International day of Older persons

Internationella äldredagen

Under veckan som gått har den internationella äldredagen uppmärksammats och besöksförbuden på äldreboenden hävts. Vi ska i veckans blogginlägg titta närmare på några politiska förslag som syftar till att förbättra äldres situation samt uppmärksamma att besöksförbuden till mångas glädje som sagt nu äntligen har hävts.

Under veckan har några moderater från socialutskottet tillsammans skrivit en artikel som publicerades i Sydsvenskan under onsdagen och där några förslag presenteras som partiet har lämnat in till socialutskottet för behandling, några förslag som riksdagen inom de närmaste månaderna ska rösta om.

Internationella äldredagen uppmärksammas med konkreta politiska förslag

I samband med FN:s internationella äldredag den 1 oktober presenterade några moderater från socialutskottet fyra av moderaternas viktigaste konkreta förslag för att förbättra situationen för äldre i Sverige.

Dessa är:

  • Inför fysisk aktivitet på recept (FAR) som riktar sig särskilt till seniorer. FAR finns redan, till exempel erbjuder Region Skåne det. Men det borde utökas till att särskilt omfatta seniorer och dem som idag inte är fysiskt aktiva. Det skulle förbättra deras hälsa och bidra till sådant som minskad benskörhet och mindre besvär med hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Skapa en modell för sociala aktiviteter, kallad social aktivitet på recept (SAR). Metoden har visat sig vara kostnadseffektiv och förbättra människors psykiska hälsa. Den införs nu på bred front över hela Storbritannien.
  • Lyft den idéburna sektorns roll. Fler kommuner och regioner bör koppla föreningslivet och ideella organisationer till sin verksamhet. Det kan göras genom att dessa får mer långsiktiga förutsättningar via ett alternativ till ettåriga föreningsbidrag, så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det kan ge den stabila grund som föreningar och organisationer behöver extra mycket just nu på grund av covid-19.
  • Anta en nollvision för undernäring hos äldre. Undernäring bland seniorer är ett relativt välkänt problem som drabbar onödigt många och som kommer att öka om inte politiker på alla nivåer agerar. Inget annat än en nollvision är värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Moderaterna Camilla Waltersson Grönwall, Ulrika Heindorff, Johan Hultberg, Ulrika Jörgensen och John Weinerhall samt Marie-Louise Hänel Sandström skriver att de önskar att samhället såg på de tio sista åren av en människas liv precis som på de tio första åren; nämligen med förväntan, förhoppningar och framtidstro samt omtanke.

Det omdiskuterade besöksförbudet på äldreboenden har hävts

Från och med den 1 oktober hävdes till mångas glädje det omdiskuterade besöksförbudet på äldreboenden som infördes den 1 april med anledning av smittspridningen av covid-19. Trots detta är faran dock inte över, på flera håll har man konstaterat en ökad smittspridning och flera kommuner runt om i landet har med anledning av detta valt att förlänga besöksförbudet på sina äldreboenden.

Detta faktum är något som bekymrar Folkhälsomyndighetens chefsjurist Bitte Bråstad, och även det faktum att det råder viss förvirring kring vad som egentligen gäller kring mandat att fortsatt förbjuda besök. Folkhälsomyndighetens chefsjurist Bitte Bråstad förklarar att agerandet att lokalt förlänga besöksförbudet är olyckligt och en inskränkning av individens grundlagsskyddade rättigheter. Hon utvecklar:

”Regeringen har bestämt att det här ska tas bort och då tycker jag att det är märkligt att kommuner går in och gör tvärtom.”

Vidare förklarar hon:

”Kommuner får inte förbjuda personer att ta emot besök eller lämna sina hem, de äldre har rättigheter som alla andra.”

Kommuner, smittskyddsläkare eller myndigheter har inte några juridiska möjligheter att förlänga det slopade besöksförbudet, enligt Bitte Bråstad. Däremot kan kommuner avråda från att besöka enskilda boenden under kortare perioder om smittspridningen är hög i området, även om detta enbart bör vidtas i situationer som är absolut nödvändiga.

Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att presentera ett nytt förslag som ger myndigheter rätt att besluta om tillfälliga lokala rekommendationer vid lokala utbrott.

Källor:

Sydsvenskan – ”Se på de tio sista åren i en människas liv som på de tio första åren”

SVT Nyheter – ”FHM: Kommuner får inte förbjuda äldre att ta emot besök