Att vara i nuet

Som vi skrev i föregående inlägg så förändras vår tidsuppfattning med åren och snabbas upp ju äldre vi blir. Ett sätt att sakta ned denna process är att vara i nuet och fokusera på det vi gör. Ett flertal studier visar att mindfulness-övningar kan hjälpa oss med just detta.

Enligt hjärnforskaren Lara Boyd så påverkas vår hjärna både funktionellt och strukturellt av de aktiviteter vi gör. Det är på gott och ont eftersom det kan leda både till förbättringar men också till försämringar. Vi kan således bygga den hjärna vi vill ha menar Boyd. Ett sätt att förbättra hjärnans kapacitet är genom meditation.

Studier visar att meditation förbättrar minnet

Barbro Fröding, filosofiforskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och Walter Osika, docent i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet har sammanställt de studier som undersöker hur meditation påverkar hjärnans struktur och funktion. Studierna visar att meditation förbättrar både vårt minne och vår koncentrationsförmåga men också vår förmåga att kunna växla perspektiv.

Det finns många meditationstekniker men en enkel variant är att för en stund enbart fokusera på din andning och fästa blicken på något du ser i rummet eller exempelvis en växt om du befinner dig utomhus. Detta är dock lättare sagt än gjort. Walter Osika menar att många blir frustrerade eftersom sinnet ständigt fylls av nya intryck samtidigt som hjärnan associerar och tänker nya tankar. Dessa processer är ofta helt omedvetna. Men om du accepterar att din hjärna fungerar så här är det ofta lättare att styra din uppmärksamhet och på så vis kunna utnyttja mer av din hjärnas kapacitet.

Walter Osika fortsätter berätta om hur meditation har hjälpt honom som forskare. Tillsammans med andra forskare reste Osika till en vacker plats vid havet omgiven av höga tallar för att testa metoden ”Contemplative Inquiry”. Det är en meditationsmetod som går ut på att man först gör ett antal avslappningsövningar varpå man sedan mediterar kring en forskningsfråga i ungefär fyra minuter för att slutligen gå in i ”öppen uppmärksamhet” genom att släppa fokus på forskningsfrågan och istället öppna sig för nya intryck. Genom att växla fokus på detta sätt aktiveras olika nätverk i hjärnan och vi kompletterar det vanliga linjära tänkandet med lite mer kreativa tankebanor. 

Ökad kognitiv förmåga

En studie publicerad i The Journal of Alzheimer’s disease visar att meditation kan minska förlusten av kognitiva förmågor som signalerar uppkomsten av Alzheimers och andra former av demens. Studien pågick i tolv veckors tid och undersökte en grupp som mediterade och en grupp som gjorde ”minnesförbättrande övningar.” Efter tolv veckor visade bägge grupperna ett förbättrat minne gällande verbala färdigheter såsom att komma ihåg namn. Gruppen som hade mediterat visade dessutom förbättrat visuellt minne som spelar in när det gäller att minnas platser och hitta rätt.

Enligt Ola Schernström, läkare och specialist inom allmänmedicin, så kan regelbunden träning av hjärnan med hjälp av mindfulness och meditation ha en positiv effekt på en åldrande hjärna. En studie genomförd på personer med en mild kognitiv nedsättning och ökad risk för demens visade nämligen att nio månaders mindfulnessträning gav ökad koncentrationsförmåga, förbättrat minne, ökad kognitiv förmåga men också ökad tjocklek på hjärnbarken.

 

Är du intresserad av att testa meditation men bär med dig ett trauma så rådgör alltid med din läkare först.

 

Källor:

Hur meditation påverkar hjärnan

Kungliga tekniska högskolan om meditation

Meditera dig till bättre forskning och hälsa

Minska risken för Alzheimers

Mindfulness har positiva effekter på hjärnan hos äldre