Optimera din hälsa genom kosten

Hälsa är ett vitt begrepp, men den mest använda definitionen, samt den vi utgår från när vi pratar om hälsa, är den som beskrivs i Världshälsoorganisationens (World Health Organization, WHO) konstitution från 1948.

” Hälsa är ett tillstånd av fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom”. 

Samtliga beståndsdelar är lika viktiga för vårt välmående och vi kan därtill genom olika tillvägagångssätt optimera vår hälsa så att vi kan hålla oss friska och starka så länge som möjligt. Ett tämligen enkelt sätt är genom kosten.

Nyligen publicerades en ny studie gjord av forskare på Karolinska Institutet. Studien jämför hälsovärden mellan individer som blivit hundra år med individer som inte blivit det. I studien ingick 44 636 svenskar i åldern 64-99 år som gav ett blodprov någon gång mellan åren 1985-1996. Efter blodprovet har individerna sedan följts under 35 års tid. Av dessa individer blev 2,7 procent, eller 1224 stycken, hundra år gamla.

Blodprovet undersökte bland annat metabol hälsa, inflammation, hur levern och njurarna mådde, järnnivå i kroppen samt näringsstatus. 

Forskning har tidigare visat att högt kolesterol hade ett nära samband med utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar. Denna studie visade motsatsen. Det var de med lägst nivå totalkolesterol som hade sämst chans att bli hundra år. Högre kolesterol gav ingen ökad risk att dö, inte heller risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. 

Gunnar Enström, professor i epidemiologi vid Lunds Universitet, menar att resultatet inte är förvånande. Han förklarar:

”Hos medelålders personer finns det en stark evidens att lägre kolesterol minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men om man kommer över 75 år är det vanligare att lågt kolesterol är en sjukdomsmarkör. Det kan exempelvis handla om en inflammation eller nedsatt aptit så att man inte får i sig tillräckligt med näring.”

Ett högt glukosvärde var däremot en tydlig markör mellan de som inte blev hundra år och de som blev det. Ett normalt blodsocker bör ligga på ungefär 4 och 6 millimol per liter blod. Värden över detta betraktas inom vården som en varningssignal för diabetes.

Annat som studien tydligt visade var vikten av att få i sig tillräckligt mycket järn samt att ta hand om sina njurar och sin lever. Flera hälsomarkörer som mäter leverfunktion och njurfunktion gav utslag på livslängden. Ett exempel är urinsyra eller urat, som finns i njurstenar. Om halten urinsyra är hög i blodet kan den kristalliseras och ansamlas i lederna och i kroppens senor vilket orsakar tillståndet gikt. Studien visade även ett tydligt samband mellan urinsyra och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Kost som förlänger livet

En lämplig kost för att vi ska hålla oss friska och leva så länge som möjligt är således en kost som håller blodsockret lågt kombinerat med att få i sig mycket järn. Samt att ta hand om sina njurar och sin lever. 

Att långsamma komplexa kolhydrater och fibrer håller blodsockret stabilt samt att vitt socker och snabba kolhydrater höjer blodsockret är inga nyheter. Ibland kan det dock vara lite klurigare. Ett exempel är havregrynsgröt. Havregryn i sig är bra då det innehåller betaglukaner, ett slags lösliga fibrer som kan dämpa blodsockerstegringen. Men trots detta upplever många att havregrynsgröt ger en snabb och rejäl stegring av blodsockret. Detta sker på grund av att havregryn har en finarbetad struktur som gör att den passerar magsäcken snabbt. Ju längre kolhydraterna bearbetas i magsäcken, desto längre tid tar det för blodsockret att höjas. Om man vill sakta ner processen kan det vara bra att lägga till ytterligare fibrer till havregrynsgröten såsom frön, nötter eller havrekli.

Det är även viktigt att få i sig järn för att undvika blodbrist. Järn finns exempelvis i ägg, fullkornsprodukter, spenat, nötter, frön och baljväxter. För att hjälpa kroppen att ta upp järn så bör järnrika livsmedel konsumeras tillsammans med c-vitamin.

Din lever kan behöva en boost för att orka med sitt viktiga utrensningsarbete. Ett enkelt sätt för att stödja levern är genom att äta blåbär. I en studie såg man att daglig konsumtion av blåbär under fyra veckors tid gav levern ett utökat skydd mot inflammation och sjukdom. Även grapefrukt skyddar levern naturligt och anses minska inflammation samt skydda cellerna. Konsumtion av kål såsom grönkål och broccoli främjar leverns avgiftningsarbete och skyddar mot fettlever visar ett flertal studier. 

För att stödja dina njurar så är det viktigt att dra ned på kost som innehåller puriner som ökar produktionen av urinsyra. Exempel på purinrik kost är alkohol, framförallt öl, samt animaliskt protein. Ett sätt att sänka urinsyranivåerna i kroppen är genom regelbunden konditionshöjande träning.

Tänk på att alltid konsultera din läkare om du misstänker att du ligger i riskzonen för att utveckla sjukdom.

 

Källor:

WHO constitution

Det här bör du hålla kolla på

Fem livsmedel som höjer till blodsocker mer än du tror

Njurförbundet, portvinstå