkvaliteten genom krukväxter

Som vi tog upp i föregående inlägg så finns det ett flertal hälsofördelar med att vistas i en trädgård; vi blir lugnare och släpper stress, och väljer vi dessutom att sätta händerna i jorden så får vi ett starkare immunförsvar och slipper ångest. Odling gör att vi mår bättre helt enkelt, oavsett om det sker i […]

Trädgårdens positiva hälsoeffekter

Att vi mår bra av att spendera tid i trädgården, odla och sköta om våra växter är inga nyheter, i alla fall inte för oss som redan är trädgårds-frälsta. Men numera finns dessutom forskning som stödjer detta. Ett forskningsprojekt vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp har kommit fram till att det är kombinationen av fysisk, […]

Hur påverkas vi av omställningen till sommartid?

Natten mot söndag är det återigen dags att övergå till sommartid. Många av oss använder uttrycket ”Nu ställer vi fram trädgårdsmöblerna” för att veta om klockan skall ställas fram eller vridas tillbaka. Under denna natt förlorar vi en timmes sömn. En timme kan tyckas vara lite men förlust av en timmes sömn kan påverka kroppen […]

Hjärnan och minnen

Med tiden påverkas både vad vi minns men också hjärnans förmåga att lagra nya minnen, men vad som styr vår minnesförmåga är en komplex historia och inom hjärnforskningen finns många teorier kring detta. Hur kommer det sig att vi minns en del saker tydligt och annat inte alls? Det finns ett flertal faktorer som påverkar […]

Att vara i nuet

Som vi skrev i föregående inlägg så förändras vår tidsuppfattning med åren och snabbas upp ju äldre vi blir. Ett sätt att sakta ned denna process är att vara i nuet och fokusera på det vi gör. Ett flertal studier visar att mindfulness-övningar kan hjälpa oss med just detta. Enligt hjärnforskaren Lara Boyd så påverkas vår […]

Tiden och ålder

Upplever du att tiden går snabbare ju äldre du blir? Du är inte ensam om denna upplevelse. Men varför känns det så? Det finns ett flertal teorier kring detta. Idén om den subjektiva tiden är ett ämnesområde som finns väldokumenterat av ett flertal psykologer men utan någon egentlig konsensus. En teori kommer från Adrian Bejan, […]

Arvsfonden – En möjliggörare i samhället

Riksrevisionen har nyligen gått ut med förslag om att avveckla Allmänna arvsfonden, med hänvisning till risken att medel kan hamna hos oseriösa personer och aktörer. Riksföreningen Äldres Hälsa instämmer i att det är viktigt att säkerställa att medlen går till seriösa aktörer, men ser en avveckling av Arvsfonden som förödande för hela civilsamhället.  Men vad är […]

Vikten av att tillgänglighetsanpassa Sverige

Det finns ett stort antal personer i Sverige med funktionsnedsättningar som på ett eller annat sätt påverkas av bristande tillgänglighetanpassning. Då det finns olika typer av förutsättningar som kan skapa problem är det svårt att få en exakt överblick kring hur många som faktiskt drabbas. Men statistik från SCB visar att ungefär 36 % av […]

Jag tänker inte lika långsamt som jag talar

Kommunikation är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga relationer, interagera socialt samt uttrycka våra känslor, tankar och behov. Vid skador i hjärnan kan man drabbas av olika kommunikationsstörningar som kan påverka vårt tal, vår röst och/eller vår språkförmåga. Dessa kommunikationssvårigheter är afasi/dysfasi, talapraxi/taldyspraxi samt anartri/dysartri.  Afasi innebär en nedsatt förmåga eller oförmåga att tala, […]

Utanförskap som änka eller änkling

I samband med alla hjärtans dag och andra högtider är det många som firar med nära och kära och kanske främst med sin partner. Men alla lever inte i en tvåsamhet. Ibland är det självvalt att vara singel och ibland är det inte det. I Sverige är ungefär två miljoner singlar, i olika åldrar. Det […]