Tiden och ålder

Upplever du att tiden går snabbare ju äldre du blir? Du är inte ensam om denna upplevelse. Men varför känns det så?

Det finns ett flertal teorier kring detta. Idén om den subjektiva tiden är ett ämnesområde som finns väldokumenterat av ett flertal psykologer men utan någon egentlig konsensus. En teori kommer från Adrian Bejan, professor vid Duke University, som menar att vår tidsuppfattning har att göra med hur hjärnans nervbanor processar information. 

Han menar att när vi åldras så blir hjärnans nervbanor både mindre i storlek men också i komplexitet vilket gör att processen saktas ned. Detta innebär att det tar längre tid att processa information vilket i sin tur gör att vi upplever att tiden går snabbare. Låter det komplicerat? Tänk då tillbaka på barndomens starka minnen då vi upplevde att dagarna varade för evigt. Förklaringen till detta handlar om att när vi var barn så processades all information i raketfart vilket ledde till en fördröjd uppfattning av den faktiska tiden.

Enligt Cindy Lustig, som är professor i psykologi vid University of Michigan, handlar den förändrade tidsuppfattningen om hur våra perspektiv förändras. Är vi i stunden av den faktiska upplevelsen eller blickar vi tillbaka på upplevelsen? Hon menar även att tidsuppfattningen påverkas av våra minnen och hur mycket som vi har upplevt. När vi är åtta år är exempelvis en vecka en mycket större procentuell del av våra liv än vad en vecka innebär procentuellt för en som har levt i 80 år.

Kan vi få tiden att sakta ner?

Hur vi upplever tiden påverkas även av variationen i våra liv. Adrian Bejan menar att våra hjärnor är designade för att registrera förändring och tillägger:

”Om man slutar introducera nya händelser till livet är risken stor att tiden uppfattas som att den går ännu snabbare. Mitt bästa tips för att förlänga tidsuppfattningen är därför att lära sig nya saker. Det är även viktigt att vara i nuet och fokusera på det man gör. Flera studier visar att mindfulness-övningar kan förlänga tidsuppfattningen. Ingen kan veta hur mycket tid vi har men alla kan påverka hur vi uppfattar tiden. Så ta vara på den tid du har.”

 

Källor:

Harvard education

Time perception aging