Äldres hälsa

Årskrönika 2021

Nu är snart detta år, 2021, till ända och år 2022 väntar runt hörnet. Vi tänkte därför passa på att ägna årets sista blogginlägg åt att blicka tillbaka på året som gått.

 

Under 2021 har Riksföreningen Äldres Hälsa bedrivit det andra projektåret av Arvsfondsprojektet Hälsoprojektet – för och av äldre. Inom ramen för detta projekt har vi under året bland annat tagit fram ett skriftligt material som nu testas av innan sluttryckning. Vidare har vi tagit fram en studiecirkel som utgår från detta skriftliga material och testat av digitalt. Fler material är på gång och i början på nästa år kommer ytterligare ett skriftligt material att tryckas upp med fokus på ensamhet och hur detta kan brytas.

 

Vidare har Riksföreningen Äldres Hälsa under 2021 varit beviljade verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten, och inom ramen för detta verksamhetsbidrag bland annat tagit fram en broschyr om psykisk ohälsa hos äldre och under hösten utbildat nya informatörer vars främsta uppgift är att sprida information om föreningen och dess olika material.

 

Debattartiklar och media

Vidare har Riksföreningen Äldres Hälsa, som en av många föreningar, skrivit under Hjärt- Lungfondens och Cancerfondens initiativ ”Folkhälsa för alla” som uppmärksammades i Aftonbladet tidigare under året.

 

I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammade Riksföreningen Äldres Hälsa, tillsammans med RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och 1,6 miljonersklubben, i Sydsvenskan behovet av att synliggöra årsrika kvinnors psykiska ohälsa.

 

I samband med Hälsoprojektets digitala studiecirkel som testades av under hösten uppmärksammades denna studiecirkel av Örebro läns bildningsförbund i deras sociala medier.

 

Ämnen som har uppmärksammats i bloggen

I Riksföreningen Äldres Hälsas blogg har många ämnen med fokus på hälsa och välbefinnande uppmärksammats under året. Ämnen har uppmärksammats som bland annat biblioterapi, vikten av tacksamhet, hjärngympa och tips för att bryta negativa tankemönster. Vidare har ämnen berörts som dold depression, ljusterapi, faktorer som kan öka livslängden och sambandet mellan fysisk aktivering och en känsla av mening. Utöver detta har vi uppmärksammat vikten av anonyma relationer, yogaövningar och presenterat bär, frukter och kryddor som kan stärka hälsa och välbefinnande – för att nämna några exempel.

 

Mycket har hänt och mycket är på gång

Mycket spännande har hänt under året och mycket spännande har vi framför oss. Vi vill tacka alla som har följt oss under året och önska Gott Nytt År! Följ oss gärna även under 2022, som även det kommer att bli ett spännande och händelserikt år!