Inlägg av Riksföreningen Äldres Hälsa

Omfamna misslyckande

En ständig jakt på perfektion och att lyckas, skapar ofta stress och ångest. Oavsett om det handlar om ens hälsa, karriär, hobbies eller relationer. Våra mål och de saker vi egentligen mår bra av, har blivit en press. I livet blir det ju inte alltid som vi hade tänkt oss och det kan vara lätt […]

Att känna sig yngre kan förlänga ens liv

Man är så ung som man känner sig. Det ligger någonting i det, för forskning visar nu att äldre som känner sig yngre tenderar att både leva längre och vara friskare.  Ett forskningsprojekt vid University College i London visar att känner man sig minst tre år yngre än sin verkliga ålder så lever man 11% […]

Ta hand om din mentala hygien för att höja humöret

Hygien är så mycket mer än att duscha och borsta tänderna säger förespråkare av mental hygien. 15 minuter tillägnad mental hygien per dag räcker för att bli mycket gladare och att slippa känna sig stressad. Förbättrade relationer, ökad kreativitet och lättare att fokusera är andra effekter av att ägna sig åt mental hygien. Låter ju […]

Akupressur

Akupressur är kort och gott akupunktur utan nålar. Istället för att använda nålar så använder man fingrarna och applicerar tryck på samma punkter som inom akupunktur. Vi går igenom detta här. Akupressur har precis som akupunktur rötter i kinesisk medicin. Som vi tog upp i vårt föregående inlägg om akupunktur, så grundar sig kinesisk medicin […]

Akupunktur

Akupunktur är en alternativ terapiform som använts i tusentals år, med rötter i kinesisk medicin, TCM. Behandlingen går ut på att punktbehandla kroppen genom nålstick. Akupunktören applicerar nålarna med olika djup för stimulera nervpunkter på huden och i musklerna. Behandlingen anses av många hjälpa kroppen att läka sig själv antingen genom att vitalisera och balansera […]

Zonterapi

Zonterapi eller reflexologi, bygger kortfattat på teorien att en kroppsdel är sammankopplad med en annan. Zonterapi utövas främst på händer och fötter där man följer en karta över handen eller foten med olika zonen kopplade till olika organ eller andra kroppsdelar. Teorin går ut på att kroppen består av tio lodräta skikt, zoner, från huvud […]

Taktil massage

Taktil massage är en svensk massagemetod som bygger på mjuka följsamma rörelser med syftet att ge lindring och öka välbefinnandet hos patienten. Massagemetoden skiljer sig åt från vanlig massage då man inte knådar eller arbetar med musklerna. Taktil massage är frekvent använt inom vård av strokepatienter, dementa, anorektiker, folk med oro eller ångest, cancerpatienter och […]

Känselsinnet, ack så viktigt men ändå så underskattat

Känseln är kanske vårt mest underskattade sinne samt även det mest outforskade sinnet. Det har gjorts exempelvis dubbelt så mycket forskning kring både synen och hörseln. Ändå är känseln så grundläggande för att vi människor ska må bra och överleva.  Många av de processer som har med känseln att göra är automatiska säger Alberto Gallace […]

Tips vid hörselnedsättning

Människan är en social varelse, och för ett socialt samspel och upplevd delaktighet är kommunikationen något grundläggande. Med detta i åtanke är det inte svårt att förstå att en hörselnedsättning kan leda till upplevd ensamhet och till och med depression om man som drabbad inte får eller söker hjälp.   För att kunna delta i […]