Hälsoprojektet

Projektet ”Hälsoprojektet – för och av äldre” är ett treårigt Arvsfondsprojekt och pågår under perioden 2020-01-01 – 2022-12-31. Projektet syftar till att ta fram metoder och verktyg för att motverka ofrivillig ensamhet och depression hos äldre.

Under våren 2020 har fokus legat på genomförande av styrgruppsmöte och referensgruppsmöten med projektets olika samarbetsorganisationer samt andra värdefulla kontakter. Utöver detta har fokus legat på vidare research inom området ofrivillig ensamhet och valda metoder som syftar till att bidra med inspiration vid framtagande av projektmaterial.

Projektets samarbetsorganisationer( alltså deltagare i projektets referensgrupper) är:

 • Socialstyrelsen
 • Folkhälsomyndigheten
 • NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)
 • NSPH Skåne (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne)
 • SPF Seniorerna
 • SPF Seniorerna, Skånedistriktet
 • Kommunförbundet Skåne
 • Eslövs kommun
 • Hässleholms kommun
 • Simrishamns kommun
 • Tre Stiftelser (omsorgsverksamhet i Göteborg)

Internationella metoder som syftar till inspiration vid framtagande av projektmaterial är:

 • EASE (från USA) – en individuell handlingsplan med fokus på hur individen själv kan bryta ofrivillig ensamhet.
 • School of Health (från Spanien) – gruppträffar och aktiviteter som syftar till att öka äldres välbefinnande och livskvalitet samt bidra till ökad kunskap om egenvård och att stärka hälsorelaterade levnadsvanor.
 • Exergames (från USA) – TV-spel i kombination med fysisk aktivering som syftar till att motverka depression hos äldre.
© Copyright Riksföreningen Äldres Hälsa | Skapad av Rawdesigns