Taktil massage

Taktil massage är en svensk massagemetod som bygger på mjuka följsamma rörelser med syftet att ge lindring och öka välbefinnandet hos patienten. Massagemetoden skiljer sig åt från vanlig massage då man inte knådar eller arbetar med musklerna.

Taktil massage är frekvent använt inom vård av strokepatienter, dementa, anorektiker, folk med oro eller ångest, cancerpatienter och inom palliativ vård, dvs vård i livets slutskede. Massagemetoden kan utöver detta användas i de flesta sammanhang.

Massagens syfte är att ge trygghet och säkerhet. Under behandlingen ligger man inlindad i en filt och det är endast den kroppsdel som blir behandlad som är exponerad.  Behovet att bli berörd ökar när vi skador oss eller blir sjuka. Slår man i knäet exempelvis är man ju ofta snabbt där och gnider med handen.

Maria Henrikson, sjuksköterska, forskare och författare till boken Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut, har undersökt taktil massage och berättar om hennes upptäckter.

”Studier visar att taktil massage sänker både puls, blodtryck och blodsockernivåer. Massagen ger även ökad kroppsuppfattning, därav är det en lämplig behandlingsmetod för både strokepatienter och anorektiker. Taktil massage skänker även en känsla av trygghet, bekräftelse och närhet hos patienterna.”

”Inom psykiatrin har patienter som behandlats regelbundet med taktil massage kunnat minska sin medicinering. De har fått mer ork och mer livsglädje att göra saker. På äldreboenden finns det äldre som har slutat med sömntabletter för att kunna sova efter behandling med taktil massage.”

Under lång tid har man haft uppfattningen att det är pga oxytocin, kroppens eget må-bra hormon som gör taktil massage så effektivt. Att beröring frigör oxytocin är en sanning, men att all beröring gör det har dock forskning motbevisat. Det är helt enkelt skillnad på beröring och beröring.

Massage och taktil massage är definitivt välgörande, det finns flera studier som tyder på att taktil massage är effektivt för att lindra smärta, oro, andning, puls och sömn. Men att det skulle vara pga oxytocinet saknar helt vetenskapligt stöd. Det finns även studier som ger ett motsatt resultat. Så vad beror det på?

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet forskar på signalämnen och hormoner i hjärnan. Han menar att oxytocin-teorin är en vandringssägen och att det inte finns något som tyder på att oxytocin frisätts vid taktil massage. 

Att forska kring vad det är som händer i kroppen vid taktil massage har blivit alltmer populärt. Sjuksköterskan Lenita Lindgren vid Universitetssjukhuset i Umeå har kommit fram till flera intressanta teorier. Resultaten från Lenita Lindgrens forskning visar att det sker en förändring i form av minskad aktivitet, i det sympatiska nervsystemet, det som även kallas stressystemet.

Magnetröntgen visar att massage aktiverar ett specifikt område i hjärnan som även aktiveras vid glädje och välbehag. Denna del av hjärnan fungerar även som kroppens eget smärthämmande system. Detta öppnar upp för att använda taktil massage inom smärtvården. Patienter med långvarig smärta har ofta problem med att bli betrodda då smärta sällan syns på röntgen eller i provsvar. Genom denna forskning kan man nu synliggöra smärta samt även hitta nya lösningar för att behandla smärta.

Källor:

Vad är taktil massage

Beröring taktil massage

Lätta händer som lugnar

Måste allt som lindrar bevisas