Att rädda sig själv

Att rädda sig själv

För några veckor sedan uppmärksammade vi suicidpreventiva dagen som infaller den 10 september varje år och som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO). Nu vill vi spinna vidare på detta ämne, närmare bestämt suicidprevention i form av att rädda sig själv.

Många människor har erfarenhet, eller kommer någon gång under livet att få erfarenhet, av psykisk ohälsa i någon form. Obehandlad psykisk ohälsa kan i värsta fall resultera i självmord, och därför är detta ett väldigt viktigt ämne att belysa.

Konsten att be om hjälp

När man mår dåligt är det inte lätt att be om hjälp, många drar sig undan vilket i sin tur riskerar att försämra måendet än mer. Att isolera sig och kanske till och med betrakta sig själv som en börda kan få tankarna att spinna iväg till en mörk plats. När man befinner sig där är det extra viktigt att be om hjälp så att man slipper utkämpa sin kamp ensam. Men hur gör man då? Hur ber man om hjälp? Och hur kan man formulera sig när man inte vet vilken hjälp man behöver?

Varför berättade personen inte hur dåligt hen mådde?” är en vanlig kommentar när vi pratar om självmord eller psykisk ohälsa generellt. Många verkar tro att det är så enkelt att ”berätta för någon”, men så lätt är det inte. Vad är det vi förväntar oss att någon som mår dåligt ska säga eller göra? Detta är inte alltid så tydligt. Vi behöver bli mer tydliga istället för att utgå ifrån att det är något lätt och intuitivt att göra. Dessutom behöver vi betrakta sårbarhet som en styrka. Detta menar den amerikanske redaktören och självmordsöverlevaren Sam Dylan Finch. Nedan presenterar han sina tips på hur man kan be andra om hjälp i en svår situation.

 1. När du inte vet vad du behöver eller vet vilken hjälp du ska fråga efter

Om du upplever dig orolig, deprimerad eller rent av självmordsbenägen kan det vara svårt att veta vilken hjälp du behöver eller vilken hjälp du kan få, samtidigt som du förmodligen upplever att du inte vill vara ensam. Det är helt normalt att inte veta vad man behöver eller vill, särskilt när allt man kan tänka på är hur dåligt man mår.

Nyckeln är att låta någon få veta hur du känner, försök att sätta ord på dina känslor. Detta kan resultera i ett stöd du inte anade att du kunde få. Ge inte upp om den första personen du söker hjälp hos inte kan hjälpa dig, sök vidare eller vänd dig till en hjälplinje. Det kanske kan verka svårt att tala med en främling om sitt mående, men det kan ändå vara värt ett försök. Det finns fantastiska hjälplinjer att vända sig till!

 1. När du inte har någon att vända dig till

Alla har inte någon att vända sig till för att prata, men detta betyder inte att du inte kan hitta någon att få stöd från. Ibland kan man få oväntad hjälp från någon som man inte har förväntat sig att få stöd från, och i vissa fall kanske den personen kan förmedla kontakt vidare till någon som bättre kan erbjuda det stöd som man egentligen behöver. Om du möter på ”hinder”, det vill säga att just den personen som du frågar inte kan ge dig det stöd som du behöver, så ta det inte personligt. Vi människor är olika, har olika kapacitet och olika gränssättning. Det kan även bli så att du blir överraskad över den respons du möter.

 1. När du har fastnat eller inte har några alternativ

Att känna sig hjälplös eller utmattad är en del av psykisk ohälsa. Det gäller då att försöka hitta vägar att göra sin situation hanterbar. Ibland kan vi behöva hjälp utifrån för att utforska våra alternativ, speciellt när vi har svårt att tro att vi har några. Ett tips är att avsätta tid med någon utifrån för att signalera att ditt behov är brådskande, men också för att du själv ska veta att du kommer att få någon form av stöd och hjälp inom en bestämd tidsram vilket förhoppningsvis i sig kan verka lugnande.

 1. När du inte kan vara ensam

Ibland kan känslorna bli så starka att vi inte litar på oss själva när vi är ensamma. Det krävs mod för att uttrycka att vi kämpar med vår psykiska hälsa och att erkänna att vi inte känner oss säkra. Att fråga någon om hen kan vara närvarande kan kännas särskilt sårbart, och det kanske i stunden inte ens känns som att det hade gjort någon skillnad, men sannolikheten är större att du hade känt dig bättre med stöd än utan. Det behöver inte vara fysisk kontakt utan det kan även vara någon som finns där via telefon eller dylikt, någon som bara lyssnar på dig.

