Inlägg av Riksföreningen Äldres Hälsa

Harmoniskaparen Johannesört

Johannesört (Hypericum perforatum) är en perenn som använts för dess medicinska egenskaper i århundraden. Örten är framförallt känd för dess egenskap att verka rogivande och ångestdämpande, något som styrkts av ett flertal studier. Studierna visar att johannesört hjälper hjärnan att producera signalsubstansen serotonin som förbättrar sömnen, ger ro samt minskar både oro och depressiva känslor. […]

Boosta hälsan med hallon

Hallon (Rubus idaeus) är en halvbuske i familjen rosväxter som växer vilt i stort sett hela vårt land och har därtill odlats ända sedan renässansen. Hallon frodas på soliga platser som vägkanter och hyggen och tillhör en av de få arter som gynnas av kalhyggesbruk. Vid kalhyggesbruk brukar vanligen ekosystemen rubbas och växtbestånd minska men […]

Stor personalbrist inom äldreomsorgen

Enligt en rapport utförd av SKR, Sveriges kommuner och regioner, så kommer över 400 000 personer att behöva rekryteras inom välfärden de kommande åren.  Dessa siffror grundar sig dels på att personalstyrkan inom välfärden behöver öka med 91 000 fler än i dagsläget, men räknar man även in de närmaste årens pensionsavgångar så mer än fyrdubblas […]

Vi vill utveckla äldreomsorgen

Gruppen äldre klumpas ofta ihop och framställs som en homogen grupp – vilket inte kunde vara mer fel. Gruppen äldre är en stor heterogen grupp som sträcker sig från 65 år och uppåt till 100+ och består därmed av flera generationer. Då åldersspannet är så pass stort har gruppen givetvis olika förutsättningar. Därtill växer gruppen […]

Nu skärps kraven mot privata aktörer inom hemtjänsten

Flera kommuner strävar efter att förbättra omsorgen för äldre. Ett exempel är Stockholms stad som tidigare i år genomförde en granskning av privata aktörer inom hemtjänsten. Till följd av denna granskning har kraven nu skärpts för att hemtjänsten ska bli tryggare för såväl omsorgstagare som personal. För att skärpa kraven har Stockholms stad beslutat att […]

Seniorer som ÄTUP inspiratörer- Förebygger undernäring och fall bland andra seniorer

Sedan den 1 november 2022 är det lagstadgat att alla som bedriver vård och omsorg för äldre ska ha rutiner för att upptäcka och förebygga undernäring. Idag riskerar ungefär 50 procent av Sveriges seniorer inom äldreomsorgen att drabbas av undernäring. Detta är orimligt säger Janina Blomberg, som tillsammans med Marie-Louise Ankersson grundat ÄTUP. Janina Blomberg […]

Framtidens seniorer

För några år sedan genomfördes en konferens på temat Hur vill morgondagens seniorer bo? Vid sidan av konferensen startades forskningsprojektet DIABAHS (Dialog bygg hållbart för seniorer)  som undersöker hur hållbara bostäder för seniorer kan skapas i dialog med lokalsamhället.

Bygg ut äldreomsorgen för morgondagens behov

En internationell jämförelse visar att Sverige är det land med minst antal vårdplatser på sjukhus i hela Europa. Det är flera faktorer som ligger bakom detta. Dels har Sverige, tillsammans med Nederländerna, den största andelen vårdplatser i långtids- och hemsjukvård, vilket har påverkat behovet av vårdplatser på sjukhus. Men även en förbättrad folkhälsa samt medicinsk […]

Sällskapsboendet SällBo – vänskap över generationsgränserna

Sedan några år tillbaka driver Helsingborgshem sällskapsboendet SällBo, ett projekt där unga vuxna delar boende med grannar som är 70 år eller äldre. Tanken bakom boendeprojektet är att möjliggöra bättre integration, inkludering och socialt umgänge vilket kan förebygga socialt utanförskap, ensamhet och isolering. Boendeformen är helt unik och möjliggör möten mellan människor från helt olika […]