Att hantera oro i en osäker tid

Vi lever i en värld som ständigt förändras och ibland i en oönskad riktning, något som lätt kan framkalla känslor av oro oavsett om det är saker som vi kan påverka eller saker som ligger utanför vår kontroll. Men det finns sätt att hantera oro, även i en osäker tid, och i detta blogginlägg tänkte vi ge tips på hur.

 

Varför oroar vi oss?

Att känna oro är en naturlig reaktion för att hantera utmaningar eller för att undvika risker. Hjärnan fungerar på ett sätt som innebär att den alltid vill lösa problem, bland annat genom att upptäcka eventuella hot och faror.

 

Oron kan dock ta över och då övergå i en process med grubblande och ältande tankar. Det som händer då är att hjärnan försöker lösa problemen, oavsett om dessa är lösliga eller olösliga, och försöker besvara frågor även om dessa inte går att besvara. Hjärnan har nämligen svårt att skilja på verkliga hot och hot i vår tankevärld, alla upplevda hot aktiverar kroppens alarmsystem.

 

Hur kan vi hantera oro och vilka utmaningar finns?

Nedan följer några sätt som kan vara hjälpsamma för att hantera oro, men också utmaningar som kan vara förknippade med hur vi kan hantera oro.

 

Mottankar – Oron börjar ofta med en obehagstanke, exempelvis i form av tankar som ”tänk om”, och hjärnan försöker då problemlösa det tankemässiga hotet genom mottankar i form av logiska argument för att inte behöva oroa sig. Detta kan hjälpa, men ibland bara för en liten stund innan oron tar över igen vilket kan resultera i att vi plötsligt bollas fram och tillbaka mellan oron och våra mottankar.

 

Tillåtande tankar – Det kan vara bra att försöka tänka på annat men en utmaning då är att när vi ibland försöker att inte tänka på det som oroar oss så finns det en risk att vi istället tänker på just det som orsakar oron. I dessa fall kan det hjälpa att helt enkelt tillåta sig själv att tänka på det som oroar oss.

 

Inhämta information – Informationsinhämtning kan vara hjälpsamt för att stilla oro och kan verka logiskt för att motverka ovisshet. Problemet är bara att vi har en ovisshet och kan inte veta vad som kommer att hända, vilket vi behöver acceptera. Det kan därför vara bra att ransonera i nyhetsflödet och sätta upp ramar som exempelvis tillåter en själv att se en nyhetssändning per dag. På så sätt håller vi oss uppdaterade men i lagom omfattning.

 

Perspektivskifte – Ibland mår vi bra av att gå från det stora till det lilla och från framtiden till nuet. Detta kan du göra genom att försöka uppmärksamma vad som finns i din vardag just nu och ägna dig åt sånt som ger dig positiva känslor, som kontrast till oron och rädslan.

 

Andningsankaret – Fokusera på din andning, styr den inte men följ den genom att räkna dina andetag från 1 till 10. Om du avleds så försök att komma tillbaka och börja om från början, ett andetag i sänder. Syftet är att du ska fokusera på nuet.

 

Tillämpa en orosstund/orosfåtöljen – Ett annat knep kan vara att tillämpa en så kallad orosstund, eller orosfåtöljen som övningen också kallas. Detta innebär att du väljer ut en plats och stund under dagen då du tillåter dig själv att tänka på dina orostankar. Om tankarna kommer innan under dagen så är tipset att bara notera dessa tankar och försöka skjuta upp dessa till den avsatta orosstunden, du kan även skriva ner dina tankar för att plocka fram dessa senare. Fundera över om tankarna finns kvar, om de har ändrats i styrka eller försvunnit.

 

Ta kontakt med en vän – Det kan hjälpa att dela din oro med någon, exempelvis en vän, men det kan samtidigt vara bra att försöka samtal om annat än enbart oron.

 

Var ska jag börja?

Ovisshet kan leda till känslor av oro då vi gärna vill ha kontroll (behovet av kontroll är dock individuellt). Om du upplever svårigheter att hantera din oro kan du börja med att försöka ta ett steg tillbaka och försök besvara följande frågor:

 

  • Vad är inom min kontroll?
  • Vad är utom min kontroll?

 

Det är bra att försöka påverka det som går att påverka, och försöka tillåta det som inte går att påverka. Utöver detta kan du dessutom pröva det som vi ovan har redogjort för. Pröva dig fram och se vad som fungerar för dig!

 

 

 

 

Källor:

Region Kalmar län – ”Råd för att hantera oro och ovisshet

Natur & Kultur – ”Fyra enkla övningar för den som är orolig