Riksföreningen Äldres Hälsa

Välkomna till Riksföreningen Äldres Hälsas blogg

Välkomna till en ny förening med fokus på frågor som rör ämnet psykisk hälsa och ohälsa bland äldre!

Riksföreningen Äldres Hälsa är en nybildad förening som nu håller på att ta form. Det är med glädje vi nu drar igång bloggen! Vi hoppas genom den kunna sprida kunskap, tankar och reflektioner kring nyheter och artiklar inom detta område.

Trots att vi är en nystartad förening har tankarna på en förening funnits med oss en längre tid då vi, och många med oss, har upplevt behovet av en förening som fokuserar enbart på äldrefrågor och ämnet psykisk hälsa/ohälsa.

Idag finns det många föreningar, och bra sådana, som bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet till våra beslutsfattare som i sin tur kan påverka politiken och lagstiftningen. På så sätt påverkar dessa föreningar samhällsutvecklingen i en positiv riktning, och utan dem hade ibland inte önskvärda (och kanske rent av nödvändiga) åtgärder blivit verklighet.

Det är därför med glädje som vår förening nu blir en del av den ideella sektorn! Förhoppningen är att föreningen ska kunna bidra med värdefull kunskap och erfarenhet, som i sin tur kan bidra till positiva förändringar på området!