Årskrönika 2022

Nu är snart 2022 till ända och det är dags att skåla in det nya året, 2023. Vi tänkte därför passa på att blicka tillbaka på året som har gått.

 

Under 2022 har Riksföreningen Äldres Hälsa bedrivit Hälsoprojektet – för och av äldre, för tredje och sista året. Ett projekt som har gjorts möjligt tack vare medel från Allmänna arvsfonden. Vi har under projektets gång tagit fram fyra skriftliga material, en studiecirkel som utgår från ett av de skriftliga materialen samt ett föreläsningsupplägg om ensamhet och hur ensamhet kan brytas. Under det tredje och sista projektåret har alla material färdigställts och presenterats vid en digital konferens.

 

Riksföreningen Äldres Hälsa har, likt 2021, varit beviljade verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten. Inom ramen för verksamhetsbidraget har bland annat nya informatörer i föreningen utbildats. Det har även anordnats träffar för informatörerna, såväl fysiska som digitala. Informatörernas främsta uppgift är att sprida information om föreningen och dess olika framtagna material.

 

Ämnen som har uppmärksammats i bloggen

I Riksföreningen Äldres Hälsas blogg skriver vi om hur vi på olika sätt kan främja både vårt mentala välbefinnande samt vår fysiska hälsa. Under 2022 har vi exempelvis skrivit om våra sinnen, hur vår inställning påverkar livet, intressepolitik, hur ideellt engagemang kan stärka hälsan och varför vi bör styrketräna.

 

På gång nästa år

Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss och välkomnar det nya året. 2023 går vi in i ett nytt Arvsfondsprojekt med titeln Äldrerevision – kvalitetsutveckling för och av äldre. Ett projekt med fokus på att utvärdera och utveckla olika verksamheter och deras insatser. Mer information kommer framöver.

 

Vi vill tacka alla som har följt oss under året och vill samtidigt passa på att önska Gott Nytt År! Följ oss gärna även under 2023!