Äldre men inte gammal

Rubriken är namnet på en fotoutställning som hölls hösten 2022 på Musikaliska Kvarteret i Stockholm. Namnet uppkom då fotografen Evelina Carlbom bestämde sig för att bredda bilden av hur äldre människor ser ut, lever och agerar. Samhället målar ofta upp bilden av en äldre person som någon som är skör, har krokig rygg, tunn plånbok och rullator. Med utställningen vill Evelina Carlbom utmana denna syn på äldre människor.

Influencern Lady Silver är en av de fotograferade i utställningen. Anita Looström som hon egentligen heter är idag 85 år och vill inspirera människor till att ta till vara på livet. Hon driver ett träningskonto på Instagram som har nära 35 000 följare där hon delar med sig av sitt aktiva liv. Anita utmanar både den traditionella bilden av en tränings-influencer men också bilden av hur en 85-årig dam bör bete sig.

Tidningsdrottningen Amelia Adamo uttalar sig ofta i media kring hur man bör undvika att betrakta alla äldre vuxna som en och samma grupp. Hon menar att äldre vuxna är en ganska diversifierad grupp människor om man räknar alla mellan 65 år och uppåt. Detta är inte en grupp man kan slå ihop. Ej heller en grupp att tycka synd om. Den stora andelen äldre vuxna är aktiva och levnadsglada människor. 

Amelia är ordförande för Ensamhetskommisionen som fokuserar på ensamma äldre. Amelia berättar om deras arbete. ”Vi vill lyfta frågor för att förbättra situationen för äldre ensamma. Detta är en väldigt marginaliserad grupp bestående av äldre som inte har anhöriga och som ofta förbises av äldreomsorgen. Detta är ett viktigt arbete men det är även viktigt att komma ihåg att majoriteten av äldre vuxna lever ett aktivt liv i gemenskap. Vi får därför inte betrakta äldre som en homogen grupp som det är lite synd om.”

En av Ensamhetskommisionens ledamöter är äldreforskaren Ingmar Skoog. Han menar att äldre idag är yngre än någonsin. 70 är det nya 50. Vi måste se saker från olika håll för att undvika att diskriminera folk utifrån hur gamla de är. 1,5 miljoner svenskar är idag 70 år eller äldre. Av dessa bor 88 000 personer i särskilt boende och ca 200 000 har hemtjänst. Dessa siffror är viktiga menar Ingmar Skoog när det gäller åldersdiskriminering. Det är alltså inte så stor andel av de äldre som behöver hjälp och eller är sjuka. Vi kan alltså inte definiera gruppen äldre vuxna som en grupp som behöver hjälp. Det blir helt fel. Åldrandet idag har förändrats. Ingmar Skoog, som forskar vid Göteborgs Universitet, föreläser om H70-studierna som undersökt äldre sedan 50 år. Studierna visar att äldre idag är både intellektuellt, psykiskt och fysiskt bättre än när studierna startade. 

Nyligen bortgångna riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) arbetade aktivt för att motverka åldersdiskriminering. ”Det är dags att sluta definiera människor enbart efter deras ålder och istället ta tillvara på den resurs som åldersrika människor är. Ålderismen sker i allt yngre åldrar, redan i 40 års åldern börjas det, då minskar chansen för att bli kallad till en arbetsintervju och vid 65 års ålder är chansen närmast obefintlig.” skrev Barbro i en debattartikel i Altinget (2017). WHO har gjort en studie i 57 länder där man frågat mer än 83 000 personer om deras attityd gentemot äldre människor. Den visade låg respekt mot äldre. 

Forskning visar att äldre människor idag är både friskare, starkare, smartare och mer välutbildade. Trots detta har varken arbetsmarknaden eller samhället hängt med. Det finns mycket fördomar om äldre vuxnas digitala kunskaper som bidrar till att äldre vuxna ofta snabbt åker ut från arbetsmarknaden. En stor andel är dock vana att arbeta digitalt. ”Årsrika människor är inte ett kollektiv. Vi är alla individer som lagt år till livet på olika sätt. Kronologisk ålder är därför ett dåligt mått på vad vi kan prestera.” enligt Barbro Westerholm. 

Nu är samhället redo för en ny typ av äldresort. Amelia Adamo menar att äldre människor idag är spänstigare, snyggare och har en helt annan livsstil. En ny typ av äldre som tidigare inte fått plats syns nu i reality- program som Hotell Romantik och Första Dejten men också i serien Äntligen! skapad av Lorry-gänget. Amelia fortsätter;” det är bra att de äldre som syns i media nu är friska och har en aktiv livsstil.” Hon pratar även om den kommersiella aspekten. ”Tidigare såg man inte äldre vuxna som en kommersiellt gångbar målgrupp. Nu är dem det, de har både pengar och fortsätter att konsumera, framförallt TV. Och då vill de se sig själva.”

 

Källor:

Har samhället en snäv bild av äldre?

Fotoutställning breddar bilden av äldre

Trend med fler äldre i tv-serier

Amelia Adamo vill vänja världen vid äldre kroppar

Jag vill inspirera till att ta till vara på livet

Ensamhetskommisionen

70 är det nya 50

Det måste bli ett slut på åldersdiskrimineringen