Tänk på vätskebalansen i sommarvärmen

Så bevarar du vätskebalansen när det är varmt

Under sommarhalvåret upplever många värmen som trevlig och behaglig men det är också viktigt att ha vätskebalansen i kroppen i åtanke. Vår vätskebalans och vätskeintag har stor betydelse för vår hälsa.

En god vätskebalans är avgörande för att immunförsvaret ska fungera så bra som möjligt. Om vår munhåla och våra näshålor blir uttorkade blir vi sämre på att stå emot virus och bakterier som då lättare får fäste. Vätskeintaget spelar dessutom en viktig roll för kroppens lymfsystem, som i sin tur är viktigt för kroppens produktion av antikroppar och immunförsvarsceller. Dessvärre tenderar många äldre att inte känna av när de behöver fylla på med vätska, och riskerar därmed att bli uttorkade vid en värmebölja.

Risk för uttorkning

Vid för litet vätskeintag, särskilt vid varma perioder och värmeböljor, finns en risk att drabbas av uttorkning. Detta innebär att kroppen gör av med mer vätska än vad som tillförs kroppen. Det är ett smärtsamt tillstånd som kan undvikas genom att dricka tillräckligt med vatten, och särskilt viktigt är detta på äldre dar. Anledningen är att flera av kroppens funktioner försämras i takt med ökad ålder. Många äldre får dessutom allt svårare att känna törst på samma sätt som tidigare i livet. Vidare minskar antalet svettkörtlar vilket gör att kroppens naturliga kylsystem, svettningen, inte fungerar på samma sätt som tidigare i livet. Det finns dock även andra orsaker till vätskebrist förutom värmeböljor, det kan till exempel bero på orsaker som sjukdomstillstånd som orsakar kräkning eller feber som innebär att du blir av med mycket vätska. Risken för uttorkning ökar också om du har diabetes med högt blodsocker då sockeröverskottet utsöndras i urinen och drar med sig vätska från kroppen.

Särskilt viktigt är det dessutom att tänka på vätskebalansen för den som tar vissa mediciner, bland annat blodtrycksmediciner eller vätskedrivande mediciner och dylikt. Om man inte ser till att hålla en tillräckligt hög vätskenivå kan det finnas risk för njursvikt. Läs gärna på din läkemedelslista och/eller den läkemedelsinformation som finns till medicinen.

Vidare föreligger en risk för uttorkning för de som tenderar att ständigt känna sig kissnödig. Dessa individer tenderar då att dricka mindre trots att de är törstiga, vilket leder till uttorkning.

Tecken på uttorkning

Några tecken på uttorkning är följande:

 • Törst
 • Känsla av matthet och trötthet
 • Huvudvärk
 • Koncentrationssvårigheter
 • Yrsel
 • Illamående
 • Snabb puls och ytlig andning
 • Kallsvettning
 • Muntorrhet
 • Sveda när man kissar och/eller mörkfärgad urin
 • Förvirring
 • Till slut risk att förlora medvetandet (svimma)

Hur kan jag förebygga vätskebrist och uttorkning?

Nedan följer några råd som kan vara bra att tänka på:

 • Drick mer när det är varmt, för att på så sätt minimera risken för uttorkning.
 • Var uppmärksam på om du kissar mindre än vanligt då detta är ett tecken på att du behöver dricka mer.
 • Kroppen behöver vänja sig gradvis vid värme och brukar ha anpassat sig efter ungefär en vecka i varmt klimat.
 • En del personer kan ha svårt att själva känna när de är törstiga eller ha svårt att komma ihåg att dricka, till exempel personer med demenssjukdom eller personer som inte kan eller orkar dricka utan hjälp utifrån.

Frukt och grönt som innehåller mycket vatten är:

 • Gurka
 • Selleri
 • Bladgrönsaker
 • Zucchini
 • Olika melonsorter
 • Bär
 • Blomkål

Vad bör jag göra om jag upplever vätskebrist eller uppvisar symtom på uttorkning?

Du bör alltid dricka något på en gång om du upplever vätskebrist. Det kan vara klokt att dricka lite i taget och ofta om det är svårt att dricka mycket på en gång, till exempel om du är magsjuk eller dylikt. Det går bra att dricka vatten eller te, alternativt särskild vätskeersättning som finns att köpa på apotek och vissa livsmedelsbutiker. Vätskeersättning innehåller lämpliga mängder av salter och socker.

Undvik söta drycker och lightdrycker, då dessa kan ge diarré som kan göra att du blir än mer uttorkad.

När är det dags att söka vård?

Om du, eller någon i din närhet, uppvisar symtom på kraftig uttorkning är det klokt att söka vård på vårdcentralen, en akutmottagning eller jouröppen mottagning. Det kan vara så att du behöver vätska i form av dropp för att snabbt återfå vätskebalansen. Om du har diabetes kan du behöva hjälp att sänka blodsockervärdet. Du kan alltid kontakta vårdguiden 1177 för sjukvårdsrådgivning, ifall du behöver hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Källor:

Vårdguiden 1177

www.mindbodygreen.com