Familjens påverkan på vår hälsa

Enligt sociologin är vi människor sociala varelser som är beroende av folk runt omkring oss. Vi är beroende av andra människor antingen biologiskt, fysiskt, mentalt, socialt eller politiskt. Om inte alltid så åtminstone ibland. Forskning visar att ens familj bidrar med ungefär tre fjärdedelar av detta behov.

Vi kommer nu att gå igenom på vilket sätt familjen påverkar vår hälsa, samt även hur vår hälsa påverkas om familjemedlemmar flyttar till annan ort eller om vi på annat sätt förlorar kontakten med dessa. 

Familjens påverkan kan vara både positiv och negativ. Den kan vara en källa till stöd och närhet men kan dessvärre också ge en negativ påverkan om vi upplever kontroll eller förtryck. 

Vår familjebakgrund bidrar inte bara med vilka gener vi har, utan sätter ofta grunden till hur vi beter oss. Detta kan appliceras på flera aspekter såsom hur vi hanterar pengar, våra traditioner och vår kultur. Vår bakgrund bestämmer ofta också hur vi hanterar vår hälsa. Kommer vi från en bakgrund där man biter ihop och inte klagar är risken stor att vi ignorerar hälsoproblem senare i livet. På samma sätt kan en hypokondrisk förälder bidra till att vi själva utvecklar denna typ av tendenser. 

Våra gener och DNA spelar roll för vilken typ av sjukdomar vi utvecklar. DNA är dock föränderligt vilket innebär att många nedärvda sjukdomar raderas vartefter familjeträdet växer. Gällande mental ohälsa så beror detta lika gärna på livsstilsval som på DNA. 

Familjen har dock störst påverkan på vår emotionella hälsa.  Begreppet familj är stort och behöver inte bara inkludera dem som vi har biologiska band till.

I den bästa av världar är det hos familjen vi finner trygghet och kärlek. Denna trygghet skapar grunden för ett hälsosamt liv. Forskning visar att tighta familjeband minskar risken för att utveckla en rad sjukdomar, inklusive psykisk ohälsa samt minskar risken att dö i förtid. 

Att känna tillhörighet, sammanhang, vara delaktig socialt och att känna att vi kan påverka vår vardag är grundpelare för vår psykiska hälsa. För många människor fyller familjen denna funktion. Folk är i behov av medmänskligt stöd, någon att anförtro sig till, någon att skratta med. Människor som bidrar med välbefinnande och trygghet. 

Kommer vi från en problematisk familjebakgrund eller om vi har långt till familjen så kan detta stöd hittas på annat håll. Vi säger att ens närmaste familj flyttar eller försvinner på annat sätt. Barnen och barnbarnen flyttar till annan ort och maken/makan går bort. Denna typ av scenario är vanligt förekommande och bidrar oftast med en känsla av ensamhet. Ensamhet är en riskfaktor för psykisk ohälsa men detta kan förebyggas. 

Att hitta nya sociala kontakter är därför viktigt för den emotionella hälsan. Vi kan hitta nya relationer som bidrar med det stöd som vi saknar från familjen. Kanske genom att engagera sig i en förening? Diskussionsforum på sociala media? Eller att våga ta kontakt med en ny människa? För fler tips så beställ gärna vår informationsbroschyr om att bryta ensamhet här. Broschyren är gratis.

 

Källor:

Hur dödsfall i familjen påverkar oss

Family and health

Folkhälsomyndigheten