Tips vid hörselnedsättning

Människan är en social varelse, och för ett socialt samspel och upplevd delaktighet är kommunikationen något grundläggande. Med detta i åtanke är det inte svårt att förstå att en hörselnedsättning kan leda till upplevd ensamhet och till och med depression om man som drabbad inte får eller söker hjälp.

 

För att kunna delta i samtal och känna delaktighet med vår omgivning behöver vi kunna kommunicera med andra människor, något som kan vara en utmaning för den som har en hörselnedsättning. Det finns dock tips och saker som är värda att tänka på som kan underlätta tillvaron lite. I detta blogginlägg redogör vi för några värdefulla tips.

 

Risk för utanförskap

För den som inte har en hörselnedsättning kan det uppfattas som en självklarhet att kunna delta i samtal och småprat med andra människor kring fikabord, på kafébesök eller restaurangbesök med familjen, släkten eller vänner. För den som har en hörselnedsättning kan det däremot uppfattas helt annorlunda och kräva mycket ansträngning vilket i sin tur kan resultera i en påtaglig trötthet. En del undviker därför sociala sammanhang för att det helt enkelt upplevs som något ansträngande och jobbigt. En hörselnedsättning kan också orsaka missförstånd och irritation för såväl den enskilde som för dennes omgivning, och det kan kännas olustigt att inte kunna hänga med i samtal som förs. Resultatet kan då bli att man drar sig undan och isolerar sig vilket i sin tur riskerar att resultera i nedstämdhet och depression. Det kan därför vara viktigt att få hjälp från andra för att bli stärkt och våga tro på sig själv.

 

Några tips för att motverka utanförskap

 • Var snäll mot dig själv och våga tro på dig själv.
 • Försök att acceptera din hörselnedsättning.
 • Berätta för omgivningen att du hör dåligt.
 • Tala om vilka behov du har.
 • Våga testa hörselhjälpmedel som exempelvis hörapparat.
 • Försök att träffa andra i samma situation, detta kan resultera i en känsla av att bli förstådd och kan i sin tur motverka känslor av ensamhet.

 

Hörselnedsättningens påverkan på hälsan  

Gerhard Andersson är psykolog och professor i klinisk psykologi, och verksam vid Linköpings Universitet och Karolinska Institutet. Han menar att en hörselnedsättning har en biologisk, en psykologisk och en social sida. Enligt Gerhard kan nedsatt hörsel, precis som smärta, vara en stressfaktor och kan orsaka ångest och depression vilket resulterar i samsjuklighet (nedsatt hörsel och depression). Problemet då är att en depression kan resultera i nedsatt ork vilket kanske i sin tur gör att personen inte orkar göra den kraftansträngning som behövs med följden att lusten och motivationen inför sociala sammanhang försvinner. Han utvecklar detta:

 

– Om du använder ett organ mindre så kommer det att degenerera och tappa i funktion. Hjärnan får också mindre stimulans om du inte använder hörseln fullt ut.

 

Gerhard Andersson menar vidare att många drar sig för att undersöka sin hörsel, vilket han tror kan handla om åldersstigma. Däremot är hans intryck att det stigma som tidigare fanns kring hjälpmedel har blivit mindre då många idag går omkring med små apparater i öronen. Vidare menar Gerhard att rätt hjälpmedel kan möjliggöra att hörselnedsättningen inte behöver påverka livskvaliteten negativt, vilket kan vara värt att tänka på för den som har en hörselnedsättning.

 

Några tips för att stärka hälsan vid hörselnedsättning

Nedan följer några tips hämtade från Hörselskadades Riksförbund:

 

 • Lyssna på dig själv och reflektera! När mår du bra? När och på vilket sätt blir kommunikationen ett problem? Hur skulle din situation kunna bli bättre?

 

 • Ta kommunikationspauser! Ta pauser från prat och konversationer emellanåt så att orken räcker till. Om du har en hörapparat, stäng av den ibland och vila både öronen och hjärnan.

 

 • Ta ljudpauser! Vi behöver alla pauser ibland från alla ljud i vårt moderna samhälle, oavsett om vi har någon hörselnedsättning eller ej. Något som, enligt forskning, är nyttigt är att få komma ut i naturen och ta del av alla naturliga ljud som vår hörsel är skapad för. Sus i trädkronor och kluckande och brusande vatten gör oss lugnare och mer harmoniska. Dessutom kan dessa ljud vara bra maskeringsljud för tinnitus.

 

 • Isolera dig inte! Det enkla alternativet är att skippa den där festen eller middagen som man har fått en inbjudan till, men istället för att göra det är ett tips att undersöka och, om möjligt, försöka förbättra sina förutsättningar. Kanske finns det möjlighet att sitta vid något mindre bord där miljön är lite lugnare? Kanske kan något kommunikationshjälpmedel vara på sin plats?

 

 • Våga resa! Begränsa dig inte på grund av nedsatt hörsel, ofta går det att kommunicera med enkla medel som exempelvis papper och penna – även på andra språk.

 

 • Ta hand om din kropp! Vår fysiska och psykiska hälsa hänger ihop. Ett tips är därför att ta hand om din fysiska hälsa för att på så sätt även förbättra din psykiska hälsa. Detta kan flytta fokus från huvudet till kroppen, från ansträngningen av att höra till en positiv och fysisk kick.

 

 • Avslappning genom yoga, medveten andning och mindfulness. Hörselbesvär kan upplevas som en stressfaktor och stress gör ofta att vi spänner oss och då börjar andas på fel sätt, vilket påverkar vårt mående negativt. Här kan exempelvis yoga bidra till ett inre lugn och välbefinnande. Det kan ta lite tid att komma igång så ge inte upp för tidigt.

 

 • Ta en ”power nap” (tupplur) vid behov för att hämta ny energi.

 

 • Träffa andra i sociala medier! Kontakt med andra för att utbyta erfarenheter kan bidra både till nya tips och inspiration men också dämpa känslor av ensamhet.

 

 • Fråga Hörsellinjen – Hörselskadades Riksförbund – på tel.0771-888 000 eller hörsellinjen.se.

 

 

 

 

Källor:

Resound.com – ”Lätt att hamna utanför med dålig hörsel

Hörselskadades Riksförbund – ”15 enkla tips för en hörselsmart sommar!