Gott nytt år!

Gott Nytt År!

Så här när året börjar lida mot sitt slut och ett nytt år väntar runt hörnet tänkte vi passa på att sammanfatta året som gått genom att blicka tillbaka på några av de händelser som har skett under året samt blicka tillbaka på några av de ämnen som har tagits upp i bloggen.

För Riksföreningen Äldres Hälsa blev 2018 ett speciellt år, detta blev nämligen året då föreningen bildades och därmed även föreningens första år.

Ett händelserikt år

Under våren 2018 blev Riksföreningen Äldres Hälsa medlemmar i IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership) och deltog i deras årliga evenemang som i år hölls i Sverige, och närmare bestämt i Stockholm men även med seminarier på andra håll i Norden. Flera hundra ledare och andra aktiva aktörer inom området psykisk hälsa runt om i världen deltog i evenemanget, och det var minst sagt en givande erfarenhet för en nystartad förening som Riksföreningen Äldres Hälsa.

Under hösten 2018 beviljades föreningen projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen för ett projekt som bland annat handlar om att ta fram underlag och sammanställa ett intressepolitiskt program som kommer att ligga till grund av föreningens fortsatta arbete och inriktning. Detta projekt har nu påbörjats och pågår för fullt.

Vidare har föreningen sammanställt ett expertråd som inom kort kommer att presenteras närmare.

Riksföreningen Äldres Hälsa har dessutom börjat inleda en dialog med PRO (Pensionärernas Riksorganisation), som förhoppningsvis kommer att vidareutvecklas under 2019.

Många viktiga ämnen

Det finns otaliga ämnen som är viktiga och därmed värda att belysa när det kommer till psykisk hälsa och ohälsa hos äldre. Några ämnen som vi under 2018 har fokuserat på handlar om vad psykisk ohälsa är och några riskfaktorer för psykisk ohälsa som exempelvis ensamhet. I detta sammanhang har vi vidare berört ett ämne som länge har varit en het diskussionsfråga – kvarboendeprincipen, och dess betydelse för äldre och svensk äldreomsorg (på gott och ont). Vi har även försökt belysa goda exempel från andra länder, framför allt Storbritannien, där man försöker komma till bukt med ensamhetsproblematik – och på en del håll är på god väg. Storbritannien som under året blev det första landet i världen att tillsätta en ensamhetsminister, något som signalerar att landet är redo att ta detta problem på allvar, och vidare fokuserar mycket på sociala aktiviteter för att bekämpa och förebygga ensamhet.

Det är inte alltid möjligt att helt och hållet ta ett system som fungerar i ett annat land och införa detta i Sverige då länder kan skilja sig åt och därmed även ländernas politik och kultur mm. Däremot anar vi att svenska politiker ändå har en nyfikenhet och i alla fall i viss mån är beredda att blicka utåt mot andra länder som har kommit längre i dessa frågor för att inhämta inspiration, vilket vi ser som mycket glädjande och positivt för utvecklingen här i Sverige. Vidare betraktar vi utvecklingen som positiv då dagens politiker (oavsett partitillhörighet) ger uttryck för vikten av den idéburna sektorn, och vi hoppas naturligtvis att detta kommer att stärkas än mer framöver då vi är övertygade om att den idéburna sektorn kommer att få en viktig roll allteftersom den äldre befolkningen i Sverige (men även runt om i världen) ökar och därmed blir en utmaning för  välfärden.

Detta är bara början

Detta har som sagt varit ett mycket händelserikt år på många sätt och vis, och det finns många viktiga ämnen att belysa där vi enbart har hunnit beröra några. Men vi vill påminna om att detta bara är början! Vi ser med glädje och spänning fram emot nästa år och välkomnar 2019 med nyfikenhet inför allt som väntar!

Gott Nytt År önskar Riksföreningen Äldres Hälsa!