Nya informatörer

Riksföreningen Äldres Hälsa har utbildat nya informatörer under hösten 2022, vilket vi är väldigt glada över! 

 

Riksföreningen Äldres Hälsa utbildade föreningens första informatörer 2019 och höll sedan föreningens andra utbildningstillfälle under hösten 2021. Nyligen har föreningen hållit den tredje utbildningsomgången för nya informatörer.

Föreningens tredje informatörsutbildning genomfördes i mitten av november på Freys Hotel i Stockholm, då vi även passade på att hålla en nätverksträff för både nya och befintliga informatörer. Det blev en mycket trevlig och givande helg med intressanta tankar och diskussioner.

 

Riksföreningen Äldres Hälsa kommer att erbjuda fler utbildningstillfällen. När nästa tillfälle kan bli av är dock oklart i nuläget.

 

Informatörerna – föreningens ansikte utåt

Riksföreningen Äldres Hälsas informatörer är föreningens ansikte utåt och representerar föreningen på sin ort eller i sin region genom att exempelvis dela ut föreningens trycksaker och/eller delta i olika möten och sammanhang som representant för föreningen, eller genom att på annat sätt agera intressepolitiskt.

 

Ett stort tack till föreningens alla informatörer – nya som befintliga sedan tidigare!