Inlägg av Lina

Vi har utbildat nya informatörer!

Riksföreningen Äldres Hälsa har utbildat nya informatörer under hösten 2023! Riksföreningen Äldres Hälsa har varje år sedan 2019 utbildat nya informatörer, med undantag för pandemiåret 2020. Nyligen hölls den fjärde utbildningsomgången. Föreningens fjärde informatörsutbildning genomfördes under helgen den 14-15 oktober på Freys Hotel i Stockholm. Samtidigt passade vi även på att hålla en nätverksträff för både […]