Sömnen är en mycket viktig del av ett hälsosamt liv

Sömn och dess betydelse för en god hälsa

Sömn, och sömnkvaliteten, har stor betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. För att uppmärksamma sömnens betydelse för hälsan firas varje år sedan 2008 World Sleep Day (internationella sömndagen) som organiseras av World Sleep Day Committee som tillhör World Sleep Society, tidigare World Association of Sleep Medicine (WASM).

Syftet med World Sleep Day är att hylla fördelarna med god och hälsosam sömn samt att öka samhällets medvetenhet om sömnproblem och dess medicinska och sociala aspekter. Vidare är syftet att genom ökad medvetenhet upplysa om hur man kan förebygga sömnproblem och på så sätt minska den börda på samhället som sömnproblem kan orsaka. Sömnproblem är ett hot mot hälsan och/eller livskvaliteten hos upp till hela 45 % av världens befolkning. I år firades World Sleep Day fredagen den 15 mars och infaller alltid den tredje fredagen i mars.

En fråga som engagerar en hel värld

World Sleep Day syftar alltså till att uppmärksamma sömnens betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa samt poängtera vidden av sömnproblem för resten av samhället. Samarbeten sker med sömncenter av olika slag världen över och några ämnen som brukar tas upp är sömnens betydelse för hälsan, utbildning och sociala aspekter. Vidare syftar dagen till att hjälpa människor med sömnproblem genom upplysning om hur man kan förebygga och hantera olika sömnstörningar.

Varför är sömn så viktigt?

Sömnen är viktig för att kroppen och hjärnan behöver den för att kunna återhämta sig och bearbeta intryck. När du sover på natten är du bättre rustad för att klara av stress och påfrestningar under dagen. Sömn kan också minska risken för sjukdomar.

Under sömnen varvar kroppen ner, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner, andetagen blir färre och musklerna slappnar av. I delar av hjärnan minskar aktiviteten. Samtidigt lagras minnen, även ny kunskap och nya intryck bearbetas. När du sover aktiveras kroppens immunsystem och viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktionen av stresshormoner. Att sova tillräckligt kan minska risken för sjukdomar som exempelvis förhöjda blodfetter, hjärt- kärlsjukdom, diabetes typ 2, depression och utmattningssyndrom.

Hur mycket sömn behöver vi?

Sömnbehovet varierar från person till person och är även förknippat med ålder då behovet växlar under livets gång. En uppskattning är att vuxna personer behöver mellan sex och nio timmars sömn per dygn, även om det som sagt är individuellt. Det varierar också beroende på hur effektiv sömnen är, det vill säga hur mycket djupsömn du har fått. I genomsnitt sover vuxna cirka sju timmar per dygn. Sömnbehovet sägs minska med åldern och en uppskattning är att 60- åringar brukar sova ungefär sex timmar per natt. Så länge du känner dig pigg och fungerar bra under dagtid får du tillräckligt med sömn.

Sömnfaser

Sömnen är uppdelad i så kallade sömncykler på ca 90 minuter. Under en sömncykel växlar sömnen mellan olika sömnfaser.

De olika sömnfaserna är följande:

  • Insomningsfasen – i den här fasen är sömnen ytlig och du är lättväckt.
  • Bassömnen – den så kallade normalsömnen.
  • Djupsömnen – i den här fasen sker kroppens återhämtning och uppbyggnad. Hjärnan arbetar långsammare och tillverkningen av stresshormon minskar. Under djupsömnen slappnar musklerna av och du är svår att väcka. Om du blir väckt i den här fasen kan du känna dig förvirrad och det tar tid innan du känner dig vaken.
  • Djupsömnen som även kallas REM-sömn – REM står för rapid eye movement som betyder snabba ögonrörelser.

Bassömnen och djupsömnen återkommer regelbundet under natten tillsammans med perioder av drömsömn. I början av natten domineras sömnen av den djupa sömnen. Därefter blir perioderna med djupsömn kortare och perioderna med drömsömn längre. Drömmar förekommer under de olika sömnstadierna, men de är vanligast under REM-sömnen då hjärnan arbetar aktivt på ett sätt som påminner om när vi är vakna.

Djupsömnens betydelse för hälsan

För att kroppen och hjärnan ska få tillräcklig återhämtning behöver du få tillräckligt av den djupa sömnen. Ju längre tid du har varit vaken, desto djupare blir din sömn. Det är också lättast att sova och få djupsömn när kroppens inre klocka är inställd på att det är natt och kroppens ämnesomsättning är låg.

Sömnen på äldre dar

Med åldern minskar djupsömnen och du sover ytligare och vaknar lättare. Det kan vara så att vi med ökad ålder behöver mindre sömn, men detta är ännu inte klargjort.

Sömnen avgörande för fysisk och psykisk hälsa

Antonio Culebras och Liborio Parrino var medordföranden för World Sleep Day 2016 och gjorde följande uttalande det året med slogan ”God sömn är en nåbar dröm”:

”Temat för 2016 uttrycker en önskan som slår in för bara en tredjedel av världens befolkning. God sömn är en värdefull funktion och en av grundpelarna för hälsa, tillsammans med en balanserad kost och tillräcklig motion. När sömnen störs sviker hälsan. Dålig sömn och dålig hälsa minskar livskvaliteten och tar bort lyckan.”

En viktig pusselbit

I likhet med 2016 års ordförandeskap för World Sleep Day vill vi poängtera att sömnen är en viktig komponent när det kommer till ”hälsopusslet”. Det är många faktorer som spelar in i strävan efter en god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt sett. Sömnen är då en viktig pusselbit, då den möjliggör för kroppen och hjärnan att återhämta sig och bearbeta intryck. Sömnen bidrar till att balansera hormoner och funktioner i våra inre organ, något som är nödvändigt för att vi helt enkelt ska må bra. Trots att sömnbehovet sägs minska allt eftersom vi blir äldre verkar detta inte helt klarlagt än, och med tanke på att sömnen är så viktig för att exempelvis förebygga sjukdomar, och inte minst psykisk ohälsa, är vår uppfattning att sömnen är ack så viktig även på äldre dar. Enligt World Sleep Society, som sedan 2008 organiserar World Sleep Day, lider hela 45 % av världens befolkning av sömnproblem och det är mycket! Men som de också betonar finns det knep för att kunna uppnå en god sömn, och detta ska vi kika vidare på nästa vecka.

Källor:

Wikipedia.org

Kurera.se

Vårdguiden – 1177.se