 1. När du inte vill prata om det

Ibland kan vi må dåligt men inte känna oss redo att prata om det, i dessa lägen kan vårt hjälpbehov främst handla om att bli distraherade. Du behöver alltså inte prata om det om du inte känner dig redo. Att be någon om att få hjälp att bli distraherad är ett subtilt sätt att göra andra medvetna om att du har det svårt just nu, utan att behöva gå in på detaljer. Ju tidigare människor runt dig blir medvetna om att du har det svårt, desto tidigare kan de erbjuda sin hjälp för att hjälpa dig igenom det hela.

Tidiga ”insatser” är väldigt viktigt för vår psykiska hälsa och det är därför väldigt hälsosamt att fråga om hjälp eller signalera sin hälsostatus. Ett tips är därför att inte vänta för länge, det blir bara svårare.

 1. När du behöver känna kontakt

Det kan vara väldigt värdefullt att be någon titta till dig. Det kan handla om att ringa regelbundet eller skicka ett meddelande på mobiltelefonen då och då för att stämma av att allt är väl.

 1. När du behöver extra stöd från andra för att ta hand om dig själv

Du kanske behöver hjälp att komma till läkaren, påminnelse om att ta medicin eller hjälp att handla. Eller behöver du någon som ser till att du kommer upp på morgonen, eller någon som påminner om eller hjälper till med hushållsgöromål som annars tenderar att hamna på efterkälken när vi besväras av psykisk ohälsa? Det är alltid tillåtet att fråga om hjälp, och vi alla går någon gång igenom en svår tid som innebär att vi behöver extra stöd. Låt andra få veta hur de kan hjälpa dig!

 1. När du behöver någon som påminner om vad du betyder för personen

Detta handlar inte om att fiska efter komplimanger, vilket det kanske kan kännas som. Ibland behöver vi helt enkelt påminnelse om att vi betyder något för andra. När man mår dåligt kan det vara svårt att minnas fina minnen, och vi behöver då någon som påminner oss om dessa. Detta gäller alla individer, alla behöver ibland hjälp att påminnas om glada minnen.

 1. När du börjar närma dig din gräns

Tveka inte att be om hjälp när du känner att du börjar närma dig din gräns. Lyssna på den lilla rösten i huvudet, den lilla rösten som försöker få dig att förstå att du är lite för nära din gräns. Detta är din överlevnadsinstinkt som talar, och det är en instinkt som du bör lita på.

 1. När du är självmordsbenägen och behöver hjälp akut

Slå på larmet och var så direkt som du behöver vara. När det är akut är det akut, oavsett om det handlar om en hjärtattack eller risk för självskada. En skada (i vilken form som helst) mot dig själv är en tillräckligt allvarlig anledning för att fråga om hjälp. Det finns alltid någon där ute (i form av antingen en gammal vän eller framtida vän, eller familjemedlem eller terapeut alternativt volontär på en hjälplinje) som vill att du ska stanna kvar i livet. Försök att hitta den personen, eller de personerna, även om det tar tid och även om du behöver fortsätta fråga om hjälp.

Ge andra en chans att hjälpa dig! Det är en chans som både du och din hjälpare förtjänar.

Om inget av ovan nämnda tips fungerar finns alltid möjligheten att söka hjälp akut inom vården om du är självmordsbenägen.

Hit kan du vända dig: 

 • SOS Alarm 112 Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.
 • Mind Självmordslinjen 90101 Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen 06–24 varje dag. Tel: 90101 Chatt: chat.mind.se Mejl: mejlsvar@mind.se
 • Vårdguiden 1177 Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177 Webb: www.1177.se
 • Hjälplinjen Tel: 0771-22 00 60, alla dagar 13–22. Webb: www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/
 • Mindler Videobesök med psykolog för dig över 18 år. Webb: www.mindler.se eller ladda ner appen
 • Jourhavande präst Tel: 112, alla dagar 21–06 Chatt: Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
 • Jourhavande medmänniska Tel: 08-702 16 80, alla dagar 21–06.
 • Spes – Suicidprevention och efterlevandes stöd Tel: 08-34 58 73, telefonjour varje dag 19–22. Webb: http://spes.se/

Källor:

www.healthline.com – ”10 Ways to Reach Out in a Mental Health Crisis”

www.doktorn.com