Vi har utbildat nya informatörer!

Riksföreningen Äldres Hälsa har utbildat nya informatörer under hösten 2023!

Riksföreningen Äldres Hälsa har varje år sedan 2019 utbildat nya informatörer, med undantag för pandemiåret 2020. Nyligen hölls den fjärde utbildningsomgången.

Föreningens fjärde informatörsutbildning genomfördes under helgen den 14-15 oktober på Freys Hotel i Stockholm. Samtidigt passade vi även på att hålla en nätverksträff för både nya och befintliga informatörer. Det blev som alltid en mycket trevlig och givande helg med intressanta tankar och diskussioner.

Riksföreningen Äldres Hälsa erbjuder kontinuerligt utbildningstillfällen för dig som vill bli informatör hos oss. Nästa utbildning planeras att ske digitalt, vi återkommer inom kort med mer information om detta så håll utkik på vår hemsida eller sociala media om du är intresserad.

INFORMATÖRERNA – FÖRENINGENS ANSIKTE UTÅT

Riksföreningen Äldres Hälsas informatörer är föreningens ansikte utåt och representerar föreningen på sin ort eller i sin region. Rollen går ut på att agera intressepolitiskt såsom att dela ut föreningens trycksaker och/eller  att delta i olika möten och sammanhang som representant för föreningen.

Ett stort tack till föreningens alla informatörer – nya som befintliga sedan tidigare!