Artikel om ökad psykisk ohälsa under Coronapandemin

Artikel om ökad psykisk ohälsa under Coronapandemin

Riksföreningen Äldres Hälsa har nyligen varit med i en intervju och artikel om äldres situation under Coronapandemin. Det är tidningen ”Framtidens Karriär Psykolog” som har skrivit en artikel för att belysa äldres situation under Coronapandemin.

En majoritet av psykologerna anser att den psykiska ohälsan kommer att öka och i veckans blogginlägg tänkte vi sammanfatta det som framkommer av artikeln i tidningen “Framtidens Karriär Psykolog”.

Psykisk ohälsa under kristider

En majoritet av psykologer anser alltså att den psykiska ohälsan kommer att öka med anledning av Coronapandemin. Psykologen Liria Ortiz, som är en del av föreningen Suicide Zeros expertråd, är övertygad om detta. Hon utvecklar:

”Det finns evidens från andra kriser, till exempel vid ebolautbrottet, där man har gjort studier och följt upp hur människor reagerar. Det finns fyra faktorer som påverkar och alla dessa är aktuella i coronakrisen: osäkerhet om hur man kommer att påverkas, social isolering, förändrade vanor och ekonomi. Man kan oroas över hur det ska gå i samhället, men vi tänker i första hand på oss själva. Hur kommer jag att påverkas?”

Svaret på frågan hur man själv kommer att påverkas beror på hur man hade det innan krisen. Hade man det bra? Hade man fungerande sociala relationer? I så fall ökar chansen att kunna hitta sätt att umgås ändå. Om man däremot redan innan krisen hade svårigheter med social interaktion ökar risken för påtaglig isolering, enligt psykologen Liria Ortiz.

Risker under Coronapandemin

Enligt psykologen Liria Ortiz finns det några uppenbara risker under den kris som vi nu upplever, vilka vi redogör för nedan:

  • Den fysiska aktiviteten minskar, vilket även försämrar den psykiska hälsan.
  • Alkoholkonsumtionen ökar, något som har ett starkt samband med våld i nära relationer.
  • Suicidtalen ökar vid kriser.

Liria Ortiz förklarar att suicidtalen tenderar att öka vid kriser, vilket förmodligen kommer att ske även denna gång. Hon utvecklar:

”När man redan mår dåligt är det lätt att tappa tilltro till framtiden i ett sånt här läge.”

Vidare problematiserar hon det hela:

”Alla påverkas men på olika sätt, beroende på hur man mått tidigare, hur man är lagd och vilken inställning man haft till livet. Ser man det här som en möjlighet till förändringar och nya utmaningar eller inte?”

Psykologer viktiga i kristider

Psykologen Liria Ortiz anser att psykologens roll i krisen är viktig, inte minst genom närvaro i media. Hon förklarar:

”Vi har kunskap, så vi inte bara tycker saker utan kan falla tillbaka på vad vi vet om kriser och psykisk hälsa, och därför kan vi förmedla en mer nyanserad och saklig syn på saker och ting. Det behövs i tider då många är oroliga.”

Psykologen Liria Ortiz anser inte att samhället varit tillräckligt rustat för den ökade psykiska ohälsan, och menar att det behövs ökat stöd till bland annat vård- och hjälplinjer.

Farligt virus med många konsekvenser

En av initiativtagarna till Riksföreningen Äldres Hälsa, Christina Allaskog, instämmer i artikeln med uppfattningen om att den psykiska ohälsan ökar i samband med Coronakrisen. Hon förklarar att många har förlorat någon anhörig och därmed befinner sig i sorg. Vidare förklarar hon att våldet i nära relationer riskerar att öka. Hon utvecklar:

”Många tänker på yngre kvinnor och barn, men våldet upphör inte för att man fyller 65. När vi uppmanas att isolera oss hemma minskar insynen vilket gör att våldet kan fortgå eller i värsta fall eskalera.”

Vidare lyfter Christina Allaskog ensamhetsproblematiken, inte minst för de som befinner sig i ett ”digitalt utanförskap” (vilket innebär att man saknar tillgång till digitala medel såsom dator, internet och dylikt). Detta är en fråga som Christina Allaskog, och Riksföreningen Äldres Hälsa, hoppas att samhället kommer att lyfta och arbeta med på sikt för att på så sätt kunna minska det digitala utanförskapet.

Ser pandemin som en ”väckarklocka”

Christina Allaskog förklarar att hon tror att Coronakrisen har blivit en väckarklocka och förklarar:

”När vi sitter i karantänliknande förhållanden inser vi hur ensamma vi känner oss utan varandra. Faktum är att det här är vardag för äldre som är långvarigt ensamma även i vanliga fall. Det finns till och med de som är höggradigt socialt isolerade, detta innebär att de har kontakt med andra – fysiskt eller via telefon eller internet – mer sällan än en gång per vecka.”

Christina Allaskog, och Riksföreningen Äldres Hälsa, hoppas att samhället kommer att ta fram åtgärder för att möta den psykiska ohälsan i coronapandemins spår och hoppas på bättre samverkan framöver. Hon utvecklar:

”Det handlar om en bättre samverkan mellan olika aktörer, att såväl det offentliga som näringslivet och civilsamhället samverkar och hjälps åt. Förhoppningsvis lär vi oss något av detta och kan stå bättre rustade inför framtiden, om något liknande skulle hända igen.”

Om du vill läsa artikeln i sin helhet kan du klicka på länken nedan:

https://karriarpsykolog.se/wp-content/uploads/2020/04/framtidens_karriar_psyk_se_20_24s.pdf

Källa:

Framtidens Karriär Psykolog