Mindfulness som behandling av oro och trauma

Meditation och mindfulness som behandling vid oro och trauma

Nya studier visar att mindfulness är effektivt mot oro och trauma. Meditation och mindfulness är utmärkta alternativ när det kommer till att ta hand om oss själva, inte minst vid oro och ångest.

Ny forskning från Danmark visar att mindfulness kan hjälpa kroppen att göra sig av med negativa känslor som rädsla och oro.

Vad är ångest?

Ångest kan beskrivas som en rädsla för något som skulle kunna hända eller som redan har hänt och skulle kunna hända igen, det handlar alltså inte om något som händer just nu. Kroppen befinner sig ”här och nu” men sinnet befinner sig någon annanstans, i en framtid där individen förväntar sig att något särskilt skulle kunna hända eller förväntar sig nya repetitioner av tidigare verkligheter. Sinnet hos en person med ångest har sitt eget liv och försöker konstant att undvika framtida faror, vilket slutar med att kroppen lider av olika typer av ångestproblem.

Att vända obalans till balans

Det uppstår problem när kroppen och sinnet inte är synkade. Med meditation och mindfulness kan vi dock skapa en balans mellan tankarna, känslorna och kroppen. Det är en process som innebär att man behöver förena de olika delarna.

Den danska studien

De danska forskarna utgick från en grupp som bestod av 26 personer som sedan delades in i två grupper, en testgrupp och en kontrollgrupp. Testgruppen fick genomgå ett fyra veckor långt meditationsprogram, med daglig träning av djupandning eller meditation genom en app på deras smartphone (mobiltelefon), till skillnad från kontrollgruppen som inte fick göra det.

Efter en månad undersöktes deltagarna i ett labb för att slutföra ett experiment om känslor. Forskarna utsatte deltagarna för olika bilder, vars syfte var att framkalla rädsla och chock. Samtidigt kunde forskarna mäta deltagarnas reaktioner förknippade med känslor som rädsla. I samband med chocken uppstod en fysiologisk reaktion av rädsla i kroppen. Vanligtvis är dessa inlärda rädsloreaktioner förvärvade genom någon form av trauma och kan vara väldigt svåra att komma över.

Nästa dag fick deltagarna på nytt testa sina reaktioner genom att se samma bilder som föregående dag. Forskarna upptäckte då att objekt som deltagarna hade fokuserat på i samband med mindfulness inte längre väckte några rädsloreaktioner likt dagen innan. Deltagarna visade ingen respons eller reaktioner när de utsattes för samma bilder som föregående dag. Slutsatsen som forskarna drog av detta är att det finns ett samband mellan mindfulness och reducering av känslor som hänger samman med rädsla och oro. Detta är första gången en studie har visat detta samband med direkt fysiska bevis.

Vi har länge känt till de positiva effekterna som mindfulness kan bidra till hos enskilda individer, men denna studie är banbrytande på så sätt att den bevisar hur övningar med mindfulness kan hjälpa någon som lider av rädsla och oro som följd av tidigare trauma. Genom exempelvis guidad meditation skulle dessa personer kunna lära sig att bättre kontrollera sina responser vid så kallade triggers (sådant som framkallar rädsla och oro).

Huvudförfattaren till studien, Johannes Björkstrand, förklarar att detta innebär att studien inte bara, likt tidigare studier, visar att mindfulness har positiv effekt när det kommer till subjektiva erfarenheter av negativa känslor, utan att vi nu dessutom kan se tydliga effekter på autonoma positiva responser även vid träning i begränsad omfattning.

Mer forskning att vänta

På grund av studiens begränsade storlek vill forskarna nu genomföra en större studie, med i stort sett samma upplägg som den lilla studien men med fler deltagare och dessutom med utrustning i form av magnetkamera för att på så sätt kunna få fram data med ett annat djup.

Huvudförfattaren till studien, Johannes Björkstrand, förklarar att de med en mer avancerad utrustning hoppas kunna återskapa de befintliga resultaten och dessutom kunna visa vilka processer i hjärnan som bidrar till att skapa dessa effekter.

Tips och råd

Om du vill komma igång med din egen meditation och mindfulness finns det många enkla övningar att börja med. Ett flertal övningar, för att uppnå mer mindfulness i vardagen, redogjorde vi för i förra veckans blogginlägg.

Behandling genom mindfulness

Behandling genom mindfulness kan brytas ned och ses som tre processer, vilka är följande:

  • Bli medveten om ens inre innehåll med en ökad klarhet.
  • Man expanderar sin vision av sig själv och får en djupare förståelse för vad som händer och dess respektive orsaker.
  • Man låter tankar, känslor, minnen och dylikt uppkomma istället för att blockera dem.

Mindfulness påminner mycket om kognitiv beteendeterapi. Genom att observera de känslor som är relaterade till ångest utan att döma dem och utan att försöka fly eller undvika dem, kan man reducera den emotionella reaktionen. Det emotionella obehaget kommer inte att verka lika obehagligt och hotfullt eftersom dess subjektiva betydelse har förändrats. Detta kan i sin tur leda till en förbättring i den tolerans man har mot svåra känslor och situationer. Vi vet att ångest behöver motstånd för att stanna kvar eller öka. Utmaningen ligger i att befinna sig i dess närvaro den tid som krävs.

Källor:

mindbodygreen.com

utforskasinnet.se