Lindra din reumatism

Många, inte minst äldre, besväras av någon form av hälsobesvär. I detta blogginlägg tänkte vi fokusera på reumatiska sjukdomar som många, framför allt kvinnor,  besväras av.

 

Reumatism drabbar leder, muskler och skelett men kan även drabba andra delar av kroppen. Reumatism är ofta förknippat med smärta, stelhet och trötthet. Detta kan medföra svårigheter att klara av vardagliga bestyr och relationer, vilket i sin tur kan orsaka nedstämdhet. En del kan även uppleva att omgivningen har svårt att förstå den trötthet som sjukdomstillståndet är förknippat med då den som är sjuk ser frisk ut.

 

Vad är reumatism?

Reumatism är egentligen inte en specifik sjukdom utan är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som består av hela 80 olika reumatiska sjukdomar, allt från tennisarmbåge till artros. Detta innebär att sjukdomsbilden kan se väldigt olika ut för olika individer. För en del kan besvären upplevas som lindriga medan andra kan uppleva mer svåra och allvarliga besvär.

 

Hela 2 miljoner svenskar har en eller flera sjukdomar i rörelseorganen, och de flesta är kvinnor. Forskare har länge förklarat att detta beror på könshormoner, där testosteron har en skyddande effekt. Då män har betydligt mer testosteron än kvinnor har de därmed ett starkare skydd mot autoimmuna sjukdomar, som exempelvis reumatism. Senare teorier handlar även om att kvinnor har ett sämre skydd i och med att deras kroppar måste kunna tillåta ett foster att växa i deras kropp utan att stöta bort det, vilket ett starkt immunförsvar skulle kunna göra. Det finns därför könsskillnader och när det kommer till just autoimmuna sjukdomar löper alltså kvinnor, av olika anledningar, större risk att drabbas.

 

Orsaken till att vissa drabbas av just reumatiska sjukdomar är inte klarlagd, däremot verkar immunsystemet angripa den egna kroppen vilket orsakar inflammation i kroppen. Det är dessa inflammationer som orsakar smärta och/eller trötthet. Det vi dessutom vet är att sjukdomen, eller så kallade sjukdomsskov, kan triggas igång av fysisk eller psykisk stress. Med detta i åtanke är det därför betydelsefullt att försöka hitta en egen balans mellan aktivitet och vila, och att lyssna till sin egen kropp.

 

Vad kan vara hjälpsamt vid reumatism?

Vid långvarig smärta, stelhet och trötthet är det lätt att avstå aktiviteter till följd av sina upplevda begränsningar. På sikt kan detta dock leda till att man hamnar i en ond cirkel då resultatet blir svagare muskler och sämre förmåga att stabilisera runt lederna. Andra följder kan bli sämre sömn vilket i sin tur gör en ännu tröttare och man får allt svårare att stå emot smärtan.

 

Följande saker kan vara hjälpsamma att ha i åtanke:

 • Läkemedelsbehandling i kombination med ledskydd för att skona och skydda ömtåliga leder.
 • Lära dig att hantera trötthet och värk.
 • Att i möjligaste mån försöka hålla dig fysiskt aktiv, exempelvis genom sjukgymnastik eller egenvård för att bibehålla och gärna öka styrka och rörlighet.
 • Hitta bra kostvanor som får dig att må bra.

 

Detta är ofta lättare sagt än gjort, men det är möjligt. Det kan ta tid att få rätt diagnos, rätt behandling och att hitta en livsstil som man upplever fungerar för en själv. Vidare kan dagsformen variera så det är viktigt att lyssna till kroppens egna signaler.

 

Att hantera trötthet och värk

Att leva med en autoimmun sjukdom kan orsaka trötthet, nedan listas olika möjliga faktorer som kan orsaka trötthet och som kan vara viktiga att tänka på för att komma till bukt med sin trötthet.

 

Det finns många faktorer som kan orsaka trötthet, några är:

 • Sjukdomen i sig och långvarig smärta
 • Inaktivitet
 • Otillräckligt födointag
 • Stress/spänning
 • Nedstämdhet
 • Biverkningar av medicin
 • Sömnbrist

 

Det finns olika behandlingar för att hantera värk, i form av exempelvis värmebehandlingar eller med hjälp av kyla. Det finns även alternativ genom ultraljud, paraffinbad, akupunktur eller TENS (svaga elektriska impulser) som kan blockera smärtsignaler.

 

Hjärnan fungerar på ett sätt att den gärna vill fokusera på en sak i taget, och när vi besväras av smärta av något slag så kan detta lätt ta över vilket resulterar i att vårt fokus hamnar på just smärtan. Ibland kan det då vara hjälpsamt att testa mental träning och/eller visualisering. Pröva dig fram och se vad som fungerar för dig!

 

Tips för att rikta fokus bort från smärtan och för att öka välbefinnandet:  

 

 • Träna på distrahering – för att förflytta fokus från smärtan till något trevligare, som att exempelvis träna, läsa, eller ägna dig åt trädgårdsarbete – eller något helt annat, vad du än föredrar att göra. Genom att träna på distrahering tränar du dig på att bemästra din egen smärta.

 

 • Träffa andra i samma situation – ofta kan det kännas hjälpsamt och givande att träffa andra i samma situation för att uppleva en gemenskap, eller kanske stödja de som har det svårare. Om du besväras av en reumatisk sjukdom kan du exempelvis ta kontakt med Reumatikerföreningen där du bor.

 

 

 

Källor:

Reumatikerförbundet

Nature – ”Why autoimmunity is most common in women

Karolinska Institutet – “Det finns dramatiska könsskillnader