Sorg och saknad är en naturlig del av livet och något vi alla upplever under livets gång.

Sorg och saknad

Sorg och saknad kan uppstå vid förluster av något slag och händer de flesta någon gång i livet, vi tänkte i detta blogginlägg fokusera på förlust av någon närstående i samband med dödsfall. Sorg är ett ämne som ofta är svårt och jobbigt att tala om, men ack så viktigt och något som berör oss alla på ett eller annat sätt.

Vad innebär sorg?

Sorg kan beskrivas på olika sätt. Tidigare har sorg beskrivits som något som följer vissa bestämda faser. Exempelvis kan faserna delas in i fyra övergripande faser; chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och nyorienteringsfasen. Numera utgår forskningen snarare från en modell där den som sörjer pendlar mellan två lägen. Det ena läget kännetecknas av förlusten, medan det andra läget kännetecknas av den nya tillvaron utan personen som har dött.

Denna nya modell, att pendla mellan två lägen, innebär att den som upplever sorg ena stunden kan tänka och känna väldigt starkt samt ha svårt att acceptera att personen är död, medan nästa stund i stort sett kunna fungera mer eller mindre som vanligt. Detta innebär att sakta men säkert kunna skapa en tillvaro som fungerar utan personen som har dött. Ibland kan personen som upplever sorg pendla mellan dessa två lägen väldigt hastigt, med några minuters mellanrum, men andra gånger kan personen stanna i ett av dessa lägen en längre tid som flera timmar, dagar eller till och med veckor. Så småningom brukar personen som upplever sorg kunna fokusera alltmer på sin nya tillvaro.

Att acceptera ett dödsfall och med tiden kunna skapa en ny, fungerande tillvaro innebär dock inte att sorgen upphör. Sorgen kan finnas där och plötsligt, efter lång tid, göra sig påmind. Detta innebär inte att sorgen börjar om från början utan snarare att sorgen finns kvar hela livet och vid olika tidpunkter eller tillfällen kan göra sig påmind, även om den ofta upplevs kunna mildras med tiden. Det hela handlar helt enkelt om att lära sig leva med sorgen.

Vad händer i kroppen vid sorg?

Sorg innebär en stress för kroppen då den aktiverar samma system i kroppen som stress gör. Detta innebär att sorgen kan påverka hur du fungerar och beter dig. Höga halter av stresshormoner i kroppen påverkar också immunförsvaret, vilket kan innebär en extra känslighet för infektioner.

Sorg påminner ibland om depression, men det är dock inte samma sak.

Olika reaktioner vid sorg

Att uppleva och hantera/bearbeta sorg är högst individuellt. En del gråter mycket när de sörjer medan andra inte gråter alls. En del har behov av att prata om det som har hänt medan andra vill sörja för sig själva. Det är även så att en och samma person kan sörja på olika sätt vid olika tillfällen. Reaktionerna kan alltså växla.

Nedan är några vanliga reaktioner vid sorg:

 • Overklighetskänslor
 • Saknad och längtan efter den som har dött
 • Förtvivlan och nedstämdhet
 • Känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet
 • Oro eller ångest
 • Ilska och irritation
 • Ständiga tankar på den som har dött och på döden
 • Skuldkänslor

Existentiella tankar

När vi upplever sorg kan även existentiella tankar väckas till liv och vi kan börja fundera på frågor om varför vi finns till. Vad är meningen med livet? Hur kunde detta hända? Varför drabbas just jag? Hur kan mitt liv bli meningsfullt igen?

Ilska 

Det är även vanligt med reaktioner i form av ilska gentemot den som har dött och lämnat den sörjande kvar, eller ilska gentemot en läkare som inte kunde rädda personen. Vidare kan det vara vanligt förekommande att den som sörjer blir arg på någon som säger något som känns opassande eller dumt.

Skuldkänslor

En annan vanlig reaktion är skuldkänslor. En del upplever skuldkänslor för att de lever, när någon som de känner har dött. Andra kan känna skuldkänslor för att de till exempel har tänkt eller sagt något dumt till eller om den som har dött.

