Behöver vi äta kosttillskott?

Var och varannan äldre person äter någon form av kosttillskott dagligen. Men är det verkligen nödvändigt? Vad säger forskningen? Behöver vi kosttillskott och isåfall när?

I USA är kosttillskott en miljardindustri, ca 90 000 produkter säljs varje år vilket generar runt 30 miljarder dollar. Globalt omsätter kosttillskottindustrin runt 1000 miljarder kronor årligen och i Sverige köper vi kosttillskott för ungefär 3,2 miljarder kronor varje år. Inkluderar vi bantningspreparat, sportnutrition och växtbaserade läkemedel så landar siffran på nära 6 miljarder kronor årligen.

En stor del av de som konsumerar denna typ av produkter är över 60 år. En studie gjord av tidningen The Journal of Nutrition visar att ungefär 70 procent av de tillfrågade över 60 år tar någon form av kosttillskott varje dag.

Fungerar dem eller är det ett slöseri med pengar?

Mai Lis Hellenius, professor i kardiovaskulär prevention, säger att om vi är friska och äter hälsosamt och varierat då får vi i oss allt vi behöver och behöver inte äta några kosttillskott. Samma svar kring behovet av kosttillskott dyker upp gång på gång. Världens forskning kring kosttillskott tycks vara tämligen enig kring detta påstående.

Dr JoAnn Manson, professor i medicin på Harvard Medical School, har forskat i ämnet och menar att kosttillskott aldrig kan ersätta en välbalanserad kost. Det är sällan vi har underskott av några vitaminer eller mineraler om vi äter hälsosamt och varierat. Dessutom finns det begränsad forskning som faktiskt stödjer att de fungerar.

Dietisten Carol Haggans är inne på samma spår och säger även hon att det bästa sättet att få i sig det vi behöver är att äta näringsrikt och välbalanserat. En del kan dock behöva kosttillskott av olika anledningar, men kosttillskott ska aldrig ersätta en god diet. Haggans fortsätter; många har missförstått syftet med kosttillskott. Många tar dem för att förebygga sjukdom. Det är inte dess syfte. Kosttillskott är bra om vi av olika anledningar inte kan tillgodose vårt behov av vitaminer och mineraler på naturlig väg.

Exempelvis så kan personer med benskörhet ofta bli ordinerade att ta extra tillskott av kalcium kombinerat med vitamin-D. Har man Crohns sjukdom eller celiaki, gluten intolerans, kan det också vara viktigt att äta kosttillskott då man har problem med att ta upp näring från maten. Även veganer eller personer med laktosintolerans kan behöva ta ett tillskott av vitamin D kombinerat med kalcium. Menstruerande kvinnor kan behöva extra järn, vegetarianer behöver ofta tillsätta vitamin B12 samt gravida kvinnor behöver äta extra folsyra.

Så varför tar så många kosttillskott om det inte finns tillräckliga bevis på att det faktiskt hjälper? Placeboeffekten. När vi gör något för oss själva som vi upplever kommer att göra oss hälsosamma så känner vi oss hälsosammare. Känner vi oss hälsosamma så gör vi hälsosamma val.

Det finns heller inte tillräckliga regelverk för vad som kommer upp på hyllan. Detta kan leda till att innehållet inte överensstämmer med vad som står på förpackningen eller att produkten innehåller tillsatser som inte är bra för våra kroppar. Svenska Apoteket återkallade exempelvis tio kosttillskott av det egna märket. Anledningen var att råvaran kalciumkarbonat, i de berörda kosttillskotten, var kontaminerad med etylenoxid. Ett ämne som klassificeras som cancerframkallande.

Misströsta inte. Det finns faktiskt viss forskning gjord av forskare vid Harvard som stödjer kosttillskotts hälsofördelar. Närmare bestämt multivitamin-tabletter. Studien visade att män som tog multivitamin-tabletter under 11 års tid minskade risken för cancer med 8 % samt risken för grå starr med 9 %.

De flesta kosttillskott är tämligen säkra att ta. Men det finns dock en del risker sammankopplade med kosttillskott som är värda att nämna:

  • Tillskott av betakaroten kan öka risken för cancer hos rökare.
  • Tillskott av vitamin-D kombinerat med kalcium kan öka risken för njursten.
  • Höga doser av vitamin-E kan utlösa en stroke.
  • Vitamin K kan störa blodets koagulering om man samtidigt äter blodförtunnande medicin.
  • Att ta tillskott av vitamin B6 ett år eller längre kan orsaka nervskador.

Men hur ska vi äta för att få i oss det vi behöver? Mai Lis Hellenius tycker att det bästa sättet att få i oss det vi behöver är att följa den moderna matpyramiden och att röra på oss. Då får vi i oss det vi behöver utan att bli för tunga. Svårare än så är det inte.

Källa: Hjärt och Lungfonden

 

Källor:

Do you need dietary supplements?

Do you need a daily supplement?

Apoteket återkallar kosttillskott

Myter om kosttillskott

Försäljningsstatistik

Matpyramiden