Riksföreningen Äldres hälsa har beviljats projektstöd från Allmänna arvsfonden.

Projektstöd från Allmänna Arvsfonden

Riksföreningen Äldres Hälsa är stolta över att kunna meddela att föreningen nyligen har beviljats projektstöd från Allmänna Arvsfonden för att bedriva ett projekt under tre års tid med syftet att bekämpa ensamhet och depression bland äldre.

 

Som vi tidigare har tagit upp (och som många säkert känner till vid det här laget) är det många äldre som upplever ofrivillig ensamhet och isolering, vilket kan leda till psykisk ohälsa som exempelvis depression.

 

Hälsoprojektet – för och av äldre

Riksföreningen Äldres Hälsa har nu beviljats projektmedel för att kunna bedriva ett projekt, kallat Hälsoprojektet – för och av äldre, under tre års tid. Projektet syftar till att, med inspiration från olika modeller från andra länder, ta fram nya metoder och testa dessa i några svenska verksamheter som vänder sig till äldre, samt implementera dessa, med syftet att motverka ensamhet och depression bland äldre och på så sätt bidra till ökad livskvalitet.

Allmänna Arvsfonden skriver följande på sin hemsida:

”Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre. Målet är att ta fram nya metoder och arbetssätt som motverkar ensamhet och isolering som ska användas på äldreboenden, dagverksamheter och inom hemtjänst. Projektet genomförs i samarbete med verksamheter för äldre i sex kommuner. Målgruppen och professionella ska arbeta tillsammans med att utveckla metoderna. De ska inspireras av arbetssätt från USA och Spanien, till exempel tv-spel för att få igång fysisk aktivitet och gruppaktiviteter för att motverka ensamhet. De nya metoderna testas sedan ute i verksamheterna och utvecklas löpande utifrån feedback från målgrupp och professionella. Efter projektet ska arbetssätten leva vidare hos samarbetsorganisationerna och inom föreningen. Metoderna ska även spridas till andra kommuner och organisationer som vill arbeta på liknande sätt. Föreningen kommer erbjuda utbildningar och informationsmaterial för fortsatt spridning.”

För den som vill läsa vidare om Allmänna Arvsfondens beviljade projektstöd i december 2019 kommer här en länk:

https://www.arvsfonden.se/projektstod-december-2019

 

Ensamhet i juletid

Högtider, såsom exempelvis julen, är för många en underbar tid när familj och vänner kan samlas och ta hand om varandra. Samtidigt är högtider som julen den kanske svåraste tiden på året för de som saknar familj och vänner, ensamheten kan då bli extra påtaglig.

 

Ett experiment om ensamhet

TV4 presenterade i december 2017 ett experiment om ensamhet och beskrev då ensamhet som den värsta typen av fattigdom. Enligt statistik som de presenterade är svenskar eventuellt världens mest ensamma folk. Ensamhushållen blir allt fler och i hälften av alla hushåll bor man idag ensam, och i Stockholm är det ännu fler än så. Ju äldre man blir desto mer ensam tenderar man även att bli.

Initiativtagaren till ”Ingen är ensam”, Pierre Katmerian, ville lyfta problematiken kring ensamhet och lät sig inspireras av en kampanj i Storbritannien. Han utsatte sig själv för ensamhet som experiment för att veta vad han talade om, han ville alltså själv uppleva ensamhet för att se hur detta skulle påverka honom. I en veckas tid var han isolerad i sin bostad utan telefon, tv, dator eller annan teknik och inte eller några som helst sociala kontakter med omvärlden. Han hade helt enkelt bara sig själv.

Det som Pierre upplevde var främst ensamhet i form av psykisk påfrestning men även biverkningar efter denna vecka av isolering. Han förklarade att han kände sig deppad, fick svårt att sova och saknade efter några dagar den fysiska kontakten med andra människor. Detta gjorde att han till sist började prata med sig själv och försökte få kontakt genom fönstret med andra människor som gick förbi utanför. Pierre upplevde att han fick väldigt mycket tid för sig själv, och ofta har vi inte den tiden att för oss själva reflektera över våra liv (vi blir ofta distraherade av andra saker runt omkring). Pierre förklarar följande i samband med att han efter fem dagar bröt ihop i sin soffa:

”Man reflekterar över sitt eget liv och hur man är som människa, och hur man är mot sina medmänniskor.”

 

Den värsta typen av fattigdom

Nu var ju detta ett experiment och Pierre hade en ”deadline”, det vill säga ett slut på experimentet, något som många andra inte har. Hur är det då för de som upplever ofrivillig ensamhet utan ett naturligt avslut, likt detta experiment? Pierre hänvisade till Moder Teresa som brukade beskriva ensamhet som ”den värsta typen av fattigdom”. Pierre instämde i denna beskrivning och menade att ensamhet påverkar en på ett farligt sätt, både fysiskt och psykiskt. Det är farligare än att röka.

 

”The swedish theory of love”

Men hur har vi i Sverige kommit att bli så ensamma? Pierre Katmerian hänvisade till dokumentären The swedish theory of love som lyfter fram problematiken kring hur vi någonstans klippte banden från att hjälpa varandra till att bli mer självständiga och på så sätt klara oss själva, till skillnad från andra kulturer där man fortfarande har ett band till sina äldre.

 

Vad kan du göra som vill hjälpa andra?

Syftet med initiativet var att upplysa om ämnet samt att få folk att fundera kring hur de själva är mot sina nära och kära. Pierre lyfte även fram andra fina initiativ där ute, som exempelvis Julglimten som, tillsammans med Stadsmissionens Äldrecenter, anordnar jullunch för äldre. Om man själv vill bidra och vara volontär så är Stadsmissionen ett alternativ. Pierre själv valde att, med sitt initiativ ”Ingen är ensam”, delta vid Julglimtens jullunch för att sprida lite glädje till de äldre genom sin närvaro, gåvor och sång genom den gode vännen och artisten Danny Saucedo.

Du behöver dock inte delta i något större initiativ eller liknande utan något till synes så enkelt som att bara hälsa på någon på tunnelbanan kan betyda mycket, hålla upp dörren åt någon eller bara att le mot någon. Det kan vara vad som helst, men det kan betyda väldigt mycket.

 

Du behöver inte vara ensam!

Så vad kan du själv göra om du upplever ofrivillig ensamhet? Under de senaste veckorna har vi belyst olika hälsofrämjande faktorer som exempelvis barnbarn och husdjur, men alla har inte barnbarn och alla kan av olika anledningar inte skaffa husdjur. Men det finns även andra sätt att främja hälsan och förebygga ofrivillig ensamhet. Några exempel är att umgås med familj (barn eller andra familjemedlemmar om man har några), vänner eller grannar. Sedan vill vi även slå ett slag för att engagera sig som volontär eller dylikt i någon förening – det vill säga om man vill, kan och orkar. För det är ju faktiskt så att det har visat sig vara starkt hälsofrämjande att engagera sig i andra – oavsett om det gäller människor eller djur. Det finns alltid någon där ute som kan behöva en medmänniska, så om du vill kan just du bli betydelsefull för någon annan!

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Allmänna Arvsfonden som har beslutat att ge Riksföreningen Äldres Hälsa projektmedel för att kunna arbeta vidare med dessa viktiga frågor som rör ensamhet bland äldre – tack!

Vi vill även passa på att skänka en tanke till alla ensamma äldre där ute, vi tänker på er! Med den glädjande nyheten att föreningen har beviljats projektstöd för att motverka ensamhet vill vi till sist önska alla en riktigt God Jul och hoppas att fler kan finna någon att fira julen tillsammans med!

 

 

 

 

 

Källor:

www.arvsfonden.se

www.tv4.se/nyhetsmorgon – “Den värsta typ av fattigdom är ensamhet”, 2017-12-31

ljusglimten.org/julglimten