Fördröjda känslor

Känslor och reaktioner kan växla snabbt. Ibland blir känslorna även fördröjda. Det kan kännas svårt att förstå det som har inträffat och den som sörjer kan uppleva sig vara bedövad eller avskärmad från omgivningen. Detta kan innebära att personen inte känner någonting alls, vilket i sig kan vara svårt att förstå då personen själv förväntar sig vara ledsen.

Hur sorg påverkar oss

Sorg framkallar som sagt en stressreaktion för kroppen och kan påverka oss på olika sätt.

Nedan följer några exempel på vad den sörjande kan uppleva:

 • Känslor av trötthet och orkeslöshet
 • Svårigheter att somna, eller för lite/för mycket sömn
 • Huvudvärk, ont i magen eller ont någon annanstans i kroppen
 • Personen äter mer eller mindre än vanligt
 • Lusten att göra saker avtar
 • Ökad risk för infektioner

Sorg kan påverka hur och vad vi tänker

Sorg kan påverka din koncentration eller förmåga att förstå eller minnas saker. Du kan få svårt att bestämma dig för att göra saker, och det kan ta längre tid för dig att göra saker än vad du är van vid.

Det är även vanligt att den som sörjer upplever att den som är död har kommit tillbaka, och korta stunder kan den sörjande tycka sig höra, se eller känna att personen är närvarande. En del pratar till och med med den som har avlidit.

Sorg kan se olika ut

Sorg kan också se olika ut, och upplevas olika, beroende på vad som har hänt. Det kan vara skillnad på om den sörjande visste att personen skulle dö och hann vänja sig vid tanken, till skillnad från om personen dog hastigt och oväntat.

Något annat som kan påverka sorgen är relationen mellan den sörjande och den som har avlidit, samt om den som avlidit var en vuxen person eller ett barn. Om den som har avlidit är en yngre person är det också vanligt att förutom att sörja personen i sig även sörja allt som den personen inte fick en chans att uppleva.

Sorg är, som vi tidigare har tagit upp, individuellt och alla sörjer på olika sätt. Det finns inget sätt som är rätt eller fel.

Sådant som kan påverka är:

 • Vem du är som person
 • Din ålder
 • Hur din uppväxt har varit
 • Vad du har varit med om tidigare i livet
 • Hur din omgivning visar sorg
 • Vilket stöd du har från din omgivning

När tiden stannar

När någon, som man brukar säga, ”gått ur tiden” kan det kännas just som att tiden stannar upp och står still, med andra ord en overklighetskänsla när världen runt omkring rullar på som om ingenting har hänt medan hela ens tillvaro har vänts upp och ner. Den som någon gång har upplevt sorg kan säkert instämma i att man ofta får ett nytt perspektiv på livet och vad som egentligen är viktigt.

Trots att sorg är något högst individuellt är det samtidigt något som förenar oss alla då det är sällsynt att gå genom livet utan att aldrig behöva uppleva sorg. Många har, eller får någon gång under livets gång, en koppling till döden på något sätt. Många upplever då en tröst i samvaron med någon eller några andra som har gått igenom samma sak medan andra föredrar att sörja på egen hand. Alla sörjer på olika sätt och det finns inga sätt som är rätt eller fel, men för många är en värdefull tröst att ha en omgivning som lyssnar och visar stöd och omtanke.

En utmaning är att själv försöka hitta de redskap som man behöver för att kunna ta sig igenom sorgen, för att med tiden kunna få en insikt om att livet faktiskt kan gå vidare trots att sorgen alltid på ett eller annat sätt alltid kommer att finnas där. Sedan, om det känns som någon tröst, kan man även se sorgen som något vackert då den kan betraktas som ett tecken på kärlek till personen som har avlidit. Stark saknad är ett tecken på starka kärleksfulla känslor, vilket i sig är något högst mänskligt och väldigt fint.

Källa:

Vårdguiden – 1177.se

depression